Sandbox:overzicht gegevensmanagement: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(Poging 2: link ipv include om dubbele definitie in pop-up op te lossen)
(leeggemaakt - niet meer relevant met publicatie 1.0 versie)
 
Regel 1: Regel 1:
 
{{Sandbox}}
 
{{Sandbox}}
Overzichtspagina met alle onderdelen van de 'inhoudsopgave' Gegevensmanagement op een rijtje. Ga naar [[Gegevensmanagement/inhoud]] voor een doorklikbaar overzicht van de pagina's.
 
__TOC__
 
=Werkdefinitie gegevensmanagement=
 
Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Zie [[Gegevensmanagement_(begrip)| begrip Gegevensmanagement]].
 
=Het doel van gegevensmanagement=
 
{{:Het doel van gegevensmanagement}}
 
=Principes van gegevensmanagement=
 
{{:Principes van gegevensmanagement}}
 
=Hoe stel ik een visie voor gegevensmanagement op in mijn organisatie?=
 
{{:Hoe stel ik een visie voor gegevensmanagement op in mijn organisatie?}}
 
=Besturing en governance gegevensmanagement=
 
{{:Besturing en governance gegevensmanagement}}
 
=Rollen binnen gegevensmanagemen=
 
{{:Rollen binnen gegevensmanagement}}
 
'''Aanbestedingswet 2012'''
 
Wet gericht op vernieuwing software systemen.
 
 
'''Algemene Verordening Gegevensbescherming'''
 
De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. De belangrijkste bepalingen uit de AVG zijn als volgt samen te vatten:
 
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden.
 
Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet welbepaald zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de  persoonsgegevens zijn verzameld.
 
Verwerkt een organisatie of persoon persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking.
 
Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als uitgangspunt hanteren ‘zo min mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de verwerking van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor ze worden verwerkt.
 
De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd.
 
De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels. "
 
...
 
 
concept afwachtend op volledige tabel (deze tekst kan dan verwijderd worden).
 
 
=Gegevensleveringsovereenkomst=
 
{{:Gegevensleveringsovereenkomst}}
 
=Kwaliteits-criteria en handreiking kwaliteit gegevensmanagement=
 
{{:Kwaliteits-criteria en handreiking kwaliteit gegevensmanagement}}
 
=Beschikbare instrumenten en activiteiten gegevensmanagement=
 
{{:Beschikbare instrumenten en activiteiten gegevensmanagement}}
 
=Metadatering en management van metadata=
 
{{:Metadatering en management van metadata}}
 
=Gegevenswoordenboeken binnen gegevensmanagement=
 
{{:Gegevenswoordenboeken binnen gegevensmanagement}}
 
=Modellering van gegevens=
 
{{:Modellering van gegevens}}
 
=Uitwisselpatronen en gegevensmanagement (semantiek, standaarden)=
 
{{:Uitwisselpatronen en gegevensmanagement}}
 
=Soorten en typering van gegevens=
 
{{:Soorten en typering van gegevens}}
 
=Voorbeelden gegevensmanagement=
 
{{:Voorbeelden gegevensmanagement}}
 
=Externe links naar kennisbronnen en netwerken gegevensmanagement=
 
{{:Externe links naar kennisbronnen en netwerken gegevensmanagement}}
 

Huidige versie van 2 apr 2019 om 17:19

NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.