An introduction to Society Architecture

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


breakout-ronde
Programma hele dag
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Onderdeel van de NORA Gebruikersdag 19 november 2019, breakout-ronden

Programma
12:00 - 12:30 Opening
12:45 - 13:15 Breakout-ronde 1
13:30 - 14:00 Breakout-ronde 2
14:15 - 14:45 Breakout-ronde 3
15:00 - 16:30 Verdiepingsronde
16:45 - 17:30 Paneldiscussie met drankje
17:30 - 18:00 Netwerkborrel

Locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Aanmelden: via pleio (t/m do 14 november).

Bijeenkomst op dinsdag 19 november 2019, 12:45 - 14:45 uur, locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Doel: Kennismaken met "Society Architecture:" het wat, waarom en hoe ervan in context van huidige ontwikkelingen. Peilen van interesse bij de aanwezigen om hier aan bij te dragen.
Doelgroep: Iedereen die zich met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. bezighoudt in de publieke sector is welkom, dus zet deze uitnodiging gerust door in je netwerk.
Contactpersoon: Bas Kaptijn, Discipl, Innovatie Architect Digicampus (ICTU) & Steven Gort, Discipl, Datafluisteraar (ICTU) .Architecten heb je in allerlei soorten, waarbij de titel vaak bepaald wordt door het werkveld dat voor hen is afgebakend: een enkel project, een keten, een domein, de 'business' of de 'enterprise.' De associatie die dit oproept is dat je ook niet breder kijkt dan die afbakening en de directe raakvlakken. Gelukkig, in een tijd waarin alles steeds meer met alles verweven is, is dat meestal niet het geval: architecten zijn breed geïnteresseerde en nieuwsgierige mensen die hun bijdrage willen leveren aan het grotere geheel. Al is het soms wel moeilijk om in je dagelijks werk genoeg ruimte te vinden voor die bredere blik.

Bas Kaptijn en Steven Gort creëren al een paar jaar bij ICTU die ruimte: zij denken niet vanuit een enkele opdrachtgever of organisatie, maar vanuit de samenleving als geheel.Zij nemen ons mee in het hoe, wat en waarom van Society Architecture en stellen ons vervolgens de vraag: denk jij en doe jij mee?