Stelseldiensten

Uit NORA Online
Versie door NCoppens (Overleg | bijdragen) op 23 jul 2014 om 12:58 (sjabloon Stelsel)

Ga naar: navigatie, zoeken
De informatie op deze pagina is afkomstig uit het document Stelselarchitectuur van het heden (PDF, 1,73 MB) - samenvatting (PDF, 302 kB)

De stelseldiensten ondersteunen het gebruik van de gegevens van het Stelsel van Basisregistraties. Het zijn generieke diensten op stelselniveau, zowel aan afnemers als aan de basisregistraties. Richting de afnemers is het belangrijkste doel het vereenvoudigen van het gebruik van de gegevens van het stelsel. Richting de basisregistraties is het belangrijkste doel het bieden van generieke diensten waarmee de basisregistraties hun afnemers kunnen bedienen. De stelseldiensten zijn een bundeling, op stelselniveau, van kennis en ondersteuning (in de vorm van kennisdiensten), generieke stelselvoorzieningen en -standaarden. De stelseldiensten zijn faciliterend aan de basisregistraties en de afnemers. Elke basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. blijft verantwoordelijk om gegevens ter beschikking te stellen aan afnemers en iedere afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. blijft verantwoordelijk om de ter beschikking gestelde gegevens af te nemen en te gebruiken.

Net als bij de basisregistraties zijn bij de stelseldiensten verschillende organisaties in verschillende rollen betrokken:

  • De eigenaar is bestuurlijk verantwoordelijk voor de stelseldienst en tevens opdrachtgever van de beheerder van de stelseldienst.
  • De toezichthouder is verantwoordelijk dat wordt toegezien of de stelseldienst conform afspraken opereert.
  • Een verantwoordelijke voor de inhoud is verantwoordelijk voor (een deel van) de inhoud van de stelseldienst. De inhoud van een stelseldienst bestaat uit: 1) de gegevens die basisregistraties en afnemers met elkaar uitwisselen - zoals gebeurtenissen via Digilevering en terugmeldingen via Digimelding BLT- en/of 2) kennis over het stelsel - zoals de kennis beschikbaar in de Stelselcatalogus en het Stelselinformatiepunt. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een stelseldienst ligt vaak grotendeels bij de basisregistraties. Ook de beheerder van de stelseldienst kan verantwoordelijk zijn voor (een deel van) de inhoud van de stelseldienst.
  • Een beheerder is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de stelseldienst in opdracht van de eigenaar van de dienst.
  • Een afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. neemt een stelseldienst af van de beheerder van de stelseldienst.

De afnemers van de stelseldiensten zijn met name de (potentiële) afnemers van de basisregistraties en de basisregistraties zelf. Sommige stelseldiensten hebben ook andere afnemers, zoals wetgevers bij de Stelselcatalogus.