BIO Thema Clouddiensten - Toelichting objecten in het uitvoeringsdomein

Uit NORA Online
< BIO Thema-uitwerking ClouddienstenBIO Thema Clouddiensten/Cloudbeveiligingsprincipes binnen het uitvoeringsaspect
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)

Hieronder volgt per invalshoek een toelichting op het uitvoeringsdomein:

  • Intentie, In het uitvoeringsdomein zal de organisatie onder andere haar beleid vertalen naar richtlijnen voor het uitvoeren van een risicoanalyse en de implementatie vertalen naar procedures.
  • Functie, In dit domein worden voor clouddiensten organisatorische en technisch georiënteerde maatregelen getroffen.
  • Gedrag, De clouddiensten kennen een aantal specifieke elementen, zoals toegang en technisch georiënteerde componenten.
  • Structuur, De clouddiensten moeten een goed overzicht bieden via een architectuur.


Afbeelding 'Dreigingen/kwetsbaarheden van uitvoeringsobjecten' toont de dreigingen/kwetsbaarheden van de genoemde uitvoeringsobjecten.


”De dreigingen en kwetsbaarheden van de uitvoeringsprincipes”
Dreigingen/kwetsbaarheden van uitvoeringsobjecten


Dreigingen/kwetsbaarheden cloud-uitvoeringsobjecten

Het uitvoeringsdomein is op dezelfde wijze geanalyseerd als vermeld bij het Cloudbeveiligingsobjecten binnen het beleidsdomein. Ook hier zijn de vermelde dreigingen/kwetsbaarheden en risico’s niet uitputtend benoemd. Afbeelding 'Uitvoeringsobjecten gestructureerd met de SIVA-methodiek' geeft voor het uitvoeringdomein en dankzijde vermelde dreigingen/kwetsbaarheden en risico’s de geïdentificeerde beveiligingsobjecten voor clouddiensten weer.


”De Uitvoeringsobjecten gestructureerd conform het SIVA-raamwerk”
Uitvoeringsobjecten gestructureerd met de SIVA-methodiek


Ga terug naar Dreigingen en/of kwetsbaarheden