Afgeleide principes tabel

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.

-> Tabel met alle eigenschappen

Actuele principes[bewerken]

Alle actuele Afgeleide principes in één tabel. (CSV download)

IDNaamStellingRealiseert BasisprincipeIs gerelateerd aan
AP01Diensten zijn herbruikbaarDe dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruikenStandaard (Basisprincipe)Geo
AP02Ontkoppelen met dienstenDe stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.NoodzakelijkGeo
Bronregistraties zijn leidend
AP03Diensten vullen elkaar aanDe dienst vult andere diensten aan en overlapt deze nietGebundeldGeo
Bronregistraties zijn leidend
Positioneer de dienst
Eenmalige uitvraag
AP04Positioneer de dienstDe dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.Gebundeld
Vindbaar
Geo
Bundeling van diensten
AP05Nauwkeurige dienstbeschrijvingDe dienst is nauwkeurig beschreven.Transparant
Vindbaar
Geo
No wrong door (No wrong door)
AP06Gebruik standaard oplossingenDe dienst maakt gebruik van standaard oplossingenStandaard (Basisprincipe)Gebruik de landelijke bouwstenen
Gebruik open standaarden
AP07Gebruik de landelijke bouwstenenDe dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheidStandaard (Basisprincipe)
AP08Gebruik open standaardenDe dienst maakt gebruik van open standaardenStandaard (Basisprincipe)
AP09Voorkeurskanaal internetDe dienst kan via internet worden aangevraagdToegankelijkAanvullend kanaal
AP10Aanvullend kanaalDe dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd.ToegankelijkVoorkeurskanaal internet
AP11Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalHet resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaal waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.Betrouwbaar
Toegankelijk
Geo
AP12Eenmalige uitvraagAfnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagdNoodzakelijk
AP13Bronregistraties zijn leidendAlle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.Standaard (Basisprincipe)
Noodzakelijk
AP14Terugmelden aan bronhouderBij gerede twijfel aan de juistheid van informatie, meldt de dienstverlener dit aan de verantwoordelijke bronhouderOntvankelijk
Noodzakelijk
AP15Doelbinding (AP)Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.Betrouwbaar
Vertrouwelijk
Pas doelbinding toe
AP17Informatie-objecten systematisch beschrevenDe aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven.Toegankelijk
Transparant
Vindbaar
Standaard (Basisprincipe)
Bronregistraties zijn leidend
Terugmelden aan bronhouder
Baseline kwaliteit diensten
Doelbinding (AP)
Vertrouwelijkheid (principe)
AP18Ruimtelijke informatie via locatieDe dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.Toegankelijk
Gebundeld
Transparant
Geo
Geo-aspecten Afgeleide Principes
AP19Perspectief gebruikerDe gebruiker staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen.Toegankelijk
Standaard (Basisprincipe)
Geo
Baseline kwaliteit diensten
Doelbinding (AP)
Vertrouwelijkheid (principe)
Afnemer heeft inzage
Persoonlijke benadering
Automatische dienstverlening
Proactief aanbieden
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Controleerbaarheid
AP20Persoonlijke benaderingDe dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.Toegankelijk
Proactief
Automatische dienstverlening
Proactief aanbieden
AP21Bundeling van dienstenDe dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.GebundeldGeo
Diensten zijn herbruikbaar
AP22No wrong doorOverheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienstVindbaar
AP23Automatische dienstverleningDe dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.ProactiefGeo
Proactief aanbieden
AP24Proactief aanbiedenDe dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatieProactiefGeo
AP25Transparante dienstverleningAfnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.TransparantAfnemer heeft inzage
AP26Afnemer heeft inzageDe afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er vanTransparantTransparante dienstverlening
AP27Een verantwoordelijke organisatieEén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienstOntvankelijkPDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Afspraken vastgelegd
AP28Afspraken vastgelegdDienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienstBetrouwbaarNauwkeurige dienstbeschrijving
AP29De dienstverlener voldoet aan de normDe dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.Betrouwbaar
Standaard (Basisprincipe)
AP30Verantwoording dienstlevering mogelijkDe wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoordTransparantVerantwoording besturing kwaliteit
AP31PDCA-cyclus in besturing kwaliteitDe kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.OntvankelijkBaseline kwaliteit diensten
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
AP32Sturing kwaliteit op het hoogste niveauSturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatieBetrouwbaarPDCA-cyclus in besturing kwaliteit
AP33Baseline kwaliteit dienstenDe dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.Betrouwbaar
Standaard (Basisprincipe)
Verantwoording dienstlevering mogelijk
AP34Verantwoording besturing kwaliteitDe dienstverlener legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemer.Betrouwbaar
Transparant
Baseline kwaliteit diensten
Verantwoording dienstlevering mogelijk
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
AP40Onweerlegbaarheid (principe)De onweerlegbaarheid van berichtenuitwisseling wordt gegarandeerd door wederzijdse authenticatie en door versleuteling van elektronische handtekeningen.BetrouwbaarPatroon voor elektronische handtekening
AP41BeschikbaarheidDe beschikbaarheid van de dienst voldoet aan de met de afnemer gemaakte continuïteitsafspraken.Betrouwbaar
AP42IntegriteitDe dienstverlener waarborgt de integriteit van gegevens en systeemfuncties.Betrouwbaar
AP43Vertrouwelijkheid (principe)De dienstverlener verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevens.VertrouwelijkDoelbinding (AP)
AP44ControleerbaarheidDe dienstverlener zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevens en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te controleren is.Betrouwbaar
Vertrouwelijk
Patroon voor security information event management

Principes in concept[bewerken]

Alle eigenschappen van conceptprincipes in één tabel (CSV download)

Oude principes[bewerken]

Alle oude Afgeleide principes die zijn vervangen (CSV download)

IDNaamStellingRealiseert BasisprincipeIs gerelateerd aan
AP16Identificatie informatie-objectenInformatieobjecten zijn uniek geïdentificeerdVindbaar
Vertrouwelijk
AP35Continuïteit van de dienstDe levering van de dienst is continu gewaarborgd.
AP36Uitgangssituatie herstellenWanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld
AP37Identificatie authenticatie en autorisatieDienstverlener en afnemer zijn geauthenticeerd wanneer de dienst een vertrouwelijk karakter heeft
AP38Informatiebeveiliging door zonering en filteringDe betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones.
AP39Controle op juistheid volledigheid en tijdigheidDe betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheid en tijdigheid.

of uitgefaseerd (CSV download)

IDNaamStellingIs gerelateerd aan
AP01Diensten zijn herbruikbaarDe dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruikenGeo
AP02Ontkoppelen met dienstenDe stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.Geo
Bronregistraties zijn leidend
AP03Diensten vullen elkaar aanDe dienst vult andere diensten aan en overlapt deze nietGeo
Bronregistraties zijn leidend
Positioneer de dienst
Eenmalige uitvraag
AP04Positioneer de dienstDe dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.Geo
Bundeling van diensten
AP05Nauwkeurige dienstbeschrijvingDe dienst is nauwkeurig beschreven.Geo
No wrong door (No wrong door)
AP06Gebruik standaard oplossingenDe dienst maakt gebruik van standaard oplossingenGebruik de landelijke bouwstenen
Gebruik open standaarden
AP07Gebruik de landelijke bouwstenenDe dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid
AP08Gebruik open standaardenDe dienst maakt gebruik van open standaarden
AP09Voorkeurskanaal internetDe dienst kan via internet worden aangevraagdAanvullend kanaal
AP10Aanvullend kanaalDe dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd.Voorkeurskanaal internet
AP11Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalHet resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaal waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.Geo
AP12Eenmalige uitvraagAfnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd
AP13Bronregistraties zijn leidendAlle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.
AP14Terugmelden aan bronhouderBij gerede twijfel aan de juistheid van informatie, meldt de dienstverlener dit aan de verantwoordelijke bronhouder
AP15Doelbinding (AP)Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.Pas doelbinding toe
AP16Identificatie informatie-objectenInformatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd
AP17Informatie-objecten systematisch beschrevenDe aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven.Bronregistraties zijn leidend
Terugmelden aan bronhouder
Baseline kwaliteit diensten
Doelbinding (AP)
Vertrouwelijkheid (principe)
AP18Ruimtelijke informatie via locatieDe dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.Geo
Geo-aspecten Afgeleide Principes
AP19Perspectief gebruikerDe gebruiker staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen.Geo
Baseline kwaliteit diensten
Doelbinding (AP)
Vertrouwelijkheid (principe)
Afnemer heeft inzage
Persoonlijke benadering
Automatische dienstverlening
Proactief aanbieden
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Controleerbaarheid
AP20Persoonlijke benaderingDe dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.Automatische dienstverlening
Proactief aanbieden
AP21Bundeling van dienstenDe dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.Geo
Diensten zijn herbruikbaar
AP22No wrong doorOverheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienst
AP23Automatische dienstverleningDe dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.Geo
Proactief aanbieden
AP24Proactief aanbiedenDe dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatieGeo
AP25Transparante dienstverleningAfnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.Afnemer heeft inzage
AP26Afnemer heeft inzageDe afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er vanTransparante dienstverlening
AP27Een verantwoordelijke organisatieEén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienstPDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Afspraken vastgelegd
AP28Afspraken vastgelegdDienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienstNauwkeurige dienstbeschrijving
AP29De dienstverlener voldoet aan de normDe dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.
AP30Verantwoording dienstlevering mogelijkDe wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoordVerantwoording besturing kwaliteit
AP31PDCA-cyclus in besturing kwaliteitDe kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.Baseline kwaliteit diensten
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
AP32Sturing kwaliteit op het hoogste niveauSturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatiePDCA-cyclus in besturing kwaliteit
AP33Baseline kwaliteit dienstenDe dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.Verantwoording dienstlevering mogelijk
AP34Verantwoording besturing kwaliteitDe dienstverlener legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemer.Baseline kwaliteit diensten
Verantwoording dienstlevering mogelijk
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
AP35Continuïteit van de dienstDe levering van de dienst is continu gewaarborgd.
AP36Uitgangssituatie herstellenWanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld
AP37Identificatie authenticatie en autorisatieDienstverlener en afnemer zijn geauthenticeerd wanneer de dienst een vertrouwelijk karakter heeft
AP38Informatiebeveiliging door zonering en filteringDe betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones.
AP39Controle op juistheid volledigheid en tijdigheidDe betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheid en tijdigheid.
AP40Onweerlegbaarheid (principe)De onweerlegbaarheid van berichtenuitwisseling wordt gegarandeerd door wederzijdse authenticatie en door versleuteling van elektronische handtekeningen.Patroon voor elektronische handtekening
AP41BeschikbaarheidDe beschikbaarheid van de dienst voldoet aan de met de afnemer gemaakte continuïteitsafspraken.
AP42IntegriteitDe dienstverlener waarborgt de integriteit van gegevens en systeemfuncties.
AP43Vertrouwelijkheid (principe)De dienstverlener verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevens.Doelbinding (AP)
AP44ControleerbaarheidDe dienstverlener zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevens en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te controleren is.Patroon voor security information event management