Aanbevelingen voor API's in de Enterprise Architectuur

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Wat moet een overheidsorganisatie allemaal doen om API’s toe te passen in haar dienstverlening en bedrijfsvoering?

Hieronder geven we handvatten voor een Enterprise Architect, die de architectuur van zijn organisatie wil aanpassen opdat ook met API’s kan worden gewerkt:

 1. Oriënteer je op de mate waarin jouw organisatie al toe is aan het werken met API’s. Zie onder meer het volgende maturity model van Sensedia:
  1. Sensedia heeft 7 niveau’s onderkend om aan te geven in welke mate een organisatie omgaat met API’s.
 2. Oriënteer je op de nemen stappen om de Enterprise Architectuur uit te breiden met mogelijkheden om te werken met API’s. Vraag vooral collega's van (overheids)organisaties die reeds met API’s werken, zie https://www.noraonline.nl/wiki/API-contactpersonen
 3. In het voorjaar 2020 zijn interviews gehouden met enkele van die organisaties (ACTIE linkje opnemen naar rapport) waaruit blijkt dat met name de volgende aspecten ("uitdagingen") een belangrijke rol spelen:
  1. Business Change
  2. Open en Gesloten data
  3. Privacy en Security
  4. Standaarden
  5. Architectuur
  6. Governance
  7. Financieel
  8. Juridisch
  9. Productmanagement
  10. Applicatiebeheer en Technisch beheer
  11. Implementatiestrategie
 4. Enkele concrete adviezen vanuit organisaties:
  1. RWS: Probeer niet de API-architectuur te veel te combineren met de bestaande EA: in onze praktijk blijkt dat het beter gaat als er een aparte API-infrastructuur wordt opgezet;
  2. RDW: Werk vraaggestuurd (van buiten naar binnen) in plaats van aanbod gedreven (van binnen naar buiten);
  3. RDW: Niet te snel inzetten op software-modules van leveranciers: vooral ook randvoorwaardelijke organisatorische aspecten regelen;
 5. Lees je in via de handvatten die vanuit de Nederlandse API Strategie zijn gegeven voor de API-architectuur;
 6. Lees je in via voorbeelden van API-architecturen van organisaties die deels met API's werken en organisaties die (zeggen dat ze) volledig met API’s werken en nu dus geen “legacy” (zouden) hebben):
  1. Voorbeelden van de API-architectuur van 10 wereldspelers
  2. De transformatie van de API-architectuur van Uber
  3. Hoe je met Docker een API-architectuur uitrolt voor een Bioscoop
  4. Een API-gateway met Ocelot voor eShopping