Actiepunten

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alle actiepunten uit de vergaderingen van de NORA Gebruikersraad:

Als een actiepunt in meerdere notulen behandeld is, geeft 'behandeld op' weer welke de meest recente is. De beschrijving per actiepunt komt uit de meest recente notulen.
Klik op een datum om het actiepunt in die agenda te zien. Klik op de ID van een actiepunt om de details en historie te zien van elke keer dat het behandeld is.


Klik op de kolom 'Voortgang' om te sorteren op bezig, vervallen, onbekend, geparkeerd, voltooid

ID Aangemaakt op Behandeld op Actiehouder Actiepunt Toelichting Deadline Voortgang
2024-02-06/B 6 februari 2024 6 februari 2024 Marco Deterink, Robert van Wessel en Eric Brouwer Een voorstel doen hoe het beheer van de NAP's en hun implicaties kan worden aangepakt. 2024-04-09 voltooid
2024-02-06/A 6 februari 2024 6 februari 2024 NORA Beheer Z.s.m. de status van de lopende actiepunten actualiseren. 2024-04-09 voltooid
2024-02-06/C 6 februari 2024 6 februari 2024 NORA Beheer Betrokkenen benaderen en ondersteunen, opdat voor de volgende bijeenkomst van de NORA Gebruikersraad de uitwerkingen van de door-ontwikkelthema's afdoende zijn om te kunnen worden toegelicht. 2024-04-09 voltooid
2023-11-14/A 14 november 2023 14 november 2023 Leden Oproep aan allen om te reageren op de openbare consultatie van NL-SBB De leden worden verzocht hun achterban te laten reageren op de voorgestelde NL-SBB. 2023-12-31 voltooid
2023-09-12/C 12 september 2023 12 september 2023 Leden NORA GR Verzoek aan de leden om zichzelf -of anderen uit hun achterban- aan te melden als lid van een groepje architecten om een nieuw concept beleidsstuk te analyseren. Het verzoek aan de leden om zich te melden om een concept beleidsstuk te analyseren. 2023-12-31 voltooid
2023-09-12/A 12 september 2023 12 september 2023 NORA Beheer Dit onderwerp nog eens afzonderlijk op de agenda te zetten. Aangezien er nog veel te zeggen valt over dit onderwerp, is het goed om er een afzonderlijke bijeenkomst aan te wijden. 2023-12-31 geparkeerd
2023-09-12/B 12 september 2023 12 september 2023 Leden van NORA GR Inventariseren van de standaarden die nu worden toegepast voor gegevensbeschrijving en -modellering bij de eigen architectuur Op basis van die inventarisatie kunnen we besluiten hoe we de verwijzingen vanuit de NORA naar Familieleden en vice versa het beste kunnen presenteren. 2023-12-31 voltooid
2023-02-07/F 7 februari 2023 12 september 2023 Eric Brouwer Het draagvlak voor het Dienstverleningsconcept (DVc) vergroten door het organiseren van kennis- en ervaringsdelingsbijeenkomsten voor architecten en andere geïnteresseerden van de betrokken organisaties. Tijdens de DADD op 5 oktober 2023 wordt een sessie georganiseerd, daarnaast is het DVc toegepast bij reviews en andere architectuur-uitwerkingen. Het (laten) toepassen van het DVc blijft een continu aandachtspunt. Het opzetten van een community voor het DVc is in een verkennende fase. 2023-10-05 voltooid
2023-06-06/B 6 juni 2023 12 september 2023 NORA Beheer in samenwerking met Vakgroep Europa van ICTU Vragen voorleggen aan de leden van de NORA Gebruikersraad voor verbetering van de invulling van de EIF aanbevelingen (met name voor de genoemde lagen 3 en 4) 2023-09-30 voltooid
2023-06-06/A 6 juni 2023 12 september 2023 Rene Luyten en NORA Beheer Voorbespreken en zo mogelijk organiseren van een bijeenkomst over het gebruik van de PSA De PSA is onderwerp van gesprek geweest tijdens het Open Huis van de Architectuur op 27 september 2023. 2023-09-30 voltooid
2022-11-15/C 15 november 2022 12 september 2023 Leden van de GR Aanmelden voor het voorbereiden van een voorstel voor het her-noemen van de Netwerklaag Aangezien niemand zich heeft aangemeld, is dit actiepunt geparkeerd totdat hier capaciteit voor wordt vrijgemaakt. 2023-09-12 geparkeerd
2022-04-05/C 5 april 2022 12 september 2023 Elk lid Uitvoeren impactanalyse bij zijn (referentie-)architectuur De RFC 2022 is ingegaan per 1 januari 2023 en is bekrachtigd door het OBDO om de adoptie te stimuleren. De stand van zaken zal in najaar 2024 worden geïnventariseerd. 2023-12-31 geparkeerd
2023-02-07/C 7 februari 2023 12 september 2023 Leden van de GR Geef door hoe je meehelpt met het beheer van DNA van de NORA Familie. We zoeken nog beter beheer voor de Principes en de Implicaties. Onder meer om uitwerking te geven aan de wijzigingsvoorstellen vanuit de Provincies. 2023-09-12 voltooid
2023-04-04/B 4 april 2023 4 april 2023 Leden van de GR Verzoek om contact op te nemen met Marieke Vos Voor wie bezig is met de BIO thema's om aan te geven wat je nodig hebt van de NORA 2023-12-31 voltooid
2022-11-15/B 15 november 2022 4 april 2023 Werkgroep PSA Het format wordt nu geactualiseerd op basis van de nieuwe versie van de NEN-ISO 42010:2022. In mei is de review gepland, zodat behandeling door de Gebruikersraad op 6 juni kan plaatsvinden. Het nieuwe PSA format is vastgesteld in de bijeenkomst van 6 juni 2023 en bestuurlijk bekrachtigd in de Architectuurraad GDI / DO van 28 augustus 2023. voltooid
2022-11-15/E 15 november 2022 4 april 2023 NORA Beheer Afstemmen inzake opvolging D.P. van den Bos (JenV) Verloopt via Rene Luyten (RvdK) en AF JenV voltooid
2023-04-04/A 4 april 2023 4 april 2023 Leden van de GR Verzoek om contact op te nemen met Harro Kremer als er meer raakvlakken zijn met IAM De gevolgen voor de IAM-pagina's in de wiki aangeven n.a.v. de invoering van de Wdo 2023-12-31 bezig
2022-11-15/F 15 november 2022 4 april 2023 NORA Beheer Afstemmen inzake opvolging Rinus Braak (DICTU) Geen verdere actie vanuit DICTU vernomen. geparkeerd
2023-02-07/E 7 februari 2023 4 april 2023 Tom Peelen De NORA-gebruikersraad op de hoogte houden van de ontwikkeling van de doel-architectuur voor Interactie door het samenwerkingsverband van de NORA-community en de architectuurwerkgroepen van de GDI. De Programmeringstafel Interactie van de GDI kan die doel-architectuur gebruiken om regie te voeren op de projecten die van belang zijn voor de interactie tussen burgers en overheid. 2023-12-31 voltooid
2023-02-07/A 7 februari 2023 7 februari 2023 Leden van de GR Melden bij NORA als je iets tegenkomt dat niet werkt. Wie iets tegenkomt op de wiki dat niet werkt, wordt verzocht dit te melden bij NORA. Dan kunnen we de site verder verbeteren. 2023-04-04 voltooid
2023-02-07/B 7 februari 2023 7 februari 2023 Leden van de GR Beroep op inzet van leden van de Gebruikersraad voor werkgroepen De werkgroepen die inzet nodig hebben kunnen een beroep doen op de leden van de Gebruikersraad en hun achterban. 2023-12-31 voltooid
2023-02-07/D 7 februari 2023 7 februari 2023 Eric Brouwer De uitkomsten van dit onderzoek doorgeleiden naar de Programmeringstafel Interactie van de GDI De uitkomsten van dit onderzoek doorgeleiden naar de Programmeringstafel Interactie van de GDI, met het verzoek om actie te nemen om de lopende nationale ontwikkelingen te (laten) prioriteren en regie daarop te (laten) voeren 2023-12-31 voltooid
2022-11-15/D 15 november 2022 15 november 2022 NORA Beheer Inbeheername overzicht overheidsarchitecturen 2022-12-01 voltooid
2022-06-07/C 7 juni 2022 15 november 2022 Leden van de GR Aanvullen begrippen vanuit de eigen achterban Vanuit NORA Beheer is een mailing uitgestuurd aan de leden van de NORA Gebruikersraad om de architectuur-begrippen in het Begrippenkader aan te (laten) vullen vanuit hun eigen achterban. Er zijn reeds 3 reacties daarop ontvangen en we verwachten er nog zeker 15 ... Dit wordt verder opgepakt vanuit het sturen op het DNA van de NORA Familie. 2022-11-15 voltooid
2022-09-13/A 13 september 2022 15 november 2022 NORA Leden Oproep aan de leden om de NORA Familie te lezen Oproep aan de leden om vooral 15 minuten de tijd te nemen om de NORA Familie te lezen. Heb je daarna vragen of opmerkingen, stuur deze dan naar nora@ictu.nl 2022-12-31 voltooid
2022-11-15/A 15 november 2022 15 november 2022 Leden van de GR Vragen mbt NBility richten aan Ton Wie aanvullende vragen heeft op de presentatie kan deze richten aan Ton 2022-12-31 voltooid
2022-04-05/D 5 april 2022 15 november 2022 NORA Beheer NORA Beheer maakt afspraken met betrokkenen. Op 22 juli is gesproken met een vertegenwoordiging van de PETRA. En inmiddels wordt ook een afspraak gemaakt met Renzo Wouters van de Astra. Vanuit het Jaarplan bezoeken we met regelmaat de familieleden. 2022-12-31 voltooid
2022-09-13/B 13 september 2022 15 november 2022 NORA Leden Oproep aan leden om deel te nemen aan het thema AI en Algoritmen Oproep aan de leden om deel te nemen aan het thema AI en Algoritmen. Heb je interesse, stuur dan een mail naar nora@ictu.nl 2022-12-31 voltooid
2022-06-07/A 7 juni 2022 15 november 2022 NORA Beheer Opvolging van het advies inzake thema's begeleiden Gezien de vele lopende werkzaamheden wordt vanuit NORA Beheer tijdelijk minder prioriteit gegeven aan het reeds op 6 april 2021 goedgekeurde implementatieplan (PDF, 317 kB) en dit is opgenomen in de backlog van het Jaarplan 2023. 2022-12-31 geparkeerd
2022-09-13/C 13 september 2022 15 november 2022 NORA Leden Oproep aan de leden inzake behoefte aan hergebruik van registraties van standaarden Bureau Forum Standaardisatie is geïnteresseerd te vernemen welke behoefte de familieleden hebben voor hergebruik van deze registraties van standaarden. Je kunt je aanmelden bij hans.laagland@forumstandaardisatie.nl 2022-12-31 voltooid
2022-04-05/A 5 april 2022 13 september 2022 Ellen van der Steen (ZgW), Douwe Pieter van den Bos (JenV), Joost Bekel (DNB), Nadeem Taverne (EZK), Eric Nijenhuis (UWV) i.s.m. NORA Beheer Beleidskader digitalisering analyseren en dat in de NORA opnemen Het beleidskader is geanalyseerd en van commentaar voorzien, zie Kamerbrief Hoofdlijnen beleid voor digitalisering. 2022-09-13 voltooid
2022-06-07/D 7 juni 2022 13 september 2022 Tom Peelen Toelichting op de afstemming van principes Dit is afgerond via het agendapunt op 13 september 2022. 2022-09-13 voltooid
2022-06-07/B 7 juni 2022 13 september 2022 Leden van de GR Oproep om collega's uit de achterban deel laten nemen in de doorontwikkeling van GDI Er zijn recent geen aanmeldingen meer binnengekomen bij het Bureau Programmeringsraad GDI, zodat dit actiepunt als afgerond kan worden beschouwd. 2022-09-13 voltooid
2022-06-07/E 7 juni 2022 7 juni 2022 Marijke Salters (ICTU) Bij (de achterban van) de leden van de Gebruikersraad onderzoeken hoe het thema Europa succesvol invulling kan krijgen en daarover terugkoppelen in het najaar. 2022-09-11 voltooid
2022-04-05/E 5 april 2022 5 april 2022 NORA Beheer NORA Beheer zal de bespreking van het hanteren van het Coalitieakkoord als beleidskader voorbereiden NORA Beheer is bereid de bespreking voor te bereiden a) ter afweging of het Coalitieakkoord voor de NORA als beleidskader te hanteren is, en b) wat de relatie is met het Dienstverleningsconcept 2022-06-07 geparkeerd
2022-04-05/B 5 april 2022 5 april 2022 Tom Peelen (GDI-Architectuur), Ralph Barten (SVB), Robert van Wessel (ICTU) en Eric Brouwer (ICTU) Voorstel uitwerking principes en begrippen uitwerken en inbrengen in de NORA Gebruikersraad 2022-06-07 voltooid
2022-04-05/F 5 april 2022 5 april 2022 NORA Beheer Voorraadagenda zover mogelijk invullen Voorraadagenda zover mogelijk invullen en van actiehouders en maandplannning voorzien 2022-06-07 voltooid
2022-04-05/G 5 april 2022 5 april 2022 NORA Beheer Actiepuntenlijst actualiseren Actiepuntenlijst actualiseren 2022-06-07 voltooid
2021-04-06/A 30 november 2021 1 februari 2022 Eric Brouwer NORA Peer Review Autoriteit AC ICT en dochters betrekken bij de peer review. Vertraagd naar 2022 2022-03-01 geparkeerd
2022-02-01/E 1 februari 2022 1 februari 2022 Alle leden Uitwerking AP's De leden verzorgen aanmeldingen uit hun achterban voor de uitwerking van AP's, zie agendapunt 2022-04-05 voltooid
2020-01-28/A 28 januari 2020 15:00:00 1 februari 2022 Youetta de Jager Zodra de opdrachtformulering van het thema AI en Algoritmen helder is, zal dit worden verbonden met het focuspunt Digitale Mobiliteit Gesprek met de community 2022-03-01 voltooid
2022-02-01/A 1 februari 2022 1 februari 2022 NORA Beheer Voorstel aansluiting bestaande tafels Het voorstel voor het zoeken van aansluiting bij bestaande tafels en juiste gremia is te lezen bij Positionering NORA 2022-06-07 voltooid
2021-04-06/B 30 november 2021 1 februari 2022 Eric Brouwer Heragenderen verzoek Van Haren Uitgevers Heragenderen verzoek Van Haren Uitgevers om NORA opleidingsmateriaal te ontwikkelen. Graag de vragen die er zijn eerst uitzoeken. M.n. het juridisch aspect, eigenaarschap en concurrentiebeding zijn zaken die van belang zijn om een goed besluit te nemen. Ook moet er gekeken worden naar het onderhouden van dit materiaal. Is daar capaciteit voor vanuit de NORA? Nauwelijks en pas relevant na de RFC 2022, daardoor getemporiseerd tot 2023. 2022-03-01 geparkeerd
2022-02-01/B 1 februari 2022 1 februari 2022 NORA Beheer Versterken onderlinge relaties NORA familieleden Versterken van de onderlinge relaties met NORA familieleden. Dit is ingevuld via het Familieberaad en het continue "rondje langs de velden". 2022-04-05 voltooid
2020-11-12/A 12 november 2020 1 februari 2022 Bert Lukkien (lead architect RoG) Referentiearchitectuur Regie op Gegevens 0.9 ter bespreking op de agenda GR De nieuwe versie komt begin 2022 beschikbaar. Daarna wordt bespreking zsm ingepland. Dit is inmiddels ingevuld via de Openbare Review Referentiearchitectuur Regie op Gegevens 2022-03-01 voltooid
2022-02-01/D 1 februari 2022 1 februari 2022 NORA Beheer Opvolgen adviezen (PDF, 827 kB) onderzoek kwaliteit van dienstverlening Opvolgen adviezen onderzoek kwaliteit van dienstverlening. Dat is gedaan via het vervolgonderzoek in najaar 2022, naar de interactie tussen burgers en Overheid (MFG en 10 grootste gemeenten) 2022-04-05 voltooid
2022-02-01/C 1 februari 2022 1 februari 2022 Alle leden De leden doen voorstellen voor een nieuwe voorzitter De leden hebben ingestemd met een tijdelijke voorzitter 2022-06-07 voltooid
2016-02/1 16 februari 2016 30 november 2021 NORA Beheer en Manifestgroep kijken of het mogelijk is om een update van het gezamenlijk onderzoek 'De Burger bediend' over e-dossiers te maken. n.v.t. 2016-04-01 voltooid
2020-11-12/B 12 november 2020 30 november 2021 Robert van Wessel Er komt een besluitvormingsschema voor de Kernwaarden van Dienstverlening, met planning voor de voorraadagenda Over de voortgang is elke Gebruikersraad uitvoerig gesproken 2021-01-02 voltooid
2017-06/1 20 juni 2017 30 november 2021 NORA Beheer Organiseert een of meerdere kennissessies over eID, binnen de context van het Focuspunt Authenticatie en Identificatie. n.v.t. 2017-11-01 voltooid
2019-01/8 29 januari 2019 15:30:00 30 november 2021 Norbert Janssen neemt de feedback die hij ontvangt over de presentatie mee en past het concept-jaarplan aan voor de volgende vergadering. Is onderdeel geworden van het Jaarplan 2019 2019-02-01 voltooid
2019-03/5 26 maart 2019 15:30:00 30 november 2021 Geïnteresseerden in GO geven (rechtstreeks of via nora@ictu.nl) aan Eveline door dat ze deel willen nemen aan de Werkgroep of Klankbordgroep. Is verwerkt en onderdeel geworden van GO. 2019-07-01 voltooid
2019-03/3 26 maart 2019 15:30:00 30 november 2021 Nadeem Taverne neemt het discussiepunt over het kaderstellende karakter van de NORA mee in volgende stukken en de agenda van de Gebruikersraad voor 2019-2020. voltooid
2019-01/5 29 januari 2019 15:30:00 30 november 2021 Allen bestuderen de presentatie en geven Norbert feedback terug via nora@ictu.nl over de prioriteiten (mist er nog iets? Welke prioriteiten zou je anders leggen?). Is onderdeel geworden van het Jaarplan 2019 2019-02-01 voltooid
2019-03/1 26 maart 2019 15:30:00 30 november 2021 NORA Beheer & GEMMA Beheer maken een snelle opzet om wat er al is over inclusie bij elkaar te zetten en in beide architecturen te delen. In Gemma is inclusie niet expliciet benoemd of uitgewerkt. Dit wordt onderdeel van de Interactiestrategie en -architectuur. 2019-04-01 voltooid
2018-09/5 18 september 2018 30 november 2021 Rob Evelo, Norbert Jansen, Nadeem Taverne praten verder over de mogelijkheden om een sterke bestuurlijke ophanging van de NORA te realseren en te borgen. n.v.t. 2019-01-01 voltooid
2019-03/7 26 maart 2019 15:30:00 30 november 2021 Nadeem Taverne, Andre Plat, Geer Haas schrijven een beslisnota die aangeeft waar we heen gaan en waarom, op basis van een eerste clustering van onderwerpen. Is onderdeel geworden van de Overlegtafels NORA 2019-07-01 voltooid
2017-04/2 11 april 2017 30 november 2021 GEMMA en NORA Beheer doen een voorzet voor een generiek gegevensmanagement en vragen om input/feedback in een volgende Gebruikersraad. n.v.t. 2017-06-01 voltooid
2019-01/7 29 januari 2019 15:30:00 30 november 2021 Marieke Vos en André Plat maken een afspraak om eens als beheerteams van NORA en GEMMA bij elkaar te gaan zitten. Is onderdeel geworden van de reguliere samenwerking GEMMA en NORA 2019-04-01 voltooid
2018-09/3 18 september 2018 30 november 2021 Theo Peters, Marc Gerrard gaan koffiedrinken om te kijken hoe zo’n beschouwing tot stand kan komen. n.v.t. 2019-01-01 voltooid
2019-03/8 26 maart 2019 15:30:00 30 november 2021 Robert van Wessel en Martin van den Berg werken de aanbevelingen voor AP’s uit tot een lijst met concrete voorstellen ter besluitvorming in een volgende Gebruikersraad. Is behandeld en in gang gezet. 2019-07-01 voltooid
2016-09/1 14 september 2016 30 november 2021 NORA Beheer coördineert een aparte sessie rondom Beveiliging dit najaar. n.v.t. 2016-10-01 voltooid
2016-06/1 14 juni 2016 30 november 2021 ALLEN geven door welke vragen of voorbeelden uit de praktijk ze graag besproken willen zien tijdens de Gebruikersraad over Geo. n.v.t. 2016-07-01 voltooid
2019-01/9 29 januari 2019 15:30:00 30 november 2021 Allen nemen de wordcloud als eerste aanzet mee om met hun directe collega's en leidinggevenden te praten over de vraag welke onderwerpen eind 2019 en in 2020 belangrijk worden. Iedereen geeft hier in de volgende vergadering een mondelinge toelichting op. n.v.t. 2019-05-01 voltooid
2018-09/2 18 september 2018 30 november 2021 Alle leden, met name uit de lokale overheden helpen de community te vergroten door aandacht te vragen voor deze bijeenkomsten. n.v.t. 2019-01-01 voltooid
2019-01/6 29 januari 2019 15:30:00 30 november 2021 Theo Arts en Eric Brouwer doen een serieuze poging om de samenwerking tussen NORA en NAF wat betreft het samen organiseren van kennissessie op gang te krijgen. Is onderdeel geworden van de reguliere samenwerking Naf en NORA 2019-04-01 voltooid
2018-09/7 18 september 2018 30 november 2021 Alle leden kijken wie hen kan vervangen wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn, maar hun input wel gewenst is. n.v.t. 2018-10-01 voltooid
2020-01-28/B 28 januari 2020 15:00:00 30 november 2021 NORA Beheer NORA Beheer zal de laatste versie van het kennismodel documenteren op de wiki en kort toelichten in de volgende Gebruikersraad de actuele versie is gepubliceerd 2020-06-04 voltooid
2016-06/2 14 juni 2016 30 november 2021 Geïnteresseerden in EIS / EIF melden zich bij NORA Beheer. n.v.t. 2016-07-01 voltooid
2016-06/4 14 juni 2016 30 november 2021 NORA Beheer stuurt een mail rond aan de NORA Familie ter herinnering hieraan (input open source). n.v.t. 2016-07-01 voltooid
2017-01/2 17 januari 2017 30 november 2021 allen Lezen het document Privacy by Design en bereiden discussie voor in een volgende Gebruikersraad. n.v.t. 2017-03-01 voltooid
2019-06/1 6 juni 2019 10:00:00 30 november 2021 Nadeem Taverne en Eric Brouwer Gaan samen een beeld opmaken van de context van de NORA en vervolgens met Paul Zeef een follow-up gesprek. Is onderdeel geworden van de Overlegtafels NORA 2021-07-01 voltooid
2016-11/2 8 november 2016 30 november 2021 Menno Gmelig Meijling monitort reacties op vergaderdata en past deze waar nodig aan. n.v.t. 2017-01-01 voltooid
2016-11/1 8 november 2016 30 november 2021 Allen geven aan of zij op de geplande data voor 2017 in principe kunnen. n.v.t. 2017-01-01 voltooid
2016-11/4 8 november 2016 30 november 2021 NORA Beheer & Jaap van der Veen implementeren het RFC Beveiliging in de NORA-wiki. n.v.t. 2017-06-01 voltooid
2018-09/4 18 september 2018 30 november 2021 Alle leden kijken in hun netwerk wie ze kennen bij toezichthouders, inspecties en handhavers en vragen met wie Marieke Vos contact op mag nemen. Heeft geleid tot de TIOH community. 2019-05-01 voltooid
2019-03/6 26 maart 2019 15:30:00 30 november 2021 NORA Beheer checkt of de door GO gebruikte beleidskaders al zijn opgenomen op noraonline en voegt ze waar nodig toe. Is onderdeel geworden van de Beleidskaders 2019-04-01 voltooid
2017-01/1 17 januari 2017 30 november 2021 Bram Gaakeer, Sergio Richardsons Lopen met NORA Beheer de bestaande NORA inhoud door en geven aan waar de raakvlakken met privacy liggen, zodat dit weergegeven kan worden in de View Privacy. n.v.t. 2017-03-01 voltooid
2019-01/2 29 januari 2019 15:30:00 30 november 2021 Nadeem Taverne houdt de Gebruikersraad op de hoogte van de gesprekken over de positionering en governance van NORA op bestuurlijk niveau. Is onderdeel van de taken van de voorzitter van de Gebruikersraad. 2020-01-01 voltooid
2019-03/2 26 maart 2019 15:30:00 30 november 2021 Allen lezen het Visiestuk Gebruikersraad (nogmaals) door en sturen opmerkingen die nog niet zijn ingebracht door naar Nadeem. Is verwerkt in het visiestuk. 2019-04-01 voltooid
2016-09/2 14 september 2016 30 november 2021 Alle leden van de Gebruikersraad zetten het tekstvoorstel uit bij hun achterban en vragen om feedback. Wie wil reageren op aanpassingen van AP’s kan dat tot 8 november. n.v.t. 2016-11-08 voltooid
2016-02/2 16 februari 2016 30 november 2021 NORA Beheer bekijkt of een aparte Gebruikersraad (of losse sessie) over de Omgevingswet mogelijk en wenselijk is en communiceert hierover. n.v.t. 2016-03-01 voltooid
2016-06/3 14 juni 2016 30 november 2021 Alle architecturen van de NORA Familie gaan na wat de impact van het RFC Beveiliging gaat zijn voor de eigen afspraken en brengen dit voor of in de vergadering van 1 september in. n.v.t. 2016-09-01 voltooid
2018-09/6 18 september 2018 30 november 2021 Rob Evelo en Paul Zeef kijken hoe de meer beleidsinhoudelijke kant van BZK vertegenwoordigd kan worden in de NORA Gebruikersraad. n.v.t. 2019-01-01 voltooid
2019-01/3 29 januari 2019 15:30:00 30 november 2021 Nadeem Taverne en Eric Brouwer Maken een rondje langs de opdrachtgevers van de verschillende architectuurinitiatieven en kaarten de observaties van de Gebruikersraad over mogelijke overlap, kennisdeling & borging en beheer & continuïteit aan. Is het rondje langs de velden geworden (CIO-offices), eind 2020. 2020-04-01 voltooid
2016-06/6 14 juni 2016 30 november 2021 Menno Gmelig Meijling vraagt de leden van de Gebruikersraad en toehoorders per mail om hun inschatting van de impact van het doorontwikkelen van de pilot tot één eDelivery gateway naar Europa. n.v.t. 2016-07-01 voltooid
2017-04/1 11 april 2017 30 november 2021 Eric Brouwer, Peter Leijnse Specificeren de behoefte van Logius, in de context van de bestaande initiatieven tot visualisatie van de GDI. n.v.t. 2017-06-01 voltooid
2016-11/3 8 november 2016 30 november 2021 Marieke Vos schrijft inputdocument met visie NORA op vitale GDI. n.v.t. 2017-03-01 voltooid
2018-09/1 18 september 2018 30 november 2021 Theo Peters en Peter Leijnse brengen Eric Brouwer in contact met de trekkers van de architectuurinitiatieven bij Logius (Luc Boss). Heeft geleid tot GO -contacten. 2018-10-01 voltooid
2019-01/4 29 januari 2019 15:30:00 30 november 2021 NORA Beheer gaat bij Bram Gaakeer op bezoek om de gestandaardiseerde scan en backlog die zij gebruiken te bekijken met het oog op kwaliteitseisen NORA. De scan is handig voor keten- en domein-architecturen. 2019-04-01 voltooid
2016-06/5 14 juni 2016 30 november 2021 Xander van der Linde (secretaris Stuurgroep) zal ons op de hoogte houden en aangeven op welk moment besluiten genomen worden. n.v.t. 2017-01-01 voltooid
2019-01/1 29 januari 2019 15:30:00 30 november 2021 Nadeem Taverne maakt een nieuw discussiestuk over de rol en werking van de NORA Gebruikersraad en brengt dit in in een volgende vergadering. n.v.t. 2019-05-01 voltooid
2019-06/2 6 juni 2019 10:00:00 30 november 2021 Martijn de Bruijne (Belastingdienst), André Plat (VNG), Jasper Kuijten (RIVM) werken een voorstel uit om beleid & nieuwe ontwikkelingen beter te verankeren in NORA. Is onderdeel geworden van de jaarlijkse analyse van Beleidskaders 2020-01-01 voltooid
2019-03/4 26 maart 2019 15:30:00 30 november 2021 Allen sturen concrete ideeën hoe NORA en het vak van overheidsarchitect beter naar voren kunnen komen in de opleiding / training van toekomstige architecten in de publieke sector door naar Nadeem. Is verwerkt en onderdeel geworden van het menu-onderdeel Opleidingen 2019-07-01 voltooid
2016-09/3 14 september 2016 30 november 2021 Alle leden van de Gebruikersraad brengen het bestaan van het thema onder de aandacht van hun achterban met het verzoek er kennis van te nemen en feedback terug te geven aan Jeroen Baltussen en Paul Janssen van GeoNovum. n.v.t. 2016-10-01 voltooid
2018-11/1 29 november 2018 16:00:00 30 november 2021 Secretaris zet verslag en AP van september op de agenda van het volgende overleg. n.v.t. 2019-01-01 voltooid
2016-02/3 16 februari 2016 30 november 2021 NORA Beheer stuurt binnenkort een mail rond aan de leden van de Gebruikersraad, die ze uit kunnen zetten in hun achterban. n.v.t. 2016-03-01 voltooid
2020-01-28/C 28 januari 2020 15:00:00 30 november 2021 leden van de Gebruikersraad Ga eens na in hoeverre het Zero Trust gedachtegoed bij jullie eigen achterban leeft Dit is besproken tijdens de presentatie van Rinus Braak over Zero Trust op 30 november 2021 2022-03-01 voltooid


Actiepunten worden bijgehouden met de sjabloon Actiepunt. In elke bijeenkomst kan je een update geven over een actiepunt. Op deze pagina zie je de meest recente status van elk actiepunt.