Stelseldiensten: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(tabel toegevoegd)
k (Tekstuele aanpassing)
 
(9 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
De stelseldiensten ondersteunen het gebruik van de gegevens van het stelsel van basisregistraties. Het zijn generieke diensten op stelselniveau, zowel aan afnemers als aan de basisregistraties. Richting de afnemers is het belangrijkste doel het vereenvoudigen van het gebruik van de gegevens van het stelsel. Richting de basisregistraties is het belangrijkste doel het bieden van generieke diensten waarmee de basisregistraties hun afnemers kunnen bedienen. De stelseldiensten zijn een bundeling, op stelselniveau, van kennis en ondersteuning (in de vorm van kennisdiensten), generieke stelselvoorzieningen en -standaarden. De stelseldiensten zijn faciliterend aan de basisregistraties en de afnemers. Elke basisregistratie blijft verantwoordelijk om gegevens ter beschikking te stellen aan afnemers en iedere afnemer blijft verantwoordelijk om de ter beschikking gestelde gegevens af te nemen en te gebruiken.  
+
{{Stelsel van Basisregistraties}}
 +
Er is een aantal stelselbrede diensten beschikbaar voor zowel de basisregistraties als de afnemers van de basisregistraties. Richting de basisregistraties is het hoofddoel het bieden van generieke oplossingen waarmee ze hun afnemers kunnen bedienen. Richting de afnemers is het hoofddoel het vereenvoudigen van het gebruik van de basisregistraties. De stelseldiensten bieden ondersteuning, maar nemen geen verantwoordelijkheden over. Elke basisregistratie blijft zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevens en elke afnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het afnemen van die gegevens.
  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stelseldiensten eind 2014.
+
Net als bij een basisregistratie zijn bij een stelseldienst verschillende partijen in verschillende rollen betrokken. Deze rollen sluiten aan bij de rollen zoals gedefinieerd in het kader van de GDI <ref>Digiprogramma 2015, https://www.digicommissaris.nl/page/610/digiprogramma-2015. De meest recente rolbeschrijvingen van de GDI zijn opgenomen in de stukken van het Nationaal Beraad Digitale Overheid van 18 mei 2015, https://digitaleoverheid.pleio.nl/file/download/41685652. Die rolbeschrijvingen zijn momenteel nog niet definitief vastgesteld.</ref>.
 +
* De '''opdrachtgever''' is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering van een voorziening, het beleggen van en de sturing op de inrichting van het beheer en exploitatie, de doorontwikkeling en budget. Deze omschrijving uit het Digiprogramma is voor de stelseldiensten hanteerbaar met de opmerking dat niet alle stelseldiensten GDI-voorzieningen zijn. 
 +
* De '''toezichthouder''' is er verantwoordelijk dat wordt toegezien of de stelseldienst conform afspraken opereert.
 +
* De '''verantwoordelijke voor de inhoud''' is de partij die verantwoordelijk is voor (een deel van) de ‘content’ van de stelseldienst. Deze inhoud bestaat uit:
 +
# de gegevens die basisregistraties en afnemers met elkaar uitwisselen via de stelseldienst - zoals gebeurtenissen via Digilevering en terugmeldingen via Digimelding BLT-  en/of
 +
# kennis over het stelsel en de onderdelen van het stelsel - zoals de kennis beschikbaar in de Stelselcatalogus en in het (voormalige) Stelselinformatiepunt. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een stelseldienst ligt vaak grotendeels bij de basisregistraties, maar ook de beheerder van de stelseldienst kan verantwoordelijk zijn voor (een deel van) de inhoud van de stelseldienst.
 +
* De '''beheerder''' is verantwoordelijk voor het uitvoeren van beheer en exploitatie en doorontwikkeling van een voorziening. Deze omschrijving uit het Digiprogramma is voor de stelseldiensten hanteerbaar met de opmerking dat niet alle stelseldiensten GDI-voorzieningen zijn.
 +
* De '''afnemer(s)''' is/zijn de organisatie(s) die gebruik maakt/maken van de GDI-voorziening ten behoeve van zijn primair proces en/of dienstverlening aan burgers en/of bedrijven. Deze omschrijving uit het Digiprogramma is voor de stelseldiensten hanteerbaar met de opmerkingen dat niet alle stelseldiensten GDI-voorzieningen zijn en dat niet alle stelseldiensten direct bijdragen aan primaire processen en dienstverlening. De afnemers van de stelseldiensten zijn met name de (potentiële) afnemers van de basisregistraties en de basisregistraties zelf. Sommige stelseldiensten hebben echter ook andere soorten afnemers, zoals wetgevers in het geval van de Stelselcatalogus.
  
{| class="wikitable"
+
Onderstaande afbeelding toont de stelseldiensten (samen met de instrumenten voor [[Stelselregie]]), ingedeeld naar de taken van basisregistraties.
|-
+
 
! Stelseldienst !! Eigenaar !! Toezichthouder !! Beheerder !! Verantwoordelijke voor inhoud !! Afnemer van stelseldienst
+
[[Bestand:Stelseldiensten en stuurinstrumenten.png|700px]]
|-
 
| Stelselservicepunt|| MinBZK || MinBZK ||Onbekend || Basisregistraties <br /> Beheerder|| Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Stelselinformatiepunt|| MinBZK|| MinBZK|| Onbekend|| Basisregistraties <br /> Beheerder|| Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Stelselcatalogus || MinBZK || MinBZK || Logius|| Basisregistraties|| Beleidsadviseurs <br /> Wetgevingsjuristen<ref>Op basis van aanwijzing 161 uit de Aanwijzigingen voor de regelgeving
 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005730/Hoofdstuk4/411/Aanwijzing161</ref> <br /> Afnemers van basisregistraties (informatici en eindgebruikers)
 
|-
 
| Digikoppeling Standaarden || MinBZK || MinBZK || Logius || Toepassers van Digikoppeling|| Overheden en instellingen uit de publieke sector <ref>Volgens de Pas-toe-of-leg-uit-lijst https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/digikoppeling</ref>
 
|-
 
| CPA-Creatievoorziening|| MinBZK || MinBZK || Logius|| Toepassers van de Digikoppeling ebMS-standaard || Overheidsorganisaties
 
|-
 
| Berichtenstandaard|| Nog te bepalen || Nog te bepalen || Nog te bepalen || Nog te bepalen || Beheerders standaarden <br />Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Digilevering || MinBZK || MinBZK || Logius || Basisregistraties || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Digimelding BLT || MinBZK || MinBZK || Logius || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Digimelding DAS || MinBZK || MinBZK || Logius ||Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties
 
|-
 
| Monitor Stelselkwaliteit|| MinBZK || MinBZK || Onbekend|| Basisregistraties || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties <br /> Stelselcoördinatie
 
|-
 
| Monitor Verbindingen|| MinBZK || MinBZK || Onbekend|| Basisregistraties || Basisregistraties <br /> Afnemers van basisregistraties <br /> Stelselcoördinatie
 
|-
 
| OIN-register || MinBZK || MinBZK || Logius|| Logius|| Overheidsorganisaties
 
|}
 
  
Net als bij de basisregistraties zijn bij de stelseldiensten verschillende organisaties in verschillende rollen betrokken:
 
*Eigenaar: bestuurlijk verantwoordelijk voor één of meer stelseldiensten. De eigenaar is opdrachtgever aan de beheerder van de stelseldiensten.
 
*Toezichthouder: ziet toe of één of meer stelseldiensten conform afspraken opereren.
 
*Beheerder: draagt zorg voor het beheer en de exploitatie van één of meer stelseldiensten in opdracht van de eigenaar van die diensten.
 
*Contenthouder: draagt zorg voor het beheer van (een deel van) de inhoud van één of meer stelseldiensten. Deze rol ligt voor de stelseldiensten voor een belangrijk deel bij de basisregistraties. Zij maken gebruik van de stelseldiensten om hun eigen gegevens en kennis aan afnemers te verstrekken.
 
*Afnemer: neemt een stelseldienst af van de beheerder van de stelseldienst. Dit zijn de (potentiële) afnemers van de basisregistraties en de basisregistraties zelf.
 
  
 
<references />
 
<references />

Huidige versie van 18 mei 2017 om 18:30

De informatie op deze pagina is afkomstig uit het document Stelselarchitectuur van het heden (PDF, 1,73 MB) - samenvatting (PDF, 302 kB)

Er is een aantal stelselbrede diensten beschikbaar voor zowel de basisregistraties als de afnemers van de basisregistraties. Richting de basisregistraties is het hoofddoel het bieden van generieke oplossingen waarmee ze hun afnemers kunnen bedienen. Richting de afnemers is het hoofddoel het vereenvoudigen van het gebruik van de basisregistraties. De stelseldiensten bieden ondersteuning, maar nemen geen verantwoordelijkheden over. Elke basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. blijft zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van gegevens en elke afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. blijft zelf verantwoordelijk voor het afnemen van die gegevens.

Net als bij een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. zijn bij een stelseldienst verschillende partijen in verschillende rollen betrokken. Deze rollen sluiten aan bij de rollen zoals gedefinieerd in het kader van de GDI [1].

  • De opdrachtgever is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering van een voorziening, het beleggen van en de sturing op de inrichting van het beheer en exploitatie, de doorontwikkeling en budget. Deze omschrijving uit het Digiprogramma is voor de stelseldiensten hanteerbaar met de opmerking dat niet alle stelseldiensten GDI-voorzieningen zijn.
  • De toezichthouder is er verantwoordelijk dat wordt toegezien of de stelseldienst conform afspraken opereert.
  • De verantwoordelijke voor de inhoud is de partij die verantwoordelijk is voor (een deel van) de ‘content’ van de stelseldienst. Deze inhoud bestaat uit:
  1. de gegevens die basisregistraties en afnemers met elkaar uitwisselen via de stelseldienst - zoals gebeurtenissen via Digilevering en terugmeldingen via Digimelding BLT- en/of
  2. kennis over het stelsel en de onderdelen van het stelsel - zoals de kennis beschikbaar in de Stelselcatalogus en in het (voormalige) Stelselinformatiepunt. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een stelseldienst ligt vaak grotendeels bij de basisregistraties, maar ook de beheerder van de stelseldienst kan verantwoordelijk zijn voor (een deel van) de inhoud van de stelseldienst.
  • De beheerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van beheer en exploitatie en doorontwikkeling van een voorziening. Deze omschrijving uit het Digiprogramma is voor de stelseldiensten hanteerbaar met de opmerking dat niet alle stelseldiensten GDI-voorzieningen zijn.
  • De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.(s) is/zijn de organisatie(s) die gebruik maakt/maken van de GDI-voorziening ten behoeve van zijn primair proces en/of dienstverlening aan burgers en/of bedrijven. Deze omschrijving uit het Digiprogramma is voor de stelseldiensten hanteerbaar met de opmerkingen dat niet alle stelseldiensten GDI-voorzieningen zijn en dat niet alle stelseldiensten direct bijdragen aan primaire processen en dienstverlening. De afnemers van de stelseldiensten zijn met name de (potentiële) afnemers van de basisregistraties en de basisregistraties zelf. Sommige stelseldiensten hebben echter ook andere soorten afnemers, zoals wetgevers in het geval van de Stelselcatalogus.

Onderstaande afbeelding toont de stelseldiensten (samen met de instrumenten voor Stelselregie), ingedeeld naar de taken van basisregistraties.

Stelseldiensten en stuurinstrumenten.png


  1. Digiprogramma 2015, https://www.digicommissaris.nl/page/610/digiprogramma-2015. De meest recente rolbeschrijvingen van de GDI zijn opgenomen in de stukken van het Nationaal Beraad Digitale Overheid van 18 mei 2015, https://digitaleoverheid.pleio.nl/file/download/41685652. Die rolbeschrijvingen zijn momenteel nog niet definitief vastgesteld.