Single Digital Gateway (SDG) verordening

Uit NORA Online
Versie door Ericbrouwer (overleg | bijdragen) op 4 okt 2022 om 18:50 (aangepast op overzicht GDI-bouwstenen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

BeschrijvingEen EU-afsprakenstelsel (EU-verordening) dat moet stimuleren dat alle burgers en bedrijven binnen de EU eenvoudig toegang kunnen krijgen tot overheidsdiensten van alle EU-lidstaten via een Single Digital Gateway in de vorm van de voorziening Your Europe.
ToelichtingVoor EU-burgers en -bedrijven is het vaak ingewikkeld om regels en procedures te begrijpen die van toepassing zijn in andere EU-lidstaten. Het zoeken en vinden van informatie is doorgaans een moeizaam en verwarrend proces. De gewenste informatie is vaak verspreid over verschillende websites en opgesteld in een taal die men niet kent. Het biedt nauwelijks garantie op kwaliteit of betrouwbaarheid van de informatie en belangrijke vragen blijven dan ook vaak onbeantwoord.

Vaak is sprake van papieren procedures waar ook fysieke aanwezigheid voor is vereist aan een loket. Hiervoor moet de betrokkene dan een tijdrovend en kostbaar buitenlands bezoek afleggen. Ook worden grensoverschrijdende gebruikers geconfronteerd met identificatie- of betaalmethoden die uitsluitend door inwoners van de betreffende lidstaat gebruikt kunnen worden. Dergelijke obstakels belemmeren het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen in Europa en brengen veel administratieve lasten met zich mee. Om deze problemen aan te pakken, heeft Europa in oktober 2018 een verordening aangenomen tot oprichting van één digitale toegangspoort.

Oplossing: Single Digital Gateway

De verordening ‘Single Digital Gateway’ (SDG) moet stimuleren dat alle burgers en bedrijven binnen de EU eenvoudig toegang kunnen krijgen tot overheidsdiensten van alle EU-lidstaten. De verordening schrijft voor dat burgers en bedrijven uit EU-lidstaten die in een andere lidstaat actief willen zijn, bijvoorbeeld om een bedrijf te starten, eenvoudig moeten kunnen achterhalen welke regels en procedures in dat land van toepassing zijn. Eind 2023 uiterlijk moeten de lidstaten daarvoor een aantal expliciet benoemde procedures volledig digitaal aanbieden en kunnen afhandelen. Bijvoorbeeld de registratie van een auto of het claimen van een pensioenuitkering.

Your Europe

De verordening schrijft voor dat de EU daarvoor een centraal digitaal toegangsportaal inricht. Deze zogenoemde ‘Single Digital Gateway’ wordt ‘Your Europe’ genoemd en is sinds december 2020 live in deze nieuwe opzet. Via Your Europe (europa,eu) moet informatie over rechten, plichten en procedures in alle EU-lidstaten eenvoudig online beschikbaar zijn voor alle burgers en bedrijven binnen de EU. De informatie moet beschikbaar zijn in minimaal de Engelse taal en in de taal van de lidstaat zelf.

‘Your Europe’ geeft toegang tot:

  • Betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige informatie over EU-regels en nationale regels, die van toepassing zijn als iemand een bepaalde activiteit wil uitvoeren in een andere lidstaat;
  • De administratieve procedures die daarvoor gevolgd moeten worden;
  • Organisaties die ondersteunen of bemiddelen in geval van (conflicten of vragen over) belemmeringen die zich daarbij voordoen. Bijvoorbeeld als de gewenste verkoop van goederen in een bepaalde lidstaat niet is toegestaan omdat het in strijd zou zijn met nationale milieuvereisten. Het CAK is een voorbeeld van een organisatie met zo’n ondersteunende rol voor het zorgdomein in Nederland.

Nationaal Coördinator

Elke EU-lidstaat heeft een Nationaal Coördinator (NC) moeten benoemen, die zorg draagt voor de uitvoering van de SDG-verordening. De Nationaal Coördinator wordt daarin bijgestaan door het Bureau Nationaal Coördinator (bNC). Meer over bNC en SDG op https://sdg.pleio.nl/.

De betrokken overheden zorgen ervoor voor dat uiterlijk december 2023 het volgende is gerealiseerd:

  • Een lijst van 21 door verordening voorgeschreven administratieve procedures zal in Nederland volledig online beschikbaar zijn conform de voorwaarden van de verordening;
  • Alle Nederlandse online procedures die benoemd zijn in de verordening, zijn volledig toegankelijk voor gebruikers uit andere lidstaten, in het Engels en Nederlands;
  • Het ‘Once Only Principle’ (OOP) wordt toegepast op de grensoverschrijdende uitwisseling van bewijsmateriaal voor bepaalde procedures. OOP wil zeggen dat gebruikers geen documenten of gegevens hoeven in te dienen bij de autoriteiten als deze al in het bezit zijn van andere autoriteiten, ook al zijn die in een ander Europees land. Voor deze procedures krijgen gebruikers de mogelijkheid om directe uitwisseling te verzoeken van bewijsinformatie tussen Nederland en de betreffende autoriteit in het eigen land.

De Nationaal Coördinator ziet toe op de voortgang en kwaliteit. Namens Nederland legt hij hier verantwoording over af aan Europa.

Om dit alles te kunnen realiseren zijn projecten gestart met deelname van de betrokken overheids-organisaties.
Externe verwijzinghttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
OrganisatieEU
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2018/10/02

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt