Archis

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen

Beschrijving

Archis is het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Archis is een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf de prehistorie tot de Nieuwe tijd in Nederland zijn opgeslagen. In Archis is onder meer vastgelegd:

  • de ligging en de aard van een vindplaats (bijvoorbeeld nederzetting of grafveld)
  • de vondsten en grondsporen die zijn aangetroffen
  • de status van een terrein (wettelijke bescherming)
  • de gebieden waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden

Archis koppelt al deze informatie aan digitale kaartlagen, zoals de topografische kaart, de bodemkaart en de grondgebruikkaart. In Archis kunnen ook de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) opgevraagd worden. In de Monumentenwet is vastgelegd, dat iedereen die een archeologische ontdekking doet, verplicht is dit te melden.


Informatie

Openbaarheid:(niet vastgesteld)


Wettelijke grondslag:
Monumentenwet