Autorisatiebeheer

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 1.1 van 30 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten is vervangen door versie 1.2 van 26 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 1.2 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een instandhoudingsproces voor de toegangsverlening tot softwarepakketten.

Objecttoelichting

De toegang tot gebruikersfunctionaliteiten worden georganiseerd met autorisatiebeheer en de toewijzing van een gebruikersaccount. Het softwarepakket moet technische invoermogelijkheden bieden om via gebruikersrechten de toegang tot functionaliteiten te kunnen organiseren. Dit houdt in dat toegangsrechten tot functionaliteiten met gebruikersprofielen vanuit autorisatiebeheer toegekend dan wel ingetrokken kunnen worden.

Schaalgrootte

Groot.

Voor wie

Klant en leverancier.


Criterium

De rechten die gebruikers hebben binnen een softwarepakket (inclusief beheerders) zijn zo ingericht dat autorisaties kunnen worden toegewezen aan organisatorische functies en scheiding van niet verenigbare autorisaties mogelijk is.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat de juiste mensen op het juiste moment om de juiste redenen toegang krijgen tot het softwarepakket.

Risico

Misbruik van gegevens in een softwarepakket.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Grip op Secure Software Development SSD-7

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_U.10.01 Autorisaties

De rechten voor toegang tot gegevens en functies in het softwarepakket zijn op een beheersbare wijze geordend, gebruik makend van autorisatiegroepen.

SWP_U.10.02 Scheiding van niet verenigbare autorisaties

Met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verenigbare taken en autorisaties geïdentificeerd.

SWP_U10.03 Scheiding van niet verenigbare autorisaties

Er bestaat een proces voor het definiëren en onderhouden van de autorisaties.