Application Programming Interface (API)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 1.1 van 30 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten is vervangen door versie 1.2 van 26 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 1.2 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat een verzameling van definities, waarmee programmaonderdeel A kan communiceren met programmaonderdeel B.

Objecttoelichting

Een API is te beschouwen als een soort digitale stekkerdoos, die externe diensten of personen gecontroleerde toegang kan verschaffen tot interne diensten, algoritmes, apparaten en/of informatiebronnen.


De eigenschappen van een API maakt een algoritme, dienst, apparaat of data programmeerbaar en daarmee ook gevoelig voor aanvallen. De maatregelen hieronder zijn beperkt tot generieke eisen. Zie voor specifieke eisen over JavaScript Object Notation (JSON), Extensible Markup Language (XML) of Graph Query Language (GraphQL) en de Application Security Verification Standard (ASVS) van Open Source Foundation for Application Security (OWASP).


Bij cloud-toepassingen speelt de HyperText Markup Language (HTML)-5 ondersteuning van bepaalde browsers en de versie van die browser een belangrijke rol, onder andere voor de ondersteuning van bepaalde office-versies.

Schaalgrootte

Elke schaalgrootte.

Voor wie

Leverancier.


Criterium

Softwarepakketten behoren veilige API’s te gebruiken voor import en export van gegevens.

Doelstelling

Het bieden van veilige mechanismen voor onder andere import en export van gegevens.

Risico

Gegevens kunnen niet uitgewisseld worden.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is OWASP Application Security Verification Standard 4.0.2 V13

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_U.12.01 Veilige API’s

Het softwarepakket maakt tijdens verwerking gebruik van veilige API’s op basis waarvan additionele gegevens uit externe bronnen kunnen worden ingelezen en verwerkt.

SWP_U.12.02 Veilige API’s

Application Programming Interface (API)-URL’s geven geen gevoelige informatie, zoals de API-sleutel, sessie-tokens enz. weer.

SWP_U.12.03 Veilige API's

Het softwarepakket maakt gebruik van veilige Application Programming Interfaces (API’s), die (automatisch) gebruikersdata scheiden van applicatiecode, waarmee injectie kwetsbaarheden zoals Structured Query Language (SQL) injection en Cross-Site Scripting (XSS) te voorkomen.

SWP_U.12.04 Veilige API's

Het softwarepakket gebruikt veilige Application Programming Interfaces (API’s) die bufferlengtes controleren, waarmee kwetsbaarheden als Buffer- en Integer overflow worden voorkomen.