AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Organisatie.png
Naam: AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst)
Website: https://www.aivd.nl/onderwerpen/over-de-aivd

De AIVD is een directoraat-generaal (dg) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en valt onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK. De dienst is opgedeeld in drie directies en een centrale staf. Het managementteam van de AIVD bestaat uit de directeur-generaal (dg), de plaatsvervangend dg en de drie directeuren.

Directie Inlichtingen

De directie Inlichtingen verricht onderzoek, exploiteert informatie en mobiliseert derden om de democratische rechtsorde en de staatsveiligheid te beschermen, de veiligheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de vorming van het buitenlands beleid van de Nederlandse overheid.

Directie Operatiën

De directie Operatiën voert operationele activiteiten uit ten behoeve van onderzoeken van de directie Inlichtingen. Daarnaast valt het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) en de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) onder de verantwoordelijkheid van de directeur Operatiën.

Businessunit Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV)

De businessunit Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging houdt zich bezig met de informatiebeveiliging van cruciale informatie waar de overheid verantwoordelijkheid voor draagt.

Het NBV levert als partner en gids van de overheid een actieve en zichtbare bijdrage aan de nationale veiligheid. Hiervoor beschikt het NBV over unieke competenties op het gebied van informatiebeveiliging.

Joint Sigint Cyber Unit (JSCU)

In de gezamenlijke Joint Sigint Cyber Unit bundelen de AIVD en MIVD mensen en middelen op het gebied van Signals intelligence (Sigint) en cyberactiviteiten. Met het onderscheppen van (tele)communicatie ondersteunt de JSCU teams die onderzoek doen naar bedreigingen voor Nederland en de Nederlandse krijgsmacht.

Specialisten van de JSCU helpen in het kader van de Nationale Cyber Security Strategie ook om het Nederlandse internet veilig te houden.

Directie Veiligheidsonderzoeken en Bedrijfsvoering

Onder de directie Veiligheidsonderzoeken en Bedrijfsvoering vallen naast de unit Veiligheidsonderzoeken de organisatie-onderdelen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van producten en diensten op het gebied van interne dienstverlening en informatievoorziening.

Unit Veiligheidsonderzoeken

De unit Veiligheidsonderzoeken beschermt de nationale veiligheid door veiligheidsonderzoeken uit te voeren naar personen die een vertrouwensfunctie (willen) vervullen. Ook adviseert de unit ministers bij het aanwijzen van vertrouwensfuncties op hun beleidsterrein.

Centrale Staf

De centrale staf levert advies en ondersteuning aan het management en de organisatie op het gebied van politiek-bestuurlijke aangelegenheden, integrale beveiliging, juridische zaken, communicatie en control.

Meer informatie[bewerken]Alle Relaties[bewerken]

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt