Alle basisregistraties

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


 Beschrijving
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)Authentieke bron voor basisgegevens van adressen en gebouwen in Nederland.
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: een uniform topografisch basisbestand met objecten (dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn) in heel Nederland, op een schaal van 1:500 tot 1:5.000.
BRI (Basisregistratie Inkomen)Authentieke bron voor inkomensgegevens van personen die met Nederland te maken hebben.
BRK (Basisregistratie Kadaster)Authentieke bron voor percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken, alsmede kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het Rijk, de provincies en gemeenten in Nederland.
BRO (Basisregistratie Ondergrond)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: gegevens en modellen over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw).
BRP (Basisregistratie Personen)Authentieke bron voor persoonsgegevens van burgers en van buitenlanders die met Nederland te maken hebben.
BRT (Basisregistratie Topografie)Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: topografische gegevens.
BRV (Basisregistratie Voertuigen)Authentieke bron voor gegevens over voertuigen in Nederland en de eigenaren daarvan.
HR (Basisregistratie Handelsregister)Authentieke bron voor gegevens van ondernemers, rechtspersonen en gemeenten in Nederland.
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)Authentieke bron voor de Onroerende Zaak belasting in Nederland.