BIO Thema Clouddiensten - Bronverwijzing

Uit NORA Online
< BIO Thema-uitwerking ClouddienstenBIO Thema Clouddiensten/Bronverwijzing
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)

Onderstaande lijst met brondocumenten verwijst naar voor clouddiensten relevante documenten. Hiervoor geldt:

  • Een deel van de documenten kan via Rijksweb, interne overheidswebsites en/of publieke zoekmachines gevonden worden.
  • Op NEN-ISO/IEC documenten rusten licentierechten. Voor de overheid zijn die afgekocht. Log hiervoor in via NEN-connect.
  • De ISF-documenten, zoals onder andere de SoGP zijn beschikbaar voor leden van het ISF. De gebruikersorganisatie moet lid zijn van het ISF.
  • De Duitse BSI IT-Grundschutz-, State of the art in IT security-, NORA-, NIST- en CSA-documenten zijn vrij beschikbaar via internet.

Nationale kaders en practices

Eerste tabel op pagina 63 toevoegen: 'Nationale kaders en practices'

Nationale standaarden

Tweede tabel op pagina 63 toevoegen: 'Nationale standaarden'

Internationale standaarden

Tabel op pagina 64, 65 en 66 toevoegen; 'Internationale standaarden'