Actiepunten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle actiepunten uit de vergaderingen van de NORA Gebruikersraad:

Als een actiepunt in meerdere notulen behandeld is, geeft 'behandeld op' weer welke de meest recente is. De beschrijving per actiepunt komt uit de meest recente notulen.
Klik op een datum om het actiepunt in die agenda te zien. Klik op de ID van een actiepunt om de details en historie te zien van elke keer dat het behandeld is.


Klik op de kolom 'Voortgang' om te sorteren op bezig, vervallen, onbekend, geparkeerd, voltooid

ID Aangemaakt op Behandeld op Actiehouder Actiepunt Toelichting Deadline Voortgang
2020-11-12/B 12 november 2020 15:00:00 12 november 2020 15:00:00 Robert van Wessel Er komt een besluitvormingsschema, met planning voor de voorraadagenda 2021-01-02 bezig
2020-11-12/A 12 november 2020 15:00:00 12 november 2020 15:00:00 secretaris gebruikersraad Referentiearchitectuur Regie op Gegevens 0.9 ter informatie op de agenda GR november 2021 2021-01-08 bezig
2020-01-28/C 28 januari 2020 15:00:00 12 november 2020 15:00:00 leden van de Gebruikersraad Ga eens na in hoeverre het Zero Trust gedachtegoed bij jullie eigen acterban leeft 2021-05-01 bezig
2020-01-28/A 28 januari 2020 15:00:00 28 januari 2020 15:00:00 secretaris gebruikersraad Zodra de opdrachtformulering van het thema AI en Algoritmen helder is, zal dit worden verbonden met het focuspunt Digitale Mobiliteit n.v.t. 2020-12-01 onbekend
2020-01-28/B 28 januari 2020 15:00:00 28 januari 2020 15:00:00 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer zal de laatste versie van het kennismodel documenteren op de wiki en kort toelichten in de volgende gebruikersraad n.v.t. 2020-06-04 onbekend
2019-06/2 6 juni 2019 10:00:00 6 juni 2019 10:00:00 Martijn de Bruijne (Belastingdienst), André Plat (VNG), Jasper Kuijten (RIVM) werken een voorstel uit om beleid & nieuwe ontwikkelingen beter te verankeren in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. onbekend
2019-06/1 6 juni 2019 10:00:00 6 juni 2019 10:00:00 Nadeem en Eric Brouwer gaan samen een beeld opmaken en vervolgens met Paul een follow-up gesprek. onbekend
2019-03/3 26 maart 2019 15:30:00 26 maart 2019 15:30:00 Nadeem neemt het discussiepunt over het kaderstellende karakter van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur meer in volgende stukken en de agenda van de Gebruikersraad voor 2019-2020. onbekend
2019-03/7 26 maart 2019 15:30:00 26 maart 2019 15:30:00 Nadeem, Andre, Geer schrijven een beslisnota die aangeeft waar we heen gaan en waarom, op basis van een eerste clustering van onderwerpen. onbekend
2019-03/6 26 maart 2019 15:30:00 26 maart 2019 15:30:00 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer & Doorontwikkeling checkt of de door GO gebruikte beleidskaders al zijn opgenomen op noraonline en voegt ze waar nodig toe onbekend
2019-03/1 26 maart 2019 15:30:00 26 maart 2019 15:30:00 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer & GEMMA Beheer maken een snelle opzet om wat er al is over inclusie bij elkaar te zetten en in beide architecturen te delen onbekend
2019-03/2 26 maart 2019 15:30:00 26 maart 2019 15:30:00 Allen lezen het stuk (nogmaals) door en sturen opmerkingen die nog niet zijn ingebracht door naar Nadeem. onbekend
2019-03/4 26 maart 2019 15:30:00 26 maart 2019 15:30:00 Allen sturen concrete ideeën hoe NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en het vak van overheidsarchitect beter naar voren kunnen komen in de opleiding / training van toekomstige architecten in de publieke sector door naar Nadeem. onbekend
2019-03/5 26 maart 2019 15:30:00 26 maart 2019 15:30:00 Geïnteresseerden in GO geven (rechtstreeks of via nora@ictu.nl) aan Eveline door dat ze deel willen nemen aan de Werkgroep of Klankbordgroep. onbekend
2019-03/8 26 maart 2019 15:30:00 26 maart 2019 15:30:00 Robert en Martin werken de aanbevelingen uit tot een lijst met concrete voorstellen ter besluitvorming in een volgende gebruikersraad. onbekend
2019-01/9 29 januari 2019 15:30:00 29 januari 2019 15:30:00 Allen nemen de wordcloud als eerste aanzet mee om met hun directe collega's en leidinggevenden te praten over de vraag welke onderwerpen eind 2019 en in 2020 belangrijk worden. Iedereen geeft hier in de volgende vergadering een mondelinge toelichting op. onbekend
2019-01/1 29 januari 2019 15:30:00 29 januari 2019 15:30:00 Nadeem Taverne maakt een nieuw discussiestuk over de rol en werking van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad en brengt dit in in een volgende vergadering. onbekend
2019-01/8 29 januari 2019 15:30:00 29 januari 2019 15:30:00 Norbert neemt de feedback die hij ontvangt over de presentatie mee en past het concept-jaarplan aan voor de volgende vergadering. onbekend
2019-01/4 29 januari 2019 15:30:00 29 januari 2019 15:30:00 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer gaat bij Bram op bezoek om de gestandaardiseerde scan en backlog die zij gebruiken te bekijken met het oog op kwaliteitseisen NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. onbekend
2019-01/2 29 januari 2019 15:30:00 29 januari 2019 15:30:00 Nadeem Taverne Houdt de Gebruikersraad op de hoogte van de gesprekken over de positionering en governance van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur op bestuurlijk niveau. onbekend
2019-01/3 29 januari 2019 15:30:00 29 januari 2019 15:30:00 Nadeem Taverne en Eric Brouwer Maken een rondje langs de opdrachtgevers van de verschillende architectuurinitiatieven en kaarten de observaties van de Gebruikersraad over mogelijke overlap, kennisdeling & borging en beheer & continuïteit aan onbekend
2019-01/5 29 januari 2019 15:30:00 29 januari 2019 15:30:00 Allen bestuderen de presentatie en geven Norbert feedback terug via nora@ictu.nl over de prioriteiten (mist er nog iets? Welke prioriteiten zou je anders leggen?). onbekend
2019-01/6 29 januari 2019 15:30:00 29 januari 2019 15:30:00 Theo Arts en Eric Brouwer doen een serieuze poging om de samenwerking tussen NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en NAF wat betreft het samen organiseren van kennissessie op gang te krijgen. onbekend
2019-01/7 29 januari 2019 15:30:00 29 januari 2019 15:30:00 Marieke Vos en André Plat maken een afspraak om eens als beheerteams van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en GEMMA bij elkaar te gaan zitten. onbekend
2018-11/1 29 november 2018 16:00:00 29 november 2018 16:00:00 Secretaris zet verslag en AP van september op de agenda van het volgende overleg onbekend
2018-09/4 18 september 2018 18 september 2018 Alle leden kijken in hun netwerk wie ze kennen bij toezichthouders, inspecties en handhavers en vragen met wie Marieke contact op mag nemen. onbekend
2018-09/1 18 september 2018 18 september 2018 Theo Peters en Peter Leijnse brengen Eric Brouwer in contact met de trekkers van de architectuurinitiatieven bij Logius (Luuk Bos?) onbekend
2018-09/7 18 september 2018 18 september 2018 Alle leden kijken wie hen kan vervangen wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn, maar hun input wel gewenst is onbekend
2018-09/3 18 september 2018 18 september 2018 Theo Peters, Marc Gerrard gaan koffiedrinken om te kijken hoe zo’n beschouwing tot stand kan komen. onbekend
2018-09/5 18 september 2018 18 september 2018 Rob Evelo, Norbert Jansen, Nadeem Taverne praten verder over de mogelijkheden om een sterke bestuurlijke ophanging van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur te realseren en te borgen onbekend
2018-09/6 18 september 2018 18 september 2018 Rob Evelo, Paul kijken hoe de meer beleidsinhoudelijke kant van BZK vertegenwoordigd kan worden in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad onbekend
2018-09/2 18 september 2018 18 september 2018 Alle leden, met name uit de lokale overheden helpen de community te vergroten door aandacht te vragen voor deze bijeenkomsten onbekend
2017-06/1 20 juni 2017 20 juni 2017 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer Organiseert een of meerdere kennissessies over eID, binnen de context van het Focuspunt Authenticatie en Identificatie. onbekend
2017-04/1 11 april 2017 11 april 2017 Eric Brouwer, Peter Leijnse Specificeren de behoefte van Logius, in de context van de bestaande initiatieven tot visualisatie van de GDI onbekend
2017-04/2 11 april 2017 11 april 2017 GEMMA en NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer doen een voorzet voor een generiek gegevensmanagement en vragen om input/feedback in een volgende Gebruikersraad onbekend
2017-01/2 17 januari 2017 17 januari 2017 allen Lezen het document Privacy by Design en bereiden discussie voor in een volgende Gebruikersraad. onbekend
2017-01/1 17 januari 2017 17 januari 2017 Bram, Sergio lopen met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer de bestaande NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur inhoud door en geven aan waar de raakvlakken met privacy liggen, zodat dit weergegeven kan worden in de View Privacy.; Lopen met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer de bestaande NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur inhoud door en geven aan waar de raakvlakken met privacy liggen, zodat dit weergegeven kan worden in de View Privacy. onbekend
2016-11/1 8 november 2016 8 november 2016 Allen geven aan of zij op de geplande data voor 2017 in principe kunnen. onbekend
2016-11/2 8 november 2016 8 november 2016 Menno Gmelig Meijling monitort reacties op vergaderdata en past deze waar nodig aan. onbekend
2016-11/3 8 november 2016 8 november 2016 Marieke Vos schrijft inputdocument met visie NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur op vitale GDI. onbekend
2016-11/4 8 november 2016 8 november 2016 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer & Jaap van der Veen implementeren het RFC Beveiliging in de NORA-wiki. onbekend
2016-09/2 14 september 2016 14 september 2016 Alle leden van de Gebruikersraad zetten het tekstvoorstel uit bij hun achterban en vragen om feedback. Wie wil reageren kan dat tot 8 november. onbekend
2016-09/3 14 september 2016 14 september 2016 Alle leden van de Gebruikersraad brengen het bestaan van het thema onder de aandacht van hun achterban met het verzoek er kennis van te nemen en feedback terug te geven aan Jeroen en Paul. onbekend
2016-09/1 14 september 2016 14 september 2016 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer coördineert een aparte sessie rondom Beveiliging dit najaar. onbekend
2016-06/5 14 juni 2016 14 juni 2016 Xander van der Linde (secretaris Stuurgroep) zal ons op de hoogte houden en aangeven op welk moment besluiten genomen worden. onbekend
2016-06/6 14 juni 2016 14 juni 2016 Menno Gmelig Meijling vraagt de leden van de Gebruikersraad en toehoorders per mail om hun inschatting van de impact van het doorontwikkelen van de pilot tot één eDelivery gateway naar Europa. onbekend
2016-06/2 14 juni 2016 14 juni 2016 Geïnteresseerden in EIS EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. melden zich bij NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer onbekend
2016-06/1 14 juni 2016 14 juni 2016 ALLEN geven door welke vragen of voorbeelden uit de praktijk ze graag besproken willen zien tijdens de Gebruikersraad over Geo onbekend
2016-06/3 14 juni 2016 14 juni 2016 Alle architecturen van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie gaan na wat de impact van het RFC Beveiliging gaat zijn voor de eigen afspraken en brengen dit voor of in de vergadering van 1 september in. onbekend
2016-06/4 14 juni 2016 14 juni 2016 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer stuurt een mail rond aan de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie ter herinnering hieraan (input open source). onbekend
2016-02/3 16 februari 2016 16 februari 2016 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer stuurt binnenkort een mail rond aan de leden van de Gebruikersraad, die ze uit kunnen zetten in hun achterban. onbekend
2016-02/1 16 februari 2016 16 februari 2016 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer en Manifestgroep kijken of het mogelijk is om een update van het gezamenlijk onderzoek 'De Burger bediend' over e-dossiers te maken. onbekend
2016-02/2 16 februari 2016 16 februari 2016 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer bekijkt of een aparte Gebruikersraad (of losse sessie) over de Omgevingswet mogelijk en wenselijk is en communiceert hierover. onbekend


Actiepunten worden bijgehouden met de sjabloon Actiepunt. In elke bijeenkomst kan je een update geven over een actiepunt. Op deze pagina zie je de meest recente status van elk actiepunt.