Position paper over basisregistraties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.

Eigenschappen

BeschrijvingPosition Paper Basisregistraties van VNG.
ToelichtingIn het stelsel van basisregistraties "door de ogen van gemeenten", worden vanuit een duidelijke gemeentelijke visie tien standpunten onderbouwd over het het stelsel van basisregistraties, het informatie fundament van de overheid.
NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORA, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.

Teststatus

Test GO: uitwerking is concept t.b.v. een test voor het maken van een overzicht van door GO toegepaste kaders (wetten, regelingen, beleid).
Externe verwijzinghttps://vng.nl/nieuws/position-paper-over-basisregistraties
Interne verwijzingBestand:Positionpaper-het-stelsel-van-basisregistraties.pdf
OrganisatieOverheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2020/01/23

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Position paper over basisregistratiesIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt