Register insider-transacties 5:60 Wft

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Register insider-transacties 5:60 Wft
Inhoud: Transacties verricht door insiders van de vennootschap
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein FinanciënOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën
Bronhouder: Autoriteit Financiële Markten (AFM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Transacties verricht door insiders van de vennootschap

Beschrijving

In dit overzicht staan de transacties die zijn verricht door de 'insiders' van de vennootschap in aandelen of effecten waarvan de waarde mede wordt bepaald door aandelen. Als een insider een dergelijke transactie verricht dan moet dat in beginsel worden gemeld. Voorbeelden van transacties die een insider moet melden zijn: het aannemen van personeelsopties, koop of verkoop van aandelen.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op het financieel toezicht, 5:60