AWBZ-brede Zorg Registratie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: AWBZ-brede Zorg Registratie
Inhoud: Zorggegevens cliënten in de AWBZ-keten
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: Zorginstituut Nederland


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Zorggegevens cliënten in de AWBZ-keten

Beschrijving

AZR staat voor AWBZ-brede Zorg Registratie. De AZR is een systematiek voor het digitaal uitwisselen van gegevens (op cliëntniveau) tussen de organisaties in de AWBZ-keten. Een zorgkantoor kan bijvoorbeeld in de AZR zien welk indicatiebesluit het CIZ heeft genomen. De AZR wordt beheerd door het Zorginstituut Nederland.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)