Autorisatiebeheer

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Toelichting

De toegang tot gebruikersfunctionaliteiten worden georganiseerd met autorisatiebeheer en de toewijzing van een gebruikersaccount. Het softwarepakket moet technische invoermogelijkheden bieden om via gebruikersrechten de toegang tot functionaliteiten te kunnen organiseren. Dit houdt in dat toegangsrechten tot functionaliteiten met gebruikersprofielen vanuit autorisatiebeheer toegekend dan wel ingetrokken kunnen worden.

Schaalgrootte

Groot.

Voor wie

Klant en leverancier.


Criterium

De rechten die gebruikers hebben binnen een softwarepakket (inclusief beheerders) zijn zo ingericht dat autorisaties kunnen worden toegewezen aan organisatorische functies en scheiding van niet verenigbare autorisaties mogelijk is.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat de juiste mensen op het juiste moment om de juiste redenen toegang krijgen tot het softwarepakket.

Risico

Misbruik van gegevens in een softwarepakket.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SSD 2020 SSD-7

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_U.01.02 Scheiding van niet verenigbare autorisaties

Met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verenigbare taken en autorisaties geïdentificeerd.

SWP_U.10.01 Autorisaties

De rechten voor toegang tot gegevens en functies in het softwarepakket zijn op een beheersbare wijze geordend, gebruik makend van autorisatiegroepen.

SWP_U10.03 Scheiding van niet verenigbare autorisaties

Er bestaat een proces voor het definiëren en onderhouden van de autorisaties.