Afnemer heeft inzage

Uit NORA Online
< Afnemer heeft inzageAfnemer heeft inzage/concept
Ga naar: navigatie, zoeken


icoon
Elementtype
Doel (2020)
ID
AP26
Status
Actueel
Bron

De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van

Rationale

Het inzagerecht geeft invulling aan het streven naar een betrouwbare en transparante overheid. Onrust over mogelijke schending van privacy en onrechtmatige of overmatige uitwisseling van vertrouwelijke informatie kan hiermee worden voorkomen. Daarom krijgen afnemers inzage:

  • in de informatie die men over hen bijhoudt
  • in wie toegang heeft tot deze informatie
  • wie deze informatie heeft bewerkt of geraadpleegd.

Dit alles uiteraard behoudens wettelijke uitzonderingen.

Het inzagerecht (en in het verlengde hiermee correctierecht en eventueel recht op verwijdering) wordt nu nog sterk beknot door praktische drempels. Ontsluiting via internet kan deze situatie sterk verbeteren. Online inzage biedt ook betere mogelijkheden om de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. proactief te informeren, zonder dat er een verzoek aan is vooraf gegaan.

Grondslag

Beleidsdocument(en) of andere bronnen die verwerkt zijn in dit doel.


Realiseert doel(-en)

Onderliggende maatregelen

Er zijn nu geen maatregelen die dit architectuurprincipe realiseren

Uitgefaseerde eigenschappen

Voorheen was dit architectuurprincipe een 'afgeleid principe'. Dit had de volgende extra eigenschappen. Deze worden niet meer onderhouden.

Implicaties
* Tijdens verlening van de dienst wordt de verwerking en verstrekking van informatie als zodanig vastgelegd.
  • Daarbij wordt vastgelegd welke medewerkers de informatie hebben bewerkt en aan welke organisaties deze informatie is verstrekt.
  • Deze informatie wordt ontsloten via de contactvoorzieningen die voor het doel van inzage zijn ingericht.
  • Bij het verzamelen van persoonsgegevens worden betrokkenen op de hoogte gesteld van het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.
Voorbeelden
Toepassingsgebied
Generiek
Cluster
Vraaggerichtheid naar een hoger plan