An introduction to Society Architecture

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
breakout-ronde
Programma hele dag
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Onderdeel van de NORA Gebruikersdag 19 november 2019, breakout-ronden
Programma
12:00 - 12:30 Opening
12:45 - 13:15 Breakout-ronde 1
13:30 - 14:00 Breakout-ronde 2
14:15 - 14:45 Breakout-ronde 3
15:00 - 16:30 Verdiepingsronde
16:45 - 17:30 Paneldiscussie met drankje
17:30 - 18:00 Netwerkborrel
Locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Aanmelden: via pleio (t/m do 14 november).
Bijeenkomst op dinsdag 19 november 2019, 12:45 - 14:45 uur, locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Doel: Kennismaken met "Society Architecture:" het wat, waarom en hoe ervan in context van huidige ontwikkelingen. Peilen van interesse bij de aanwezigen om hier aan bij te dragen.
Doelgroep: Iedereen die zich met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. bezighoudt in de publieke sector is welkom, dus zet deze uitnodiging gerust door in je netwerk.
Contactpersoon: Bas Kaptijn, Discipl, Innovatie Architect Digicampus (ICTU) & Steven Gort, Discipl, Datafluisteraar (ICTU) .'Reinvent Government,' dagen Steven Gort en Bas Kaptijn (ICTU, Discipl) ons uit.

Presentatie in vergaderzaal Discipl - a global Society Architecture”
Discipl - a global Society Architecture
Twee tekeningen onder elkaar met als titels Reinventing Government en Reinvented Government. Beide platen hebben in het midden een viertal poppetjes, zo te zien een gezin, waarbij van een van de volwassenen een denkwolkje omhoog gaat met daarin datzelfde gezin in een huis in Ommen. Die tekstwolk heeft als titel NEED. Beide platen hebben links een weegschaal in een kader met de tekst Wetten, Regels, Subsidies, Toeslag. In de eerste plaat, het heden, gaat hierheen een blauwe pijl vanuit de familie met als tekst 'Ik zoek uit.' Vanuit het kader gaat vervolgens weer een blauwe pijl met de tekst ik vertaal naar twee officiële overheidsdiensten: "Sociale huurwoning" en "huurtoeslag." Vanuit het gezin komt een blauwe pijl naar deze twee diensten met de tekst 'ik vraag aan', die doorloopt naar een groepje gebouwen met verschillende loketten, waaronder staat Uitvoerende organisaties. Vanuit die organisaties loopt een tweezijdige paarse pijl met de tekst 'zij registreren, zij checken' naar een kader met een aantal gekleurde silo's er in en de tekst Datasilo's. Deze silo's zijn met een laatste blauwe pijl vanuit het gezin verbonden met de tekst 'ik vraag op, deel, verzamel, actualiseer. De tweede tekening, reinvented government, bevat een aantal dezelfde elementen: het gezin, het kader met wetten en regels en de uitvoerende organisaties. De laatste zijn echter getransformeerd van verschillend gekleurde loketten in een loket voor mensen met Welkom er boven en een voor IoT met antennes op het dak. De grootste toevoeging in deze tekening is een mobiele telefoon met als tekst 'My public-private servant app.' Vanaf het gezin gaat een blauwe pijl naar de app, met als tekst 'ik uit mijn behoefte.' Vervolgens gaan vanuit de app een aantal pijlen lopen: Naar de datasilo's, die inmiddels meer verspreid staan, met de tekst "app checkt situatie." Naar de het kader met wetten met de tekst "App checkt mogelijkheden." naar het gezin met de tekst "App legt opties voor." En naar het IoT loket met "App vraagt aan." Voor die laatste pijl is er echter nog de pijl van beide volwassen gezinsleden naar de app: wij besluiten.
Impressie van oude en nieuwe werkwijze overheidsdienstverlening

Als de bestaande organisaties, silo's en administratieve werkelijkheid er niet zouden zijn en je opnieuw zou beginnen, hoe zou je dan vandaag of morgen publieke dienstverlening inrichten?

Voor hen is dit duidelijk: de mens en de behoeften van die mens moeten centraal staan en de rest organiseer je flexibel genoeg om te veranderen als onze behoeften als burgers en samenleving veranderen. Gegevens die nu in silo's van overheden zitten moeten onder regie van de burger komen, bereikbaar vanuit je eigen devices en deelbaar als dat voor jou nuttig is. Wetten, regels, subsidies en toeslagen dienen de mens en moeten dus begrijpelijk worden in je eigen unieke context. Daar kan de techniek een handje bij helpen, als we wetten en regels als open linked data beschikbaar stellen: een persoonlijke app kan jouw gegevens en de wettelijke mogelijkheden voor je uitzoeken en wat in jouw situatie relevant is in heldere taal uitleggen.

In hun visie komt de techniek niet in de plaats van contact tussen burger en overheid, maar maakt dit contact juist menselijker: je uit je behoeften in je eigen woorden en zonder dat je zelf hoeft uit te zoeken bij welke overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. je moet zijn: ‘Ik wil een betaalbaar huis’ in plaats van ‘ik schrijf mij in voor een sociale huurwoning bij deze woningcorporatie’ & ‘ik vraag huurtoeslag aan bij de belastingdienst.

Doordat de techniek veel wetsinterpretatie en rondschuiven met gegevens uit handen neemt heeft de ambtenaar de tijd om echt contact te leggen met de mensen die dat nodig hebben, terwijl het gros van de diensten automatisch verstrekt kan worden.

Door de dialoog tussen burger en overheid te versterken en te faciliteren groeit het wederzijds vertrouwen. En de flexibiliteit en ruimte die juristen oorspronkelijk hebben ingebouwd in veel wetten komt weer beschikbaar: niet 'computer says no' maar samen met de burger naar oplossingen zoeken.

Hoe willen ze de bestaande organisatie veranderen die hun visie in de weg staat? We lopen als overheid en samenleving tegen bestaande muren op, maar aangezien we die zelf hebben neergezet kunnen we ze ook zelf weer weghalen.

Een concrete toepassing van deze visie waar het discipl-team al ervaring mee heeft opgedaan is het opvragen van waardepapieren bij je gemeente, oftewel verifiable credentials. Hierbij hebben ze gelijk rekening gehouden met de W3C standaard en EIDAS, zodat het in de toekomst mogelijk moet zijn om een uittreksel uit het geboorteregister te krijgen dat overal geaccepteerd wordt.

Een andere opdracht is de waardewisselaar, waar compliance by design een belangrijke factor is. Lees meer over deze toepassingen op discipl.org.

presentatie (PDF, 6,94 MB)