BIO Thema Communicatievoorzieningen - Verbindingsdocument

Uit NORA Online
< BIO Thema-uitwerking CommunicatievoorzieningenBIO Thema Communicatievoorzieningen/Verbindingsdocument
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 9 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Communicatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)

Inleiding en doel

Dit document biedt de gebruiker een korte samenvatting van het thema Communicatievoorzieningen en legt daarbij een verbinding tussen de BIO-norm met de uitvoeringspraktijk. Doel van dit document en elk BIO-thema, is organisaties handvatten te bieden en wegwijs te maken in welke beveiligingsnormen van toepassing zijn per aandachtsgebied en welke praktijkhulp daarbij beschikbaar is.

Context

De basis voor de uitwerking van het thema Communicatievoorzieningen is de BIO en daarmee in het bijzonder Hoofdstuk 13 van ISO-27002; hierin worden verschillende type communicatievoorzieningen genoemd, zoals geschetst in onderstaande figuur:

  • Openbare diensten – het gebruik van openbare diensten, zoals: Instant messaging en sociale media (IV);
  • Elektronische berichten – Informatie opgenomen in elektronische berichten (Data);
  • Informatietransport - het transporteren van informatie via allerlei communicatiefaciliteiten, zoals: email, telefoon, fax video (Data);
  • Netwerkdiensten - het leveren van aansluitingen, zoals: firewalls, gateways, detectiesystemen en technieken voor de beveiligen netwerkdiensten, zoals authenticatie (IV);
  • Netwerk (infrastructuur) - het betreft fysieke en logische verbindingen (IV).
”Schematische weergave context communicatievoorzieningen”
Schematische weergave context communicatievoorzieningen

Iedere organisatie met klantprocessen, gebruikt communicatievoorzieningen en heeft daarvoor één of meer koppelingen met de buitenwereld ingericht. Deze communicatie verloopt altijd via de onderste element: de netwerkinfrastructuur. Het gebruik van netwerkvoorzieningen vindt plaats zowel mobiel als via vaste netwerkvoorzieningen. In de praktijk bestaan er veel verschillende soorten koppelingen en een verscheidenheid aan netwerkvoorzieningen. De beveiligingsmaatregelen binnen ISO hebben betrekking op de boven vermelde communicatievoorzieningen. Een van de belangrijkste beveiligingsmaatregelen van netwerkinfrastructuur is segmentering. Hierbij zijn beveiligingsobjecten van toepassing, zoals: zonering, filtering, vertrouwd toegangspad en koppelvlakken. Hiervoor bieden de NORA patronen een praktische invulling. In dit thema beschouwen we een netwerk als een infrastructuur (transportmedium) bestaande uit fysieke en logische verbindingen voorzien van koppelvlakken.

Beveiligingsobjecten met cross reference naar handreikingen

Tabel "Beveiligingsobjecten met bronverwijzing" geeft een overzicht van de relevante, voor communicatiebeveiliging toe te passen beveiligingsobjecten, die afgeleid zijn van BIO-controls met een verwijzing naar praktische handreikingen. Daar waar er sprake is van een 1:1 relatie met BIO-controls, is dat hieronder aangegeven. De handreikingen zijn de door ISO gepubliceerde implementatiegidsen zoals ISO27033, de NIST, de Standard of Good Practice van ISF en NORA patronen. Hieronder is gekozen voor een alfabetische bronverwijzing per document, waarbij na de letter, b.v: a) het hoofdstuk/paragraaf wordt vermeld.

De Bronverwijzing geeft het Documentnaam, Versie, Eigenaar en Toelichting. Voor dreigingen, aanbevelingen, planning en ontwerp van organisatie en techniek, kan de BSI: IT-Grundschutz catalogues worden geraadpleegd, die vrij toegankelijk is op internet; zie bronverwijzing.


  Beveiligingsobject     BIO Control     Handreikingen  Zie Bronverwijzing voor  documentnaam en details.     Toelichting of link  
  Beleid en procedures  informatietransport     13.2.1     a)-6.2     Overview and Concepts. Het  algemene deel van Network Security  
  Overeenkomsten  informatietransport     13.2.2     g)-S.6     Guidelines  for the design and implementation of network security  
  Cryptografiebeleid     10.1.1; 18.1.5.1     a)- 8.8     Reference  networking scenario’s Threats design techniques and control issues  
  Organisatiestructuur  Netwerkbeheer     ISO 27001 ISMS     a)-8.2, l)     Securing communications between  networks using security gateways  
  Richtlijnen  netwerkbeveiliging     Niet in BIO     a) -8.2.2.3, b)-6,7,8     Securing communications across  networks using Virtual Private Networks  
  Beveiligde  inlogprocedure     9.4.2     a)-8.4     Securing wireless IP network  access  
  Netwerk  beveiligingsbeheer      13.1.1     a)-8.2     https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/itgrundschutzkataloge_node.html  
  Vertrouwelijkheid/geheimhoudingsovereenkomst     13.2.4     j) Roles and Responsibilities NW1.1     Institute of Standards and  Technology: www.nist.gov  
  Beveiliging  netwerkdiensten     13.1.2     a)-10.6     Patronen:  https://www.noraonline.nl/wiki/Beveiliging  
  Zonering en  filtering     13.1.3     a)-10.7, b)-7.2.3,  i)-Zoneringsmodel     Information Security Forum: www.securityforum.org  
  Elektronische  berichten     13.2.3     a)-10.3, 10.8     Nationaal Cyber Security  Centrum (NCSC): www.ncsc.nl  
  Toepassingen via  openbare netwerken     14.2.1           Information Technology  Infrastructure Library  
  Gateway / Firewall     Niet in BIO     d) geheel, i)-NORA  Koppelvlak, j)-NC1.5     ISO-kader  voor: Encryption Algorithms  
  Virtual Private  Networks (VPN)     Niet in BIO     e) geheel, i)-NORA Vertrouwd  toegangspad     ISO-Information Security  Management Systems Guidance  
  Cryptografische service     Hoofdstuk 10     a)-8.2.2.5, i)-NORA Encryptie patronen, j) NC1.1     Encryption  algorithms: Asymmetric ciphers  
  Wireless Access     Niet in BIO     f) geheel, i)-NORA  Draadloos netwerk     Korte beschrijving van het SIVA raamwerk  met een uitgewerkte casus van de wijze waarop SIVA toegepast kan worden.  
  Netwerk connecties     Niet in BIO     a)-8.2.2.5, i)-NORA Koppelvlak  
  Netwerk  authenticatie     Niet in BIO     i)-NORA  Beschouwingsmodel Netwerk  
  Netwerkbeheeractiviteit     13.1     a), b)-8.4  
  Vastleggen  netwerkevents     12.4     a), b)-8.5  
  Netwerk security  architectuur     Niet in BIO     a)-9.2, b)-8.6, NORA div. patronen, j) Network design  
  Naleving richtlijnen  netwerkbeheer en evaluaties     18.2.2     j) Corporate Governance: SM1.1.1, SM3.5.2  
  Netwerk security compliancy checking     18.2.3     a)-8.2.2.4, b)-7.2.6, 8.7  
  Evalueren robuustheid  netwerkbeveiliging     18.2.1,  18.1.2,  ISO 27001 ISMS     a)-8.2.5, j) Network resilience: NW1.3  
  Evalueren  gebeurtenissen (monitoring)     16.1     a)-8.2.4  
  Beheersorganisatie Netwerkbeveiliging     13.1     n), j) Network  Documentation: NW 1.4  
Communicatievoorzieningen, ISOR:Communicatievoorzieningen - Beveiligingsobjecten met bronverwijzing

Overzicht objecten gepositioneerd in BUC/IFGS matrix

Hieronder zijn alle onderwerpen voor communicatiebeveiliging samengevat. Vervolgens worden deze onderwerpen (objecten) verbonden aan BIO-‘controls’, of aan controls uit andere relevante standaarden. De figuur 'Voor Communicatievoorzieningen relevante beveiligingsobjecten' is het resultaat van een volledigheidsanalyse, uitgevoerd met de SIVA methode (zie: SIVA toepassingssystematiek). De wit ingekleurde objecten zijn relevant voor het thema, maar ontbreken als control in de ISO 27002. Ze zijn afkomstig uit andere standaarden en ISO implementatiegidsen (zie: cross-reference).

”Voor Communicatievoorzieningen relevante beveiligingsobjecten”
Voor Communicatievoorzieningen relevante beveiligingsobjecten

Bronverwijzing

Onderstaande lijst van brondocumenten verwijst waar mogelijk naar publiek- toegankelijke documenten.

  • Om ‘dode’ verwijzingen te voorkomen is minimaal gebruik gemaakt van links.
  • Via Rijksweb of overheids interne websites of Google-search kunnen de documenten gevonden worden.
  • Op NEN-ISO/IEC documenten rusten licentierechten; voor de overheid zijn deze afgekocht (log in via NEN-connect).
  • Voor raadplegen van ISF documenten, zoals o.a. de SoGP moet de gebruikersorganisatie lid zijn van het ISF.
  • IT-Grundschutz, NORA en NIST zijn vrij toegankelijk op internet.


  Nr.     Documentnaam     Versie     Eigenaar     Toelichting of link  
  a)     ISO  27033 Deel 1     Aug  2015     NEN-ISO/IEC     Overview and Concepts. Het  algemene deel van Network Security  
  b)     ISO  27033 Deel 2     Aug 2012     NEN-ISO/IEC     Guidelines  for the design and implementation of network security  
  c)     ISO  27033 Deel 3     Dec 2010     NEN-ISO/IEC     Reference  networking scenario’s Threats design techniques and control issues  
  d)     ISO  27033 Deel 4     Feb  2014     NEN-ISO/IEC     Securing communications between  networks using security gateways  
  e)     ISO  27033 Deel 5     Aug  2013     NEN-ISO/IEC     Securing communications across  networks using Virtual Private Networks  
  f)     ISO  27033 Deel 6     Juni  2016     NEN-ISO/IEC     Securing wireless IP network  access  
  g)     BSI: IT-Grundschutz     2013     DE  gov.     https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/itgrundschutzkataloge_node.html  
  h)     NIST     nvt     US gov.     Institute of Standards and  Technology: www.nist.gov  
  i)     NORA,  thema beveiliging     Wiki     NL gov.     Patronen:  https://www.noraonline.nl/wiki/Beveiliging  
  j)     ISF  Standard of Good Practice (SoGP)     2007     ISF     Information Security Forum: www.securityforum.org  
  k)     NCSC  (diverse documenten)     nvt     NCSC     Nationaal Cyber Security  Centrum (NCSC): www.ncsc.nl  
  l)     ITIL     Versie 3     ITIL foundation     Information Technology  Infrastructure Library  
  m)     ISO 18033-1 General     Aug 2015     NEN-ISO/IEC     ISO-kader  voor: Encryption Algorithms  
  n)     ISO 27003 ISMS     Apr 2017     NEN-ISO/IEC     ISO-Information Security  Management Systems Guidance  
  o)     ISO 18033-2     Juni  2006     NEN-ISO/IEC     Encryption  algorithms: Asymmetric ciphers  
  p)     SIVA toepassingssystematiek     Versie  0.4     Werkgroep Normatiek     Korte beschrijving van het SIVA raamwerk  met een uitgewerkte casus van de wijze waarop SIVA toegepast kan worden.  
Communicatievoorzieningen, Bronverwijzing