Semantiek/over

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Afgeleid principe 17 schrijft voor: "De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven." De Werkgroep AP17 werkt aan concrete uitwerkingen. In NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is, om overheden te helpen op elkaar aan te sluiten, een lijst Gegevenswoordenboeken verzameld.

Daarnaast wordt door Saco Bekius (s.f.bekius@minfin.nl) een analyse van whitepapers rond best practices basisregistraties gemaakt; groep wendbare wetsuitvoering, en getoetst bij Menno (SVB)

Gegevenswoordenboeken in de publieke sector

De Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om zo de burgers en het bedrijfsleven goed van dienst te kunnen zijn. Het is daarbij van belang dat zij eenduidige begrippen hanteren die duidelijk omschreven zijn, zodat de betrokken medewerkers elkaar goed begrijpen en spraakverwarring wordt voorkomen. Deze eenduidige begrippen (gegevens) kunnen dan ook zonder problemen worden uitgewisseld tussen de informatiesystemen die de verschillende organisaties gebruiken.

Een punt dat hierbij speelt, is dat de overheidsorganisaties wet- en regelgeving uitvoeren en daardoor voor diverse begrippen gehouden zijn aan de specifieke betekenis die vanuit die wet- en regelgeving wordt toegekend aan die begrippen. Er zijn nu veel begrippen waar verschillende betekenissen aan zijn gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat vanuit de wet- en regelgeving. Voor de samenwerking kan dat verstorend werken, zeker wanneer een organisatie te maken heeft met verschillende wetten en regelgeving.

In diverse sectoren (domeinen/ketens) van de Nederlandse overheid hebben de organisaties afspraken gemaakt om te komen tot eenduidige gegevensdefinities. Deze definities zijn opgenomen in zogenaamde gegevenswoordenboeken. De hierbij betrokken experts geven aan dat -gezien de oorsprong vanuit de wet- en regelgeving- het niet te verwachten is dat op korte termijn (en wellicht zelfs ooit) al deze gegevenswoordenboeken op elkaar zullen zijn afgestemd en geharmoniseerd qua begrippen. Ongeacht de vraag of dat momenteel zou moeten nagestreefd, is vanuit de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur een handreiking gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat in de vorm van een overzicht van reeds bekende gegevenswoordenboeken. Hier kunt u de definities van de verschillende sectoren vinden, dan wel kunt u via de beheerder van het gegevenswoordenboek verder worden geholpen.

Voor het beschrijven van de semantiek zijn er verschillende semantische benaderingswijzen. De Landkaart semantische interoperabiliteit geeft inzicht in veel van deze benaderingswijzen en helpt schrijvers van een gegevenswoordenboek/semantische standaard met het maken van een geïnformeerde keuze.