BIO 2019

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


 
Bron.png
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

IDBIO_2019
PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)2019/05/23
Externe verwijzinghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-26526.html
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingDe Baseline Informatiebeveiliging Overheid is per 1 januari 2019 verplicht en vervangt voor de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk respectievelijk de BIG, BIWA, IBI en de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst).
Laag binnen vijflaagsmodel1
BeschrijvingDe Ministerraad van 14 december 2018 heeft de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) vastgesteld voor het Rijk en in het interbestuurlijk verkeer met het Rijk. De BIO is:
  • een gemeenschappelijk normenkader, gebaseerd op de internationale norm ISO 27001/2 voor de beveiliging van de informatie(systemen) van de overheid;
  • een afgeleide van de huidige BIR2017, die al in werking is voor het Rijk;
  • een concretisering van een aantal normen tot verplichte overheidsmaatregelen.

Iedere overheidslaag heeft besloten de bestaande eigen baseline informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. te vervangen door de BIO. Het gevolg van bovengenoemde besluiten is dat alle overheidsorganisaties hun bestaande sectorale baselines zullen vervangen door de BIO. De BIO vervangt voor de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk respectievelijk de BIG, BIWA, IBI en de BIR2017.

Om te voorkomen dat het Rijk in de informatie-uitwisseling met andere bestuurslagen andere normen gaat eisen, heeft de Ministerraad besloten om de BIO te hanteren in de informatie-uitwisseling tussen het Rijk en alle bestuurslagen.

Een PDF-versie is te vinden op cip.overheid.nl/producten/bio

Hulpbronnen voor de toepassing v/d BIO in de praktijk

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) ontwikkelt i.s.m. het ministerie van BZK de zogenaamde BIO Thema's, die voor een bepaald onderwerp een praktische uitwerking van de BIO betekenen. We ontsluiten die op noraonline in de

ISOR (Information Security Object Repository).

Meer informatie en documenten van het CIP delen zij op de websites van CIP-overheid en BIO-overheid, en in het forum op Pleio (vereist lidmaatschap):

cip-overheid.nl.
bio-overheid.nl.
cip.pleio.nl.

Ook de InformatieBetekenisvolle gegevens. Beveiligings DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). (IBD), de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten, heeft een set met praktische documenten gepubliceerd, zoals een template voor een verwerkingsregister en handreikingen voor (gemeentelijke) processen zoals dataclassificatie in het kader van de BIO.

informatiebeveiligingsdienst.nl/producten/
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
BIO 2019Is gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Cryptografie (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanBIO 2019
Een sluitende formele registratie- en afmeldprocedure (Norm)Is uitwerking vanBIO 2019
Groepsaccounts niet toegestaan tenzij (Norm)Is uitwerking vanBIO 2019
Het cryptografiebeleid stelt eisen (Norm)Is uitwerking vanBIO 2019
Mandaatregister voor toekennen van toegangsrechten en functieprofielen (Norm)Is uitwerking vanBIO 2019
Registratieprocedure (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanBIO 2019
Risicoafweging voor functiescheiding en toegangsrechten (Norm)Is uitwerking vanBIO 2019
Toegangsbeveiligingsbeleid (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanBIO 2019
Toegangsverleningsprocedure (Beveiligingsprincipe)Is uitwerking vanBIO 2019
Uitsluitend toegang na autorisatie (Norm)Is uitwerking vanBIO 2019