Authentiek gegeven

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving: In een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt

Bron: Stelselarchitectuur van het Heden
Vastgesteld in: NORA 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening
Toelichting: Voor een authentiek gegeven geldt dat:

  • het een hoge kwaliteit heeft die met expliciete garanties geborgd is;
  • het vitaal is of veelvuldig benodigd is, gezien vanuit het geheel van wettelijke taken;
  • er bij wet één officieel erkende registratie voor is aangemerkt;
  • het authentieke gegeven in die erkende registratie verplicht gebruikt wordt door alle overheidsinstanties.

De bovengenoemde definitie is oorspronkelijk afkomstig uit de Kadasterwet.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja