Aquo-standaard

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: Aquo-standaard

ID: Aquo-standaard

Type: Standaard
Laag 3: Informatielaag
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:Aquo-standaard

Status actualiteit: Actueel [1]

Watermanagement informatie
De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens van een object met een ruimtelijk kenmerk uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Het vormt hiermee de digitale schakel tussen de waterbeheerders Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook tussen waterbeheerders en derden zoals bedrijven en onderzoeksinstellingen. Door de uniforme manier van uitwisselen zijn landelijke rapportages te maken ten behoeve van de waterkwaliteit. 

 

De Aquo-standaard draagt zodoende bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert tijd- en geldwinst op.


  • Nut: De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens van een object met een ruimtelijk kenmerk uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Het vormt hiermee de digitale schakel tussen de waterbeheerders Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook tussen waterbeheerders en derden zoals bedrijven en onderzoeksinstellingen. Door de uniforme manier van uitwisselen zijn landelijke rapportages te maken ten behoeve van de waterkwaliteit. 

 

De Aquo-standaard draagt zodoende bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie levert tijd- en geldwinst op.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: De Aquo-standaard moet worden toegepast op de uitwisseling van gegevens over het beheer van oppervlakte- en grondwater en de zuivering van afvalwater.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden (Rijk, provincies en gemeenten) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

Meer informatie

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRO (Basisregistratie Ondergrond)Relevante onderdelen worden meegenomen in de BRO standaardisatie van het grondwaterdomein (de aquo standaard omvat ook oppervlaktewater hetgeen buiten scope is voor de BRO).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Verplicht (pas toe leg uit))