Aquo-standaard

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: Aquo-standaard
ID: Aquo-standaard
Type: Standaard

Publicatiedatum: 2013/08/22Aquo-standaard – de uniforme taal voor de uitwisseling van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd binnen de watersector. De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie leveren tijd- en geldwinst op. De Aquo-standaard is een open standaard en staat op de lijst met ‘pas toe of leg uit‘-standaarden van de overheid en bestaat uit meerdere onderdelen. Alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden.


Waar toepasbaar

  • Toepassingsgebied: Gegevensverzameling, -vastlegging en -uitwisseling in de werkvelden afvalwaterketen, watersysteembeheer en waterveiligheid
  • Werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector

Domeinen / Thema's

Domein Milieu ruimte en water, Domein Landbouw natuur en voedsel, Domein Bouwen wonen en leefomgeving

Meer informatie  • Beheerorganisatie: Informatiehuis WaterGerelateerd

Aquo-lex en Aquo Objecten Catalogus

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

Er is nog geen informatie over toepassing van deze standaard opgenomen in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen