BIO Thema Clouddiensten - Verantwoording

Uit NORA Online
< BIO Thema-uitwerking ClouddienstenBIO Thema Clouddiensten/Verantwoording aanpak
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)

Hierna volgt een korte verantwoording over de aanpak, de keuzes die gemaakt zijn en de inhoudelijke objecten die gebruikt zijn in deze BIO Thema-uitwerking. Om te komen tot een thema-uitwerking die breed draagvlak heeft en toegevoegde waarde biedt aan overheidsorganisaties zijn de objecten getraceerd langs:

  1. Cloud Service Consumer (CSC)-eisen
  2. Bedreigingen/kwetsbaarheden
  3. Baselines


Overheidsorganisaties die inmiddels over specifieke normenkaders voor clouddiensten beschikken, zijn gevraagd om hun kaders, via deze thema-uitwerking voor een groter publiek open te stellen voor hergebruik.

CSC-eisen

Om de specifiek CSC-georiënteerde aandachtspunten te traceren, zijn vragen gesteld aan overheidsorganisaties om te komen tot een set van eisen en wensen. Met de eisen en wensen zijn objecten geïdentificeerd. Hierbij zijn aan doelorganisaties en cloud-groepssessies enkele vragen gesteld, zoals:

  • Hoe kan deze thema-uitwerking de organisatie helpen bij het verwerven van clouddiensten?
  • Wat moet minimaal uitgewerkt worden in de BIO Thema-uitwerking clouddiensten?
  • Welke eisen worden door overheidsorganisaties gesteld bij het verwerven van clouddiensten?
  • Zijn vanuit deze thema-uitwerking verbindingen noodzakelijk met functionele eisen voor clouddiensten en normatiek?

Bedreigingen/kwetsbaarheden

Om specifieke objecten te identificeren, is ook gericht op de algemene dreigingen en kwetsbaarheden die voortvloeien uit het toepassen van clouddiensten.

Baselines

Hiernaast zijn bestaande baselines geraadpleegd, voor zover ze specifiek zijn voor clouddiensten. De specifieke objecten, ook vanuit de eisen en wensen van de CSC-zijde en de dreigingen, uit de baselines zijn geselecteerd voor en toegespitst op de cloud-omgeving. Verder is er een koppeling gelegd met de BIO en met de ISO 27017, die specifiek gericht is op clouddiensten. Afbeelding 'Traject totstandkoming BIO Thema-uitwerking Clouddiensten' geeft een overzicht van de beschreven stappen.


”Het traject van de totstandkoming van het thema cloud document”
Traject totstandkoming van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten