Verantwoording besturing kwaliteit

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf Verantwoording besturing kwaliteit)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.

 
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP34
StellingDe dienstverlener legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemer.
RationaleAfnemers vragen overheidsorganisaties om transparantie ten aanzien van de geleverde kwaliteit en de sturing daarop. De directie legt over deze sturing verantwoording af en geeft aan of zij 'in control' is. Daarmee geeft de directie aan greep te hebben op de sturing van de kwaliteitsborging van de dienstverlening. In overleg met afnemers bepaalt de dienstverlener de wijze van toetsing van de verantwoording van de directie. In het geval van bedrijfskritische diensten kan gekozen worden voor een onafhankelijke toetsing.
Implicaties
  • In overleg met afnemers is de wijze van verantwoording en vorm van toetsing vastgesteld.
  • PDCA-cycli op strategisch en tactisch niveau zijn ingericht.
  • De baseline kwaliteit is vastgesteld.
  • De naleving van de baseline en aanvullende kwaliteitsmaatregelen zijn gecontroleerd.
  • De directie legt verantwoording af.
  • De verantwoording en bijbehorende toetsingsrapportages zijn toegankelijk voor afnemers (voor zover dit geen risico's oplevert voor de informatiebeveiliging).
VoorbeeldenHet In Control Stelling (ICS) dat wordt opgenomen in het jaarverslag, is een middel waarmee de directie verantwoording af kan leggen. Het ICS geeft antwoord op de vraag of de processen voor kwaliteitsverbetering en -borging werken zoals bedoeld. Een onafhankelijke IT-auditor kan de totstandkoming van het ICS toetsen en hierover rapporteren in een Third Party Memorandum (TPM) of SAS70-verklaring.
ClusterSturing en verantwoordelijkheid
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinOrganisatie
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP 30 Verantwoording dienstlevering mogelijk: heeft betrekking op verantwoording van individuele dienstleveringen, niet overkwaliteitssturing op de gehele dienstverlening. AP 31 PDCA-cyclus in besturing kwaliteit en AP 33 Baseline kwaliteit diensten: cyclische terugkoppeling op strategisch en tactisch niveau en een baseline kwaliteit zijn belangrijke middelen voor de directie om te kunnen sturen op de kwaliteit en hierover te kunnen verantwoorden.
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit1
Laag binnen vijflaagsmodel2, 3

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Verantwoording besturing kwaliteitHeeft bron
Verantwoording besturing kwaliteitIs gerelateerd aan
Verantwoording besturing kwaliteitRealiseert

Afgeleide relaties


Eigenschappen

VertrekpuntRelatieEindpuntEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappen


"Relatie Afgeleid principe 34, realiseert Basisprincipes 6 en 9"