BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tekst "uitgefaseerd" met kleurovergang op achtergrond
Dit element is uigefaseerd en niet langer actueel.
Deze geplande registratie is uiteindelijk nooit gerealiseerd.

Beschrijving

BLAU zal bestaan uit een kernset van de gegevens uit de huidige Polisadministratie van het UWV. De polisadministratie is reeds operationeel en gevuld. Zij het niet met de wettelijke status van een basisregistratie (de planning van de Polisadministratie is daarom niet opgenomen in de releasekalender). Gegevens uit de Polisadministratie kunnen echter wel geleverd worden aan overheidsorganisaties (voor zover wetgeving dat toestaat). Wat betreft planning (primo 2018) bevindt BLAU zich nog in een pril stadium. Er is nog geen besluit genomen of de basisregistratie BLAU onwikkeld wordt.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/

Opdrachtgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Contact

UWV GegevensdienstenToepassing standaarden

Er is nog geen informatie over toepassing van deze standaard opgenomen in NORA. Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder