BIO Thema Toegangsbeveiliging - Inleiding

Uit NORA Online
< BIO Thema-uitwerking ToegangsbeveiligingBIO Thema Toegangsbeveiliging/Inleiding
Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)

Dit document representeert een referentiekader voor het thema toegangsbeveiliging en is geënt op controls uit best practices zoals: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), NEN-ISO/IEC 27001:2017 (hierna genoemd ISO 27001) en NEN-ISO/IEC 27002: 2017 (hierna genoemd ISO 27002), Standard of Good Practice (SoGP) en de National Institute of Standards and Technology (NIST).

Opzet van het thema

Het thema toegangsbeveiliging wordt uitgewerkt langs twee onderdelen: structuur en objecten. De structuur van deze thema-uitwerking bestaat uit een indeling op basis van Beleid, Uitvoering en Control (BUC). De objecten vormen de inhoudelijke onderwerpen die in de vorm van controls en onderliggende maatregelen worden behandeld. De objecten en de bijbehorende maatregelen worden gestructureerd door middel van met de (BUC-)lagenstructuur. Dit thema volgt de standaard opzet voor BIO-thema’s:

  1. Scope en begrenzing van het thema;
  2. Context en globale structuur van het thema;
  3. Globale relaties tussen de geïdentificeerde beveiligingsobjecten;

Scope en begrenzing van toegangsbeveiliging

De uitwerking van logische toegangsbeveiliging is in dit thema gericht op identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen., authenticatie en autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen van (interne en externe) medewerkers voor systemen die op een bepaalde locatie staan. De uitwerking van fysieke beveiliging is dit thema gericht op de fysieke toegang tot terreinen, gebouwen en ruimten (bijvoorbeeld rekencentra). Specifieke apparaat gebonden mechanismen voor toegangsbeveiliging, zoals toegang tot besturingssystemen, netwerken, mobiele computers en telewerken zullen in andere thema’s worden behandeld.

De begrenzing van dit document is in onderstaande afbeelding weergegeven.

” Globale opzet logische en fysieke beveiliging”
Deze afbeelding geeft de relatie weer van een BIO Thema-uitwerking met aanpalende documenten, zoals best practices.

Context en globale structuur toegangsbeveiliging

Organisaties maken gebruik van informatiesystemen om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen en medewerkers zijn gehuisvest in gebouwen en ruimten. De informatiesystemen maken gebruik van cruciale data van de organisatie zelf en van haar klanten. Het is van belang dat deze informatiesystemen worden beveiligd en beheerst, anders loopt de organisatie het risico dat deze data misbruikt wordt, wat kan leiden tot bijvoorbeeld boetes, imagoschade, klantenverlies e.d. In dit kader speelt toegangsbeveiliging een cruciale rol. Toegangsbeveiliging omvat logische en fysieke toegangsbeveiliging, zoals in de afbeelding 'Globale opzet logische en fysieke beveiliging' hieronder wordt weergegeven.

Logische toegangsbeveiliging omvat het geheel van richtlijnen, procedures en beheersingsprocessen en faciliteiten die noodzakelijk zijn voor het verschaffen van toegang tot informatiesystemen, besturingssystemen, netwerken, mobiele devices en telewerken van een organisatie. Fysieke toegangsbeveiliging omvat het geheel van richtlijnen, procedures en beheersingsprocessen en systemen die noodzakelijk zijn voor het verschaffen van fysieke toegang tot terreinen, gebouwen en ruimten.

” Globale opzet logische en fysieke beveiliging”
Globale opzet logische en fysieke beveiliging
Lees verder