BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: een uniform topografisch basisbestand met objecten (dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn) in heel Nederland, op een schaal van 1:500 tot 1:5.000. Het doel van de BGT is dat de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisset grootschalige topografie van Nederland. Topografie is de beschrijving van de fysieke werkelijkheid. Dus de dingen die in het terrein fysiek aanwezig zijn.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/bgt/

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beheerder

Kadaster

Toezichthouder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verstrekker

Kadaster (via PDOK)

Bronhouder

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, ProRail, Defensie, EZK, I&W

Contact

BGT-website van het Kadaster


Realiseert

Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: GDI-Architectuur

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DKIMHet Kadaster voldoet aan DKIM.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DMARCDeze standaard is geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DNSSECDe website www.kadaster.nl ondersteunt DNSSEC (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigikoppelingVrijwel alle koppelingen met afnemers, andere basisregistraties en evt. front-office systemen worden gelegd op basis van Digikoppeling:
  • de koppelingen voor het aanleveren van gegevens aan LV-BAG, LV-WOZ en LV-BGT zijn gebaseerd op Digikoppeling standaarden;
  • het aanleveren door bronhouders (o.a. notariaat) van gegevens aan de BRK is niet gebaseerd op Digikoppeling;
  • de koppelingen voor het verkrijgen van informatie van gegevens uit LV BAG en LV WOZ en BRK zijn gebaseerd op Digikoppeling.
Daarnaast kan informatie uit LV’s worden verkregen via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) die gebruik maakt van de Open GEO-standaarden. Ook de informatie uit de BRT wordt op deze wijze geleverd. Gegevens uit de BGT zijn beschikbaar via PDOK.
voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)Het Kadaster voldoet aan de Webrichtlijnen en heeft een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Geo-StandaardenNaast de INSPIRE richtlijnen, maakt het Kadaster gebruik van NEN3610 en de meest gangbare Geo standaarden voor de betreffende basisregistraties.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
HTTPS en HSTSHTTPS en HSTS zijn deels geïmplementeerd. (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/) Eerdere planningen voor volledige implementatie in Q1 en Q4 2018 zijn niet gehaald. HSTS is inmiddels op de meeste Kadaster endpoints geïmplementeerd. Er is een beperkte set aan Digikoppeling gerelateerde content (schema’s) die nog niet over kunnen naar HTTPS en HSTS. Er is nog geen duidelijke planning voor.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
IPv6 en IPv4Zowel IPv4 als IPv6 worden ondersteund door het Kadaster (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
Het Kadaster is gecertificeerd voor NEN-ISO/IEC 27001 en hanteert 27002. Het Handboek Beveiliging Kadaster is volledig op de BIR gebaseerd. In het jaarverslag is een in control statement opgenomen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NLCIUSInvoering van elektronisch factureren is zowel 2018 als in 2019 onderhanden en daarop zal gebruik gemaakt gaan worden van de NLCIUS standaard.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OpenAPI SpecificationDeze standaard is geïmplementeerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PDF (NEN-ISO)Uittreksels worden verstrekt in PDF 1.4-formaat. Databestanden worden vooral in GML uitgewisseld. GML is een standaard XML-formaat voor Geo-data, gebaseerd op de Geo-standaarden. Afnemers melden geen problemen met het huidige PDF formaat. Daarom geeft het Kadaster geen prioriteit aan het vervangen van PDF 1.4. Voor het archiveren van kennisgevingen wordt gebruik gemaakt van PDF/A-1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SKOSHet Kadaster hanteert SKOS voor de beschikbaarstelling van begrippenkaders van basisregistraties. De begrippenkaders voor de BRK zoals gepubliceerd op brk.basisregistraties.nl, de BAG zoals gepubliceerd op bag.basisregistraties.nl en de BGT (IMgeo) en BRT op definities.geostandaarden.nl zijn allemaal conform SKOS. Voor de WOZ moet deze slag nog worden gemaakt. (4 van de 5 BR’s). Hiervoor is nog geen planning. Het Kadaster is alleen verantwoordelijk voor de hosting en het technisch beheer van de LV-WOZ de verantwoordelijkheid voor de implementatie van SKOS ligt bij de Waarderingskamer. Voor zover bij het Kadaster bekend is er geen planning voor de implementatie van SKOS voor de LV-WOZ.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SPFSPF is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/mail/kadaster.nl/ ).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
STARTTLS en DANESTARTTLS is geïmplementeerd (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/). Eerdere planningen voor implementatie van DANE per Q1 2018 en later Q1 2019 zijn niet gehaald. De verhuizing van het mail domein is vertraagd, waarbij opgemerkt moet worden dat de bestemming, in dit geval Microsoft, geen planning heeft voor de implementatie van DANE.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
StUFHet Kadaster maakt deels gebruik van StUF en is deels volgens de Geo-standaarden (GML) opgemaakt. StUF wordt gebruikt voor aanlevering van bronhouder naar LV-BAG, LV-WOZ en LV-BGT. WOZ en BGT worden ook geleverd in StUF.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TLSDeze standaard wordt volledig door het Kadaster ondersteund (zie: https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/ ).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder