Rapportering

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Rapportering.png
Rapportering is een eis (Beheersmaatregel)

Status: Concept
Realiseert Afgeleid Principe: Controleerbaarheid

Thema: [[]]

Eis:

Realiseert

Rapportering realiseert het/de afgeleide principe(s):

Implicaties

De volgende implementatierichtlijnen zijn een uitwerking van Rapportering:

  1. Periodiek worden er automatisch correlaties en rapportages gemaakt over de verschillende vastgelegde gebeurtenissen.
  2. Periodiek worden er trendanalyses vervaardigd en gerapporteerd over relevante gebeurtenissen in de logbestanden van een in te stellen periode.


Gerelateerde beschouwingsmodellen

De volgende beschouwingsmodellen zijn gerelateerd aan Rapportering:Beheersmaatregel

Logbestanden worden periodiek geanalyseerd en gecorreleerd ten einde beveiligingsincidenten dan wel de juiste werking van het systeem te detecteren.

Implementatierichtlijnen

  1. Periodiek worden er automatisch correlaties en rapportages gemaakt over de verschillende vastgelegde gebeurtenissen.
  2. Periodiek worden er trendanalyses vervaardigd en gerapporteerd over relevante gebeurtenissen in de logbestanden van een in te stellen periode.

Sjabloon:Beheersmaatregelen staart