Authentieke bron

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Beschrijving: Een register of systeem, onder de verantwoordelijkheid van een publiekrechtelijk orgaan of particuliere entiteit, dat attributen omtrent een natuurlijke of rechtspersoon bevat en als de primaire bron van die informatie wordt beschouwd of krachtens nationaal recht als authentiek wordt erkend.


Gebruikte synoniem(en): Bronregistratie of Gezaghebbende bron
Bron: E-IDAS
Vastgesteld in: NORA Gebruikersraad/2022-06-07
Toelichting: Zie e-IDAS - Authentieke bron

De NORA kent nu het begrip Bronregistratie
Bij de introductie van het begrip Authentieke bron zou het begrip Bronregistratie in principe kunnen vervallen of als synoniem worden gezien.
Echter, de definitie van e-IDAS beperkt zich tot informatie over een natuurlijke- of rechtspersoon. Dat is in de context van e-IDAS wellicht voldoende, maar het is niet voldoende voor het bredere domein van overheidsdienstverlening of de informatievoorziening binnen onze (wereldwijde) samenleving.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Nee