Architectenregister

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Architectenregister
Inhoud: Architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Bouwen wonen en leefomgevingOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Bureau Architectenregister


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect

Beschrijving

Het architectenregister geeft actueel weer wie is ingeschreven en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet op de architectentitel