Afspraken vastgelegd - Zaakgericht werken

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Dienstverlener en afnemer: de persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.


Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Feedback
GEEF FEEDBACK
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Implicatie
Implicatie bij:
Afspraken vastgelegd,
ID
Laag binnen Vijflaagsmodel
Status
Vervangen
Meer Implicaties bekijken:
Implicaties van Architectuurprincipes


Bovenliggend Architectuurprincipe

Implicatie bij: Afspraken vastgelegd,.

Stelling: Dienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst

Beschrijving

 • Voor iedere dienst worden de relevante afspraken vastgelegd in een productcatalogus en in de Zaaktypencatalogus (kwaliteit, grondslag, levertijd en kosten).
 • Bedrijfskritische diensten zijn bekend en relevante afspraken zijn gemaakt.
 • Zaakgericht werken bewaakt dat alle afspraken (aantoonbaar) worden nagekomen.
 • Kwaliteits- en leveringsindicatoren maken sturing op de gemaakte afspraken mogelijk.
  • De voortgang van een zaak wordt bewaakt:
   • Gesignaleerd wordt voordat zaken de afgesproken termijnen dreigen te overschrijden
   • Genotificeerd wordt wanneer zaken de afgesproken termijnen overschrijden
 • De kwaliteit van een dienst wordt gemonitord (beschikbaarheid, betrouwbaarheid, volledigheid, authenticiteit, uitwisselbaarheid, vindbaarheid).
 • Er is geaggregeerde informatie over zaken beschikbaar om de kwaliteit, levertijd, beschikbaarheid en kosten van een dienst inzichtelijk te maken (aantal afgenomen diensten, gemiddelde doorlooptijd van een dienst, variatie (minimale en maximale doorlooptijd), wachttijd, totale kosten per dienst).
 • Er is inzicht in de kwaliteit van geregistreerde gegevens over zaken.
 • Gegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen.

Voorbeelden

De afspraken over een dienst op zaaktypeniveau in een ZTC en informatie over de dienst op internet.