Element bewerken: SKOS (Simple Knowledge Organization System)

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

  • U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.
  • U moet uw e-mailadres bevestigen voor u kunt bewerken. Voer uw e-mailadres in en bevestig het via uw voorkeuren.

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

ID:info.pngDeze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Lijst status:info.pngGeef hier aan wat de status is van de standaard op de lijsten van het Forum Standaardisatie. Kies Niet bekend bij Forum standaardisatie voor standaarden die niet op een lijst staan.
Versieaanduiding:info.pngVul hier de huidige geldende versie in.
Beschrijving:info.pngDeze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Toelichting:info.pngDeze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Werkingsgebied:
Toepassingsgebied:info.pngDeze elementeigenschap kan worden gebruikt om het toepassingsgebied van een element vast te leggen.
Externe verwijzing:info.pngDeze elementeigenschap kan worden gebruikt om een verwijzing naar een externe bron op te nemen.
Documentatie:info.pngHet veld documentatie maakt het mogelijk om links naar bestanden of externe pagina's te voorzien van opmaak en/of beschrijving.
Publicatiedatum: info.pngDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Organisatie:
Contactpersoon:
Contactgegevens:
Cluster:info.pngDeze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element aan een cluster toe te wijzen.
Laag binnen vijflaagsmodel: info.pngGeeft aan binnen welke laag of lagen van het Vijflaagsmodel een architectuurelement of afspraak valt
Status actualiteit:info.pngKies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting (bij beschrijving of toelichting).
Status toelichting:info.pngLeg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Nut:info.pngBijdrage aan interoperabiliteit

Relaties met andere elementen

Realiseert: info.png Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Basisprincipe, Afgeleid principe, Standaard, Bouwsteen
Is gerelateerd aan: info.png Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron, Standaard
Is relevant binnen: info.png Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Domein, Categorie
Gebruikt: info.png Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: FS-Standaard

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen