Auditeerbaarheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Gebied van aandacht dat van belang is bij het realiseren van organisatiedoelen.

Eigenschappen

BeschrijvingDe voorbereiding en inrichting van de uitvoering moet aantoonbaar voldoen aan inhoudelijke en procedurele eisen. Dit geldt in het algemeen, onafhankelijk van of het om het beheer van gegevens, van processen of van regels gaat.

Bij regelbeheer bestaan de inhoudelijke controles uit review, verificatie en validatie; standaard-onderdelen van elk voortbrengingsproces voor regelbeheer.

In het voortbrengingsproces voor regelbeheer zijn de procedurele eisen aan regelbeheer neergelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om spelregels als: ‘Een regel moet gevalideerd zijn voordat deze in productie kan worden genomen’. Controleerbaar moet zijn of het voortbrengingsproces is ingericht conform deze procedurele eisen en of het proces juist is gevolgd.
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
AuditeerbaarheidIs relevant binnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Traceerbaarheid (maatregel) (Maatregel)Is relevant binnenAuditeerbaarheid
Validatie (Maatregel)Is relevant binnenAuditeerbaarheid
Verificatie (Maatregel)Is relevant binnenAuditeerbaarheid
Voortbrengingsproces (Maatregel)Is relevant binnenAuditeerbaarheid