AP17 reviewproces

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en kan verouderde informatie bevatten!
Het afgeleide principe AP17, 'informatie-objecten systematisch beschreven', is momenteel in ontwikkeling. Op deze pagina staat het reviewproces van het afgeleide principe beschreven: opstellen van de teksten door een werkgroep, openbare review en verwerking van de commentaren en akkordering door de NORA gebruikersraad.

Totstandkoming concept voor openbare review

Het afgeleide principe en de handreiking zijn opgesteld met hulp van een groep experts, met brede vertegenwoordiging uit de verschillende overheidslagen en sectoren.

Het resultaat van de wijzigingen op basis van de eerste afstemronde met de Gebruikersraad is het wijzigingsvoorstel (PDF, 36 kB) van 11 maart 2014 dat aan de Gebruikersraad is verzonden. De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad heeft geoordeeld dat het concept rijp is voor openbare review.

Openbare review

Lezers kunnen hun commentaar indienen via een reviewformulier, waarin wordt gevraagd om een beoordeling van de juistheid, volledigheidBetekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld. en relevantie van de teksten.

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer publiceert de conceptversie op de NORA-wiki voor publieke review en begeleidt het reviewproces. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur beheer verzamelt de feedback voor de expertgroep. Gedurende de review worden de eerste, mineure opmerkingen alvast verwerkt in de wiki. Een overzicht van ontvangen opmerkingen en wijzigingen is te vinden op de pagina AP17_review.

De doelgroep wordt opnieuw op de hoogte gesteld, waarbij de motivatie voor de mineure opmerkingen wordt meegegeven. Dit beperkt dubbeling in opmerkingen, versnelt de review en brengt de review extra onder de aandacht.

Verwerking

De indieners van de individuele commentaren worden benaderd met de voorgestelde verwerking van hun commentaar. Zij krijgen de gelegenheid om hierop te reageren, en aan te geven of hun reactie naar tevredenheid is verwerkt.

Er volgt een laatste afstemronde in de Gebruikersraad, om vast te stellen of de verwerking van opmerkingen tot het gewenste resultaat heeft geleid. De belangrijkste toetsvragen voor het verzamelen van feedback in deze ronde zijn: "Begrijp ik dit ook als ik het als buitenstaander lees?" en "Helpt dit de toepassing van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur?".

Wanneer de Gebruikersraad geen akkoord geeft op de nieuwe versie, kan er besloten worden tot een nieuwe openbare review.

Het eindresultaat van dit proces is een afgestemde tekst met separate verantwoording van wijzigingen ten opzichte van het eerste concept en verantwoording waarom wijzigingsvoorstellen niet zijn overgenomen.