BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenTekst "uitgefaseerd" met kleurovergang op achtergrond
Dit element is uigefaseerd en niet langer actueel.
Deze geplande registratie is uiteindelijk nooit gerealiseerd.
Bouwsteen.png
Naam: BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)
ID: BLAU
Type: Bouwsteen
Laag 4: Applicatielaag
Status actualiteit: Uitgefaseerd

Beschrijving

BLAU zal bestaan uit een kernset van de gegevens uit de huidige Polisadministratie van het UWV. De polisadministratie is reeds operationeel en gevuld. Zij het niet met de wettelijke status van een basisregistratie (de planning van de Polisadministratie is daarom niet opgenomen in de releasekalender). Gegevens uit de Polisadministratie kunnen echter wel geleverd worden aan overheidsorganisaties (voor zover wetgeving dat toestaat). Wat betreft planning (primo 2018) bevindt BLAU zich nog in een pril stadium. Er is nog geen besluit genomen of de basisregistratie BLAU onwikkeld wordt.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/

Opdrachtgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Contact

UWV GegevensdienstenToepassing standaarden

Er is nog geen informatie over toepassing van deze standaard opgenomen in NORA. Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder