Wiki bekijken

Ga naar: navigatie, zoeken
Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen
Beveiligingsaspect Beleid  +
Conformiteitsindicator huisvestingsbeleid
Elementtype Norm +
GraphViz icoon Bestand:Norm icon.png +
Heeft bron BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening +
ID Huisv_B.01.01  +
Invalshoek Intentie  +
Publicatiedatum 19 oktober 2017  +
Realiseert Huisvestingsbeleid +
Redactionele wijzigingsdatum 19 oktober 2017  +
Status actualiteit Actueel  +
Stelling De organisatie heeft een Huisvestingsbelei De organisatie heeft een Huisvestingsbeleid opgesteld en: * bevat doelstellingen en principes van Huisvesting-IV beveiliging; * bevat specifieke verantwoordelijkheden en rollen; * bevat processen voor het behandelen van afwijkingen en afzonderin-gen; * komt procesmatig tot stand, bijvoorbeeld: voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen/goedkeuren, communiceren, implementeren, evalueren en aanpassen. en, implementeren, evalueren en aanpassen.
Titel Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen  +
Versieaanduiding 0.95
Categorieën Elementen  + , Normen  + , Beveiliging  + , ISOR  + , BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
WijzigingsdatumDit is een speciale eigenschap in de wiki. 6 juni 2018 12:36:39  +
Has subobjectDit is een speciale eigenschap in de wiki. ISOR:Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen#NEN-ISO/IEC_27002 +
eigenschappen weergeven die hierheen verwijzen 

 

Voer de naam in van de pagina waar u met browsen wilt beginnen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Weergaven
Handelingen
Hulpmiddelen