Tabel met alle dochters

Uit NORA Online
Versie door Jdirks2 (Overleg | bijdragen) op 12 nov 2017 om 18:21 (tellertjes bij gezet.)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Architecturen die niet langer actueel zijn (bijvoorbeeld omdat ze zijn opgegaan in een andere architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.) staan niet langer in de lijst op NORA Familie, maar wel in deze tabel. Totaal: 28, waarvan 22 actueel.

ArchitectuurIs relevant binnenBeschrijvingStatus actualiteit
Duurzaamheid en architectuur
AORTA (Landelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg)Domein Gezondheid en zorgLandelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg.Actueel
Architectuur strafrechtketen (Astra)Domein Rechtspraak
Domein Openbare orde en veiligheid
De partners in de strafrechtketen zorgen samen voor een eerlijke en tijdige reactie op crimineel gedrag en leveren op die manier een bijdrage aan het realiseren van een veilige en rechtvaardige samenleving. Astra is de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de strafrechtketen. Deze architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. beschrijft het hoofdontwerp van de organisatie en de voorzieningen die de ketenpartners in staat stellen om deze strategische doelstelling te realiseren.Actueel
Architectuur VreemdelingenketenDomein Immigratie integratie en inburgeringDe Basis Start Architectuur bevat 16 richtinggevende principes, een beschrijving van actoren in deze keten, de omgeving, en de belangrijkste processen.Actueel
Concernarchitectuur LogiusInrichtingsprincipes van Logius, de beheerorganisatie van veel overheidsbrede diensten. De twaalf principes zijn een verduidelijking van de doelstellingen van de organisatie. Elk principe is voorzien van een illustratie, toelichting, motivatie en implicaties ('dit betekent dat').Actueel
CORA (COrporatie Referentie Architectuur)Domein Belastingen
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Domein Cultuur sport en vrije tijd
Domein Immigratie integratie en inburgering
Domein Milieu ruimte en water
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen
Domein Gezondheid en zorg
COrporatie Referentie ArchitectuurActueel
DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur)Domein Cultuur sport en vrije tijdDe DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur) is een sector overschrijdende referentiearchitectuur voor het cultuurdomein.

De DERA wordt ontwikkeld binnen het NDE, het Netwerk Digitaal Erfgoed waarin de erfgoedinstellingen samenwerken om digitaal erfgoed beter toegankelijk te maken. De knooppunten (RCE, KB, Nationaal Archief, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, KNAW Humanities Cluster) zijn hierbij de trekkers.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de eigenaar van de DERA en stelt nieuwe versies vast. Het NDE is de beheerder van de DERA.
Actueel
EAR (EnterpriseArchitectuur Rijksdienst)Domein Belastingen
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Domein Cultuur sport en vrije tijd
Domein Defensie
Domein Economie en ondernemen
Domein Familie jeugd en gezin
Domein Financiën
Domein Gezondheid en zorg
Domein Immigratie integratie en inburgering
Domein Internationale- en ontwikkelingssamenwerking
Domein Landbouw natuur en voedsel
Domein Milieu ruimte en water
Domein Onderwijs en wetenschap
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Domein Reizen wonen en werken in het buitenland
Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen
Domein Verkeer en vervoer
Domein Werk en loopbaan
De Enterprise Architectuur Rijksdienst biedt een samenhangende beschrijving van de organisatie en inrichting van de informatiediensten en -voorzieningen van de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concerngedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren.Actueel
Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO) is de naam van een werkgroep in opdracht van de Programmeringsraad Logius en is opgericht in juni 2018.

Programmeringsraad Logius (PL) heeft opdracht gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat om een breed gedragen "enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op te stellen voor de domeinen interactie, identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. & autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen, infrastructuur en gegevensuitwisseling die de PL helpt om inhoudelijk te sturen op de ontwikkelingen van de digitale basisinfrastructuur. Richt daarbij ook het ondersteunde proces voor deze sturing in en borg dat de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. blijft aansluiten bij ontwikkelingen in de (digitale) overheid."

De GO geeft de afgesproken richting over de ontwikkeling van de digitale basisinfrastructuur (dit betreft hoofdzakelijk maar niet uitsluitend Logius-diensten). De GO bevat:

  • De ambities die in de PL zijn afgesproken en hoe deze zich verhouden tot ambities op beleidsterreinen en in de uitvoering.
  • De uitwerking van die ambities in afspraken, standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen, voor de korte, middellange en lange termijn (over respectievelijk 2 jaar, 4 jaar en 6 jaar).
  • Onderbouwingen ten aanzien van toegevoegde waarde, impact en uitvoerbaarheid.

GO levert in delen op, overeenkomstig met de vier klantraden van Logius (voormalig vier, nu drie), met daarna een integratieslag:

De Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur is niet een vast gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, maar wordt continu onderhouden en aangepast op nieuwe ontwikkelingen.
Concept
GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur)Domein Belastingen
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Domein Economie en ondernemen
Domein Familie jeugd en gezin
Domein Financiën
Domein Milieu ruimte en water
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Domein Reizen wonen en werken in het buitenland
Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen
Domein Gezondheid en zorg
GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. zorgt ervoor dat de oplossingen onderling goed samenwerken. Ook ontstaat er een overzicht dat bestuur en management helpt alle ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Met GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur, krijgt u inzicht in en grip op de informatievoorziening. GEMMA helpt om samenwerken tussen gemeenten, met ketenpartners en aansluiten op landelijke voorzieningen mogelijk te maken.Actueel
HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur)Domein Onderwijs en wetenschapHORA is een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. van Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs, voor zowel onderwijs als onderzoek.Actueel
KarWeI (Ketenarchitectuur Werk en Inkomen)Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen
Domein Werk en loopbaan
"De Ketenarchitectuur is een stelsel van afspraken om samenwerking tussen ketenpartijen te stroomlijnen. De architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. geeft invulling aan de wettelijke verplichting van ketensamenwerking. Daarnaast draagt de Ketenarchitectuur bij aan een samenhangend stelsel van ICT voorzieningen. Aansluiting op, en gebruik van, dat stelsel garandeert dat organisaties kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de uitvoering van hun taak."Actueel
LIDA (Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur)Domein Gezondheid en zorgLangdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuurActueel
MARA (Model Architectuur voor Rijks Archiefinstellingen)Domein Cultuur sport en vrije tijd
Domein Onderwijs en wetenschap
Het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC’s) zijn sterk in ontwikkeling. Om in zo’n veranderende context de organisatiedoelstellingen kunnen bereiken ishet zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden dat de organisatie, primaire en ondersteunende processen en techniek en “harde” infrastructuur naadloos op elkaar aansluiten en daaraan meewerken.

Architectuur geeft een beeld van wat we willen bereiken en wat dat betekent voor de verschillende domeinen (zoals organisatie, informatie, infrastructuur, beveiliging). Architectuur maakt het makkelijker om te zien welke projecten bijdragen aan welk deel van het eindplaatje, te zien waar overlap zit en afstemming nodig is en anderzijds te borgen dat er geen delen van het eindplaatje vergeten worden.

De MARA 1.0 geeft de gedeelde visie weer van de RHC's en het Nationaal Archief en geeft een gedeeld toetsingskader voor gezamenlijke en interne projecten. Het is een consolidatie van inzichten en uitgangspunten die op verschillende plaatsen in de organisaties zijn opgedaan, waaronder die in de TARA (Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur).
Actueel
MARIJ (ModelArchitectuur Rijksoverheid)Met de ontwikkeling van MARIJ is in 2007 een start gemaakt. MARIJ sloot destijds aan op de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en bood een samenhangende architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. voor de Rijksdienst. MARIJ bood een set multilaterale afspraken / inrichtingsprincipes voor de rijksdienst en was een referentiekader voor afgeleide architecturen van departementen, -onderdelen en (rijksbrede) projecten. De opvolger en tevens vervanger van MARIJ is de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR). EAR brengt de Rijksbrede i-infrastructuur samenhangend in kaart en biedt overzicht en inzicht vanuit verschillende perspectieven.Vervangen
MARTHE (Model Architectuur RijksToezichts- en HandhavingsEenheden)Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Domein Milieu ruimte en water
Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Domein Rechtspraak
Domein Verkeer en vervoer
MARTHE: Model Architectuur RijksToezichts- en HandhavingsEenhedenActueel
PETRA (Provinciale EnTerprise ReferentieArchitectuur)Domein Overheid bestuur en koninkrijkActueel
PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur)Domein Overheid bestuur en koninkrijk
Domein Gezondheid en zorg
PURA biedt een gedeelde basis om samen te bouwen aan een vraaggerichte informatievoorziening binnen de Publieke Gezondheid. Het geeft inzicht in: de taakgebieden van een GGD die toegevoegde waarde leveren aan de omgeving en intern aan de onderdelen van de GGD zelf, de bedrijfsprocessen en hoe de taakgebieden worden gerealiseerd en het applicatielandschap ter ondersteuning van processen.Actueel
Referentiearchitectuur educatieve contentketenDomein Onderwijs en wetenschapDe Referentiearchitectuur Educatieve Contentketen bestaat niet meer als afzonderlijke architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie, maar is voorbeeldmatig opgenomen in de ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur) Via de website van Edu-K zijn daarnaast enkele onderdelen van de vroegere referentiearchitectuur te vinden, namelijk Toegang tot het Leermateriaal en Inzicht in het leerproces. Hierbij horen de standaarden ECK Distributie en Toegang en Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten, die beide beheerd worden door Edustandaard.Vervangen
Referentiearchitectuur JeugdketensDomein Familie jeugd en gezin
Domein Onderwijs en wetenschap
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Rechtspraak
Domein Gezondheid en zorg
Actueel
ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur)Domein Onderwijs en wetenschapReferentie Onderwijs Sector ArchitectuurActueel
Standaarden informatievoorziening strafrechtsketenDomein Defensie
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Rechtspraak
Standaarden in de strafrechtsketen geven een nadere invulling van overheidsbrede en MVenJ-brede afspraken en normen toegespitst op de informatievoorziening in de strafrechtsketen. Hiermee weten projectleiders en beheerders over welke aspecten we het al eens zijn en op welke wijze we de inrichting van berichtenuitwisselingen en ketenvoorzieningen vorm geven.Vervangen
TARA (Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur)Domein Cultuur sport en vrije tijd
Domein Onderwijs en wetenschap
De Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur is een belangrijke input geweest voor de MARA (Model Architectuur voor Rijks Archiefinstellingen). De TARA zal daarom niet meer bijgehouden worden als aparte architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen..Uitgefaseerd
Triple ADomein Onderwijs en wetenschapBij procesmodel voor AOC's en ROC's behorende encyclopedie met de consequenties voor de ondersteunende systemen. Bevat visie, architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. en functionele ontwerpen.Actueel
VeRa (Veiligheidsregios Referentie Architectuur)Domein Milieu ruimte en water
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Gezondheid en zorg
De VeRa geeft veiligheidsregio’s 'een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishoudingHet totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. op het niveau van de administratieve organisatie, de koude voorbereiding van inzet van hulpverlening en voor de opgeschaalde crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. Maar het geeft ook een richtlijn op het niveau van de landelijke voorzieningen, zodat optimale informatiedeling kan plaatsvinden.'Actueel
VERA (Volkshuisvesting Referentie Architectuur)Domein Bouwen wonen en leefomgevingEen belangrijk uitgangspunt voor de business gegevensdefinities, zoals deze binnen woningcorporaties worden gehanteerd,

is de CORA (COrporatie Referentie Architectuur). De technische vertaalslag van CORA is VERA.

VERA zorgt voor de uniforme gegevensuitwisseling tussen ICT systemen door door een standaard voor berichtenverkeer en implementeerbare gegevensdefinities beschikbaar te stellen.
Actueel
WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur)Domein Belastingen
Domein Milieu ruimte en water
Domein Openbare orde en veiligheid
Domein Overheid bestuur en koninkrijk
De WILMA is een geheel aan architectuurmodellen en –principes die relevant zijn voor alle waterschappen. Ze vormen een referentie voor de waterschappen, in de zin dat de modellen en principes gebruikt kunnen worden om onderling afspraken te maken, en in de zin dat de modellen en principes door de waterschappen als startpunt gebruikt kunnen worden voor het invullen van een enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. voor het eigen waterschap.Actueel
ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur)Domein Gezondheid en zorgDe ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) is een verzameling van modellen voor het inrichten van de organisatie en informatievoorziening van Nederlandse ziekenhuizen. De ZiRA is primair ontwikkeld voor mensen die zich richten op de inrichting van de informatievoorziening in een ziekenhuis, niet alleen enterprise- en informatie-architecten, maar ook informatiemanagers, solution-architecten, functioneel en technisch ontwerpers en functioneel beheerders. De ZiRA kan ook toegepast worden bij organisatievraagstukken, los van informatievoorziening. Dat betekent dat de ZiRA (voor een deel) ook bedoeld is voor beleidsmedewerkers, adviseurs en anderen die zich bezig houden met organisatie- en procesveranderingen.

De scope van de ZiRA is bewust beperkt tot de ziekenhuizen. We realiseren ons dat het ziekenhuis slechts één schakel is in de keten voor de zorg aan de patiënt. Voor verschillende andere schakels is al een referentiearchitectuur, zoals PURA voor de publieke gezondheidszorg en LIDA in de langdurige zorg.

We hopen met de ZiRA bij te dragen aan een samenhangende referentiearchitectuur en een duurzaam informatiestelsel voor de gehele zorg.
Actueel