Element bewerken: STARTTLS en DANE

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organ tor that limits the realization of goals."

Eigenschappen

ID:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Lijst status:
Geef hier aan wat de status is van de standaard op de lijsten van het Forum Standaardisatie. Kies Niet bekend bij Forum standaardisatie voor standaarden die niet op een lijst staan.
Versieaanduiding:
Vul hier de huidige geldende versie in.
Beschrijving:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Toelichting:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Werkingsgebied:
Toepassingsgebied:
Deze elementeigenschap kan worden gebruikt om het toepassingsgebied van een element vast te leggen.
Externe verwijzing:
Deze elementeigenschap kan worden gebruikt om een verwijzing naar een externe bron op te nemen.
Documentatie:
Het veld documentatie maakt het mogelijk om links naar bestanden of externe pagina's te voorzien van opmaak en/of beschrijving.
Publicatiedatum:
Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Organisatie:
Contactpersoon:
Contactgegevens:
Cluster:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element aan een cluster toe te wijzen.
Laag binnen vijflaagsmodel:
Geeft aan binnen welke laag of lagen van het Vijflaagsmodel een architectuurelement of afspraak valt
Status actualiteit:
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting, waar mogelijk in de eigenschap Status toelichting
Status toelichting:
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
nut:
Bijdrage aan interoperabiliteit

Relaties met andere elementen

Realiseert:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Basisprincipe, Afgeleid principe, Standaard, Bouwsteen
Is gerelateerd aan:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron, Standaard, Generieke functie
Is relevant binnen:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Domein, Categorie
Gebruikt:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: FS-Standaard

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren