BIO Thema Communicatievoorzieningen - Inleiding

Uit NORA Online
< BIO Thema CommunicatievoorzieningenBIO Thema Communicatievoorzieningen/Inleiding
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)

. Dit document bevat een referentiekader voor het thema Communicatievoorzieningen. Het is geënt op controls uit de ISO27001-annex A, de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), op de implementatiegids ISO27033 en tevens op Best Practices als: SoGP, NIST, BSI en COBIT.

Opzet van het thema

Het thema Communicatievoorzieningen brengt de voor communicatiebeveiliging relevante controls uit de BIO 1.0 overzichtelijk bij elkaar. Vervolgens zijn relevante items die ontbraken, aangevuld uit andere baselines, zoals de BSI, de NIST en SoGP. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur patronen zijn gebruikt voor figuren en begeleidende teksten. De implementatiegids ISO-27033-deel 1 t/m 6 biedt, gerelateerd aan de ISO-27002, overzicht en een technische duiding van “Network security”.

Dit thema volgt de standaard opzet voor BIO-thema’s:

 1. context en globale structuur van het thema;
 2. scope en begrenzing;
 3. identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van beveiligingsobjecten en uitwerking van deze objecten op de BUC lagen, inclusief de referenties;
 4. globale relaties van de geïdentificeerde beveiligingsobjecten (toepassing);
 5. presentatie van de objecten in de BUC/IFGS matrix, inclusief de volledigheidsanalyse van objecten.

Context van Communicatiebeveiliging

De basis voor de uitwerking van het thema Communicatievoorzieningen is ISO-27002 ( als baseline voor de overheid 1:1 omgezet in de BIO). In hoofdstuk 13 daarvan worden verschillende type communicatievoorzieningen genoemd, zoals geïllustreerd in afbeelding 'Communicatiebeveiliging volgens BIO'.

 • openbare diensten - het gebruik van openbare diensten, zoals: Instant messaging en sociale media (vehikel);
 • elektronische berichten - informatie opgenomen in elektronische berichten (inhoud);
 • informatietransport - het transporteren van informatie via allerlei communicatiefaciliteiten, zoals: email, telefoon, fax video (inhoud);
 • netwerkdiensten - het leveren van aansluitingen, zoals: firewalls, gateways, detectiesystemen en technieken voor te beveiligen netwerkdiensten, zoals authenticatie (vehikel);
 • netwerk(infrastructuur) - dit betreft de fysieke en logische verbindingen (vehikel).

Beveiligingsobjecten met bronverwijzing

Iedere organisatie met klantprocessen past deze communicatievoorzieningen toe en heeft één of meer koppelingen met de buitenwereld ingericht. Deze communicatie verloopt altijd via het onderste element: de netwerkinfrastructuur. Het gebruik van netwerkvoorzieningen vindt plaats zowel mobiel als via vaste netwerkvoorzieningen.

In de praktijk bestaan er veel verschillende soorten koppelingen en een verscheidenheid aan netwerkvoorzieningen. Afbeelding 'Soorten netwerkkoppelingen' schetst de belangrijkste soorten van netwerkkoppelingen:

 • tussen organisaties onderling;
 • tussen organisaties en publieke netwerken;
 • binnen organisaties.
”Soorten netwerkkoppelingen”
Soorten netwerkkoppelingen

Doel van een netwerk is de uitwisseling van data tussen informatiedomeinen. Een informatiedomein bestaat uit een op hard- en softwarematige gebaseerde beveiligde verzameling van informatie. De beveiligingsmaatregelen binnen ISO hebben betrekking op de hiervoor vermelde communicatievoorzieningen. Een van de meest toegepaste beveiligingsmaatregelen van netwerkinfrastructuur is segmentering en compartimentering, tezamen ”zonering” genoemd.

Naast zonering zijn er andere beveiligingsobjecten van toepassing, zoals: “Vertrouwd toegangspad” en beveiliging in “Koppelvlakken”. Hiervoor bieden de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur patronen een praktische invulling. In dit thema beschouwen we een netwerk als een infrastructuur (transportmedium), bestaande uit fysieke en logische verbindingen voorzien van koppelvlakken. Netwerken kunnen daarbij worden opgedeeld in segmenten, waarbij meerdere systemen logisch met elkaar gekoppeld zijn binnen één segment.

Scope en Begrenzing

Dit thema omvat de set communicatiebeveiligingsobjecten en maatregelen voor netwerkvoorzieningen, zoals weergegeven in afbeelding 'Communicatiebeveiliging volgens BIO'. De uitwerking van dit thema beperkt zich tot deze type communicatie voorzieningen.

NB: Hiervoor zijn de ISO implementatiegidsen: ISO27033-2- 27033-6 en NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur patronen in adviserende zin beschikbaar. De ISO27033 draagt de titel: Information technology- Networksecurity, bedoeld als implementatiegids voor de ISO27002. De ISO-27033 bestaat uit 6 delen. Deel 1 bevat algemene ‘controls’ voor communicatiebeveiliging, deel 2 beschrijft ontwerprichtlijnen voor de uitvoering, deel 3 referentiescenario’s, deel 4 gateways, deel 5 VPN en deel 6 Wireless-IP netwerktoegang.

Er zijn essentiële objecten uit andere baselines gebruikt, die gerelateerd zijn dit type communicatie voorzieningen. Bepaalde type communicatiefaciliteiten, zoals: VOIP, intranet en extranet zijn in dit thema niet uitgewerkt. Er wordt niet diepgaand op:

 • bepaalde type verbindingen, zoals VPN en Gateway verbindingen;
 • communicatie voorzieningen, zoals: instant messaging en email.

Tabel 'Relevante beveiligingsobjecten met referentie naar standaarden' geeft een overzicht van relevante beveiligingsobjecten voor communicatievoorzieningen, afkomstig uit de ISO27002 standaard, die de BIO exact volgt qua hoofdstukindeling en controlteksten. Voor die onderwerpen waarvoor de BIO geen control heeft geformuleerd, is gerefereerd naar andere standaarden, zoals de ISO-implementatiestandaard voor Netwerkbeveiliging: ISO27033 deel 1-6, waarin tevens de relaties zijn gelegd met de ISO27002.


 Nr.    Relevante  beveiligingsobjecten    Referentie  naar standaarden    IFGS  
 B.01    Beleid en  procedures informatietransport    BIO:13.2.2.1,  ISO27033-1: 6.2    I  
 B.02    Overeenkomsten  over informatietransport    BIO:13.2.2,  ISO27033-1  BSI  IT-Grundschutz: S.6    F  
 B.03    Cryptografiebeleid  voor communicatievoorzieningen    BIO: 10.3.1,  18.1.5.1  ISO27033-1: 8.8,    G  
 B.04    Organisatiestructuur  van netwerkbeheer    BSI S4.2,  ISO27033-1: 8.2  ITIL: Netwerkbeheer    S  
 U.01    Richtlijnen  voor netwerkbeveiliging    BIO:8.2.2.3,  ISO27033-1  ISO27033-2: 6,7,8    I  
 U.02    Beveiligde  inlogprocedure    BIO:9.4.2,  ISO27033-1: 8.4    I  
 U.03    Netwerk  beveiligingsbeheer    BIO:13.1.1,  ISO27033-1: 8.2, 8.2.2    F  
 U.04    Vertrouwelijkheid-  en geheimhoudingsovereenkomst    BIO:13.2.4,  SoGP: NW1.1    F  
 U.05    Beveiliging  van netwerkdiensten    BIO:13.1.2,  ISO27033-1: 10.6    F  
 U.06    Zonering  en filtering    BIO:13.1.3,  ISO27033-1: 10.7  ISO27033-2:  7.2.3  NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur  Patronen: Zoneringsmodel    F  
 U.07    Elektronische  berichten    BIO:13.2.3,  ISO27033-1: 10.3, 10.8    F  
 U.08    Toepassingen  via openbare netwerken    BIO:  14.2.1    F  
 U.09    Gateways  en firewalls    ISO27033-4,  SoGP: NC1.5  NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Patronen: Koppelvlak    G  
 U.10    Virtual  Private Networks (VPN)    ISO27033-5  NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Patronen: Vertrouwd toegang-pad    G  
 U.11    Cryptografische  services    BIO:10, ISO27033-1:  8.2.2.5  SoGP: NC1.1  NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur  Patronen: Encryptie    G  
 U.12    Wireless Access    ISO27033-6  NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Patronen: Draadloos netwerk    G  
 U.13    Netwerkconnecties    BIO:8.2.2.5,  ISO27033-1  NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Patronen: Koppelvlak    G  
 U.14    Netwerkauthenticatie    NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur  Patronen: Beschouwingsmodel Netwerk    G  
 U.15    Netwerk beheeractiviteiten    ISO27033-1: 8.4, ISO27033-2: 8.4    G  
 U.16    Vastleggen  en monitoren van netwerkgebeurtenissen (events)    ISO27033-1:  8.5  ISO27033-2: 8.5    G  
 U.17    Netwerk beveiligingsarchitectuur    BIO:9.2, ISO27033-1  ISO27033-2: 8.6  SoGP: Network design  NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Patronen: Diverse patronen    S  
 C.01    Naleving  richtlijnen netwerkbeheer en evaluaties    BIO:18.2.3,  SoGP: SM1.1.1, SM3.5.2    I  
 C.02    Netwerkbeveiliging  compliancy checking    BIO:8.2.2.4,  ISO27033-1  ISO27033-2: 7.2.6, 8.7    F  
 C.03    Evalueren  van robuustheid netwerkbeveiliging    BIO:18.1.2,  18.2.1,  ISO27033-1: 8.2.5, SoGP: NW1.3    F  
 C.04    Evalueren  van netwerkgebeurtenissen (monitoring)    BIO:8.2.4,  ISO27033-1    G  
 C.05    Beheersorganisatie  netwerkbeveiliging    ISO27003: ISMS, SoGP: NW1.4    S  
Communicatievoorzieningen, Relevante beveiligingsobjecten

Relaties tussen de geïdentificeerd beveiligingsobjecten

Afbeelding 'Toepassing van beveiligingsobjecten' geeft een voorbeeld van de toepassing van enkele beveiligingsobjecten in een Informatievoorzieningslandschap waarin een organisatie met een gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem communiceert. Daarbij is sprake van Netwerk Connecties (NC) die de verschillende netwerken en informatievoorzieningen met elkaar verbinden. Veilige koppelingen tussen organisaties en gebruikers kunnen worden opgezet met VPN’s. Gateways en firewalls zorgen met zonering en filtering voor de beoogde scheiding van binnen- en buitenwereld en een gecontroleerde doorgang van vertrouwde informatie. Cryptografische services verzorgen zonering voor gegevenstransport via private en publieke netwerken, zodat informatie veilig kan worden uitgewisseld en bedrijfstoepassingen kunnen worden gebruikt. In de beschermde kantooromgeving van grote organisaties worden mobiele werkplekken met het bedrijfsnetwerk verbonden via Wireless Access en beveiligd met o.a. netwerkauthenticatie. Een netwerkbeheerorganisatie draagt op basis van richtlijnen zorg voor de instandhouding van netwerkbeveiliging en het ‘up-to-date’ houden van beveiligingsmaatregelen. Via vastleggen van events, evaluatie netwerkmonitoring en evalueren van netwerkbeveiliging wordt de actuele werking van de maatregelen getoetst en waar nodig versterkt.

”Toepassing van beveiligingsobjecten”
Toepassing van beveiligingsobjecten

Meer over de technologie van de beveiligingsobjecten is te vinden op de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Wiki; thema Beveiliging, (www.noraonline.nl) bij de “Patronen voor informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.”.

Presentatie van de objecten in de BUC/IFGS matrix

Hieronder zijn de essentiële objecten voor communicatievoorzieningen weergegeven, in zowel de lagen B-U-C, als in de IFGS-kolommen. De grijs ingekleurde zijn ‘generiek’. Voor de wit- ingekleurde objecten heeft de BIO geen control gedefinieerd, deze objecten zijn voor het grootste deel afkomstig uit de ISO27033 implementatiegidsen deel 1 t/m 6.

”Overzicht beveiligingsobjecten”
Overzicht beveiligingsobjecten