An introduction to Society Architecture

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
breakout-ronde
Programma hele dag
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Onderdeel van de NORA Gebruikersdag 19 november 2019, breakout-ronden
Programma
12:00 - 12:30 Opening
12:45 - 13:15 Breakout-ronde 1
13:30 - 14:00 Breakout-ronde 2
14:15 - 14:45 Breakout-ronde 3
15:00 - 16:30 Verdiepingsronde
16:45 - 17:30 Paneldiscussie met drankje
17:30 - 18:00 Netwerkborrel

Locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Aanmelden: via pleio (t/m do 14 november).


Contact
Bas Kaptijn, Discipl, Innovatie Architect Digicampus (ICTU) & Steven Gort, Discipl, Datafluisteraar (ICTU)
nora@ictu.nl
Status


Bijeenkomst op dinsdag 19 november 2019, 12:45 - 14:45 uur, locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Doel: Kennismaken met "Society Architecture:" het wat, waarom en hoe ervan in context van huidige ontwikkelingen. Peilen van interesse bij de aanwezigen om hier aan bij te dragen.
Doelgroep: Iedereen die zich met architectuur bezighoudt in de publieke sector is welkom, dus zet deze uitnodiging gerust door in je netwerk.
Contactpersoon: Bas Kaptijn, Discipl, Innovatie Architect Digicampus (ICTU) & Steven Gort, Discipl, Datafluisteraar (ICTU) .'Reinvent Government,' dagen Steven Gort en Bas Kaptijn (ICTU, Discipl) ons uit.

Presentatie in vergaderzaal Discipl - a global Society Architecture”
Discipl - a global Society Architecture
Twee tekeningen onder elkaar met als titels Reinventing Government en Reinvented Government.
Impressie van oude en nieuwe werkwijze overheidsdienstverlening (volg link in afbeelding voor uitgeschreven beschrijving)

Als de bestaande organisaties, silo's en administratieve werkelijkheid er niet zouden zijn en je opnieuw zou beginnen, hoe zou je dan vandaag of morgen publieke dienstverlening inrichten?

Voor hen is dit duidelijk: de mens en de behoeften van die mens moeten centraal staan en de rest organiseer je flexibel genoeg om te veranderen als onze behoeften als burgers en samenleving veranderen. Gegevens die nu in silo's van overheden zitten moeten onder regie van de burger komen, bereikbaar vanuit je eigen devices en deelbaar als dat voor jou nuttig is. Wetten, regels, subsidies en toeslagen dienen de mens en moeten dus begrijpelijk worden in je eigen unieke context. Daar kan de techniek een handje bij helpen, als we wetten en regels als open linked data beschikbaar stellen: een persoonlijke app kan jouw gegevens en de wettelijke mogelijkheden voor je uitzoeken en wat in jouw situatie relevant is in heldere taal uitleggen.

In hun visie komt de techniek niet in de plaats van contact tussen burger en overheid, maar maakt dit contact juist menselijker: je uit je behoeften in je eigen woorden en zonder dat je zelf hoeft uit te zoeken bij welke overheidsorganisatie je moet zijn: ‘Ik wil een betaalbaar huis’ in plaats van ‘ik schrijf mij in voor een sociale huurwoning bij deze woningcorporatie’ & ‘ik vraag huurtoeslag aan bij de belastingdienst.

Doordat de techniek veel wetsinterpretatie en rondschuiven met gegevens uit handen neemt heeft de ambtenaar de tijd om echt contact te leggen met de mensen die dat nodig hebben, terwijl het gros van de diensten automatisch verstrekt kan worden.

Door de dialoog tussen burger en overheid te versterken en te faciliteren groeit het wederzijds vertrouwen. En de flexibiliteit en ruimte die juristen oorspronkelijk hebben ingebouwd in veel wetten komt weer beschikbaar: niet 'computer says no' maar samen met de burger naar oplossingen zoeken.

Hoe willen ze de bestaande organisatie veranderen die hun visie in de weg staat? We lopen als overheid en samenleving tegen bestaande muren op, maar aangezien we die zelf hebben neergezet kunnen we ze ook zelf weer weghalen.

Een concrete toepassing van deze visie waar het discipl-team al ervaring mee heeft opgedaan is het opvragen van waardepapieren bij je gemeente, oftewel verifiable credentials. Hierbij hebben ze gelijk rekening gehouden met de W3C standaard en EIDAS, zodat het in de toekomst mogelijk moet zijn om een uittreksel uit het geboorteregister te krijgen dat overal geaccepteerd wordt.

Een andere opdracht is de waardewisselaar, waar compliance by design een belangrijke factor is. Lees meer over deze toepassingen op discipl.org.

presentatie (PDF, 6,94 MB)