Beveiliging en Gegevensbeschrijvingen in openbare review

Uit NORA Online
2014-04-10 Beveiliging en Gegevensbeschrijvingen in openbare review
Ga naar: navigatie, zoeken

Beveiliging en Gegevensbeschrijvingen in openbare review

donderdag 10 april 2014 - Het katern Beveiliging en het onderwerp 'systematisch beschrijven van informatie-objecten' (AP17) zijn opgeleverd in concept voor openbare review. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om bij te dragen aan de volgende versie. De deadline daarvoor is 1 juni 2014.

Twee expertgroepen hebben in de afgelopen tijd hun kennis en best-practices samengebracht in handvatten voor professionals die aan de slag willen met deze onderwerpen. Zes vernieuwde afgeleide principes helpen bij de sturing op informatievoorziening. Voor realisatie van deze principes zijn ze gekoppeld aan hulp bij concrete vormgeving van bij voorbeeld authenticatiesystemen voor beveiliging, of te kiezen methodiek voor gegevenswoordenboeken. Bij deze onderwerpen is gelet op gangbare of verplichte standaarden. Door bewuste architectuurkeuzes te maken gebaseerd op deze kennis en standaarden, wordt interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving met andere diensten vergemakkelijkt.

De experts die bij hebben gedragen aan de huidige conceptversies komen uit alle lagen van de overheid. Met deze openbare review krijgen alle belanghebbenden de gelegenheid zich uit te spreken over deze conceptversies en extra kennis te leveren.

De redactie vraagt daarom professionals die bij en voor overheden werken, om scherp te kijken naar juistheid, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en relevantie. Om de reacties overzichtelijk te kunnen verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. en verantwoorden is per onderwerp een reviewformulier beschikbaar. De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur gebruikersraad zal na 1 juni de verwerking van de commentaren beoordelen. Wanneer de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur gebruikersraad instemt met een definitieve versie, kan deze door de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Architectuur Board worden vastgesteld.

De onderwerpen zijn in conceptvorm te vinden op:

Vragen kunnen gesteld worden aan het NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur team op architectuur@ictu.nl

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.