Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW)
Beschrijving Eenduidige definities van objecten in sted Eenduidige definities van objecten in stedelijk waterbeheer en riolering (zowel ondergronds als bovengronds), met daaraan toegevoegd de beschikbare informatie (kennis) over hun kenmerken en hun onderlinge relaties. De ontologie is in RDF/RDF/OWL (Turtle) opgebouwd, waarbij een uitwisselformaat oroX is gedefinieerd. De semantische server is op drie manieren benaderbaar: http://data.gwsw.nl voor bekijken van de ontologie en aanroepen individuele concepten (bijvoorbeeld http://data.gwsw.nl/Rioolput geeft alle informatie van het concept Rioolput) http://review.gwsw.nl/webprotege voor commentaar via Webprotege http://sparql.gwsw.nl voor SPARQL queries en machine-machine communicatie QL queries en machine-machine communicatie
Contactpersoon Eric Oosterom (gwsw@rioned.org)  +
Elementtype Gegevenswoordenboek +
Externe verwijzing http://www.riool.net/-/gegevenswoordenboek-stedelijk-water  +
GraphViz icoon Bestand:Gegevenswoordenboek icon.png +
Is relevant binnen Domein Milieu ruimte en water +
Laag binnen vijflaagsmodel 3  +
Organisatie Stichting RIONED  +
Werkingsgebied Gemeenten, Ondergrond, Geo, Waterschappen, Infrastructuur, Water(beheer), Ruimte  +
Categorieën Elementen  + , Gegevenswoordenboeken  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 augustus 2019 13:14:54  +
eigenschappen verbergen die hierheen verwijzen 
  Er verwijzen geen eigenschappen naar deze pagina.
 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen