AWBZ-brede Zorg Registratie

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: AWBZ-brede Zorg Registratie
Inhoud: Zorggegevens cliënten in de AWBZ-keten
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: Zorginstituut Nederland


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Zorggegevens cliënten in de AWBZ-keten

Beschrijving

AZR staat voor AWBZ-brede Zorg Registratie. De AZR is een systematiek voor het digitaal uitwisselen van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd (op cliëntniveau) tussen de organisaties in de AWBZ-keten. Een zorgkantoor kan bijvoorbeeld in de AZR zien welk indicatiebesluit het CIZ heeft genomen. De AZR wordt beheerd door het Zorginstituut Nederland.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)