AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming))
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

BeschrijvingEuropese verordening die Nederland heeft verwerkt in UAVG (Uitvoeringswet AVG).
ToelichtingPer 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (pdf) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens is daarmee komen te vervallen.

Nederland heeft de Europese AVG verwerkt in de Nederlandse UAVG (Uitvoeringswet AVG). Buiten de overheidssector spreekt men ook in Nederland vaak van de GDPR (voor General Data Protection Regulation) i.p.v. AVG, hiermee wordt dezelfde verordening aangeduid.

De voorloper van de AVG, de Europese privacyrichtlijn, werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Herziening van de Europese privacywetgeving was met name daarom hard nodig. Het resultaat is een algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en een aparte richtlijn (pdf) voor gegevensbescherming bij opsporing en vervolging. In Nederland is de richtlijn per 1 januari 2019 geïmplementeerd in de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en blijft hier verder buiten beschouwing.

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.
Externe verwijzinghttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
OrganisatieEuropese Unie
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2018/05/25

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)Is gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afnemer heeft inzage - Zaakgericht werken (Uitwerking)Heeft bronAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Bundeling van diensten - Zaakgericht werken (Uitwerking)Heeft bronAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Vertrouwelijk (Basisprincipe)Is beinvloed doorAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
UAVG (Uitvoeringswet AVG) (Beleidskader)Is gerelateerd aanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Wet Bescherming Persoonsgegevens (Bron)Is gerelateerd aanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Bewaren van persoonsgegevens (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Doelbinding gegevensverwerking (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Doorgifte persoonsgegevens (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Intern toezicht (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Kwaliteitsmanagement (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Meldplicht Datalekken (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Organieke inbedding (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Privacy (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Register van verwerkingsactiviteiten (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Risicomanagement, Privacy by Design en de DPIA (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen (Privacyprincipe)Is uitwerking vanAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Privacy (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)