Aanpassingsvermogen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
Gebied van aandacht dat van belang is bij het realiseren van organisatiedoelen.

Eigenschappen

BeschrijvingHet aspect 'aanpassingsvermogen' staat voor het tijdig en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenissen; ofwel juist reageren.
  1. Regels zijn op verschillende plaatsen gemodelleerd en daardoor kost het aanpassen relatief veel doorlooptijd.

Architectuurprincipe ARB-04: Implementatieonafhankelijk

Onder techniek-onafhankelijk modelleren verstaan we dat regels los van de IT–technologie gemodelleerd dient te worden. Het IT-landschap is gestandaardiseerd d.m.v. een applicatie-architectuur waarbij aansluitvoorwaarden en Quality of Service vooraf zijn geformuleerd.

Hoe bevordert techniek-onafhankelijk modelleren de wendbaarheid?

Het bouwblok ‘aanpassingsvermogen’ verstevigt de wendbaarheid doordat regels en regelsets los van de technische implementatie worden gemodelleerd. Daardoor is er de vrijheid gecreëerd om de technische architectuur van de oplossing aan te passen over het verloop van tijd zonder de regels daarbij aan te passen: het vergroten van het aanpassingsvermogen.

Architectuurprincipe ARB-02: Hergebruik

Als de wetgeving wordt aangepast, dient de (bron) van de wet opnieuw geïnterpreteerd te worden en de impact voor de omgeving binnen de uitvoeringsorganisatie te worden bepaald.

De wijzigingen worden met behulp van een wijzigingsradar gemonitord en vastgelegd. Indien de kennis van de interpretatie van de wet is vastgelegd in een conceptueel model, dient het model tegen het licht van de nieuwe wetgeving te worden gehouden en zo nodig te worden aangepast.

Een impactanalyse kan plaatsvinden op basis van de verschillen tussen het huidige en het nieuwe conceptueel model: in de impactanalyse komen de consequentie(s) van de gewijzigde normen voor de verschillende vingers terug; zie de hand met de vijf vingers.

De geïmplementeerde regels/regelsets voor verschillende toepassingen dienen los van elkaar te worden geïmplementeerd, zodat conform Service-Oriented-Architecture–standaarden regels/regelsets aangeboden kunnen worden aan verschillende afnemers.
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
AanpassingsvermogenIs relevant binnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Best practices (Maatregel)Is relevant binnenAanpassingsvermogen
SOA-standaarden (Maatregel)Is relevant binnenAanpassingsvermogen