PSA (Project Startarchitectuur)/Sjabloon

Uit NORA Online
< PSA (Project Startarchitectuur)
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 29 okt 2015 om 13:26 (verwijzing naar Familie ipv dochters)

Ga naar: navigatie, zoeken
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.

Om te helpen bij het invullen van een PSA kan het PSA-sjabloon NORA (ODF-tekstbestand, 25 kB) worden gebruikt. Deze is opgesteld op basis van formats die bij diverse private en overheidsorganisaties in gebruik zijn. Ook bestaat er een ICTU handleiding opstellen PSA (PDF, 276 kB), die wordt gebruikt door ICTU-medewerkers.

Een PSA bevat in ieder geval:

 • een beschrijving van de doelen en ambities waaraan het project bijdraagt en invulling geeft. Dus niet de projectdoelen en –ambitie!
 • een afbakening van het project en de context van de voorziening/oplossing die het project gaat realiseren gezien als een ‘black box’. Denk o.a. ook aan relaties met andere projecten en generieke en specifieke diensten (services).
 • de belangrijkste functies van de door het project te realiseren voorziening, informatiestromen en koppelvlakken.
 • een beschrijving van de belangrijkste betrokken stakeholders en/of ketenpartijen.
 • een concretisering van van toepassing zijnde kaders en randvoorwaarden (o.a. visie en strategie, architectuurvisie (in TOGAF: Architecture Vision), afspraken, principes, richtlijnen) en bouwstenen voortvloeiend uit:
  • wet- en regelgeving.
  • NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en eventuele andere toepasselijke (referentie)architecturen.
  • Beveiligingsvoorschriften en privacy-wetgeving. A&K-analyses (Afhankelijkheden & Kwetsbaarheden) en PIA's (Privacy Impact Assesments) zijn daarbij hulpmiddelen.
 • Beleidsuitgangspunten (drijfveren en doelen), zowel voor het specifieke project als algemeen voor de organisatie en visie (oplossingsrichting).
 • Standaarden en normen (open standaarden van het Forum Standaardisatie en domeinspecifieke standaarden).

Andere voorbeelden van sjablonen en PSA's

Referenties