AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Informatie over afvalstromen en welke partijen daarbij betrokken zijn

Beschrijving

Het Landelijk Meldpunt Afval (LMA) verwerkt de meldingen van bedrijfsafval en gevaarlijk afval, waaronder scheepsafval, voor alle twaalf provincies. De gemelde gegevens worden beschikbaar gesteld aan overheden voor handhaving, beleid en vergunningverlening. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft sinds 1 januari 2017 Rijkswaterstaat aangewezen als meldingsinstantie, zoals bedoeld in art. 10.40 lid 1 en art. 10.38 lid 3 van de Wet milieubeheer.


Informatie

Openbaarheid:(niet vastgesteld)


Wettelijke grondslag:

  • Wet milieubeheer
  • Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen