BRIN (Basisregister Instellingen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: BRIN (Basisregister Instellingen)
Inhoud: Alle scholen, instellingen en het daarbij behorend bestuur waarmee DUO een bekostigings- dan wel erkenningsrelatie heeft.
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Onderwijs en wetenschapOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Alle scholen, instellingen en het daarbij behorend bestuur waarmee DUO een bekostigings- dan wel erkenningsrelatie heeft.

Beschrijving

De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is het (gegevens)bestand van DUO van alle scholen, instellingen en het daarbij behorend bestuur. Het bestand wordt dagelijks geactualiseerd.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC