BRO (Basisregistratie Ondergrond)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

Authentieke bron voor geo-informatie in Nederland: gegevens en modellen over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw). Informatie over de ondergrond is nodig bij een groot aantal overheidstaken, zoals het winnen van water, aardgas of aardwarmte of de opslag van CO2. Dat moet duurzaam, veilig en efficiënt gebeuren. De daarvoor benodigde ondergrondgegevens en -modellen zijn te gebruiken vanuit de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

De BRO maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties. De BRO voegt daar modellen (zoals de Bodemkaart) en gegevens (zoals grondwaterstanden en boringen) over de diepe en ondiepe ondergrond aan toe. Nu zijn deze ondergrondgegevens nog in beheer bij verschillende organisaties. Ze zijn daardoor niet in dezelfde mate gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd en maar deels publiek beschikbaar.
Dankzij de BRO hebben alle gegevens een gevalideerde, hoge kwaliteit en zijn ze voor iedereen vrij beschikbaar. De overheid kan planprocessen en beheerstaken efficiënter uitvoeren en de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren.

Informatie

https://basisregistratieondergrond.nl

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toezichthouder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verstrekker

TNO, PDOK

Bronhouder

Bestuursorganen zoals Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, RVO

Contact


Realiseert

Deze bouwsteen geeft invulling aan de Generieke functie: Stelsel van Basisregistraties, GDI-Architectuur

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
Aquo-standaardRelevante onderdelen worden meegenomen in de BRO standaardisatie van het grondwaterdomein (de aquo standaard omvat ook oppervlaktewater hetgeen buiten scope is voor de BRO).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BWBZou gebruikt kunnen (en moeten) worden voor verwijzingen naar BRO gerelateerde wetsartikelen vanuit de BRO website en in overige BRO documenten zoals programmaplan, GAS, PSA, etc. (zie voorbeeld https://www.overheid.nl/help/wet-en-regelgeving/verwijzen-naar-wet-en-regelgeving). De standaard wordt 3e kwartaal 2019 geïmplementeerd.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DNSSECToegepast door alle hostingpartijen die BRO systemen hosten.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigikoppelingLandelijke Voorziening BRO inname en uitgifte APIs zijn gebaseerd op Digikoppeling 2.0.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Geo-StandaardenBRO is een geo-basisregistratie. Geografische BRO gegevens worden o.a. beschikbaar gesteld via het GDI geo-knooppunt PDOK (www.pdok.nl). De PDOK APIs zijn gebaseerd op Open Geospatial Consortium standaarden (www.opengeospatial.org), waaronder OGC:WMS, OGC:WFS, OGC:WCS. Geografische gegevens worden uitgeleverd in open bestandsformaten (OGC:GML, OGC:Geopackage, OGC:GeoTIFF). BRO metadata wordt via het Nationaal Georegister (www.nationaalgeoregister.nl) ontsloten. Het Nationaal Georegister is gekoppeld met (wordt geharvest door) data.overheid.nl Het NGR is gebaseerd op de geo-standaarden CS-W 2.0 (discovery service), ISO 19115 NL profiel (metadata voor geografische datasets), en ISO 19119 NL profiel (metadata voor geografische web services)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
HTTPS en HSTSBRO website (https://www.basisregistratieondergrond.nl), BRO web applicaties (DINOvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
IPv6 en IPv4
  • Hosting Landelijke Voorziening BRO door TNO bij Solvinity > Hoewel alle gebruikte componenten IPv6 capabel zijn, wordt het interne netwerk ingericht op basis van IPv4. Initieel is de internetverbinding ook alleen op basis van IPv4 ingericht. In een later stadium zal de internetverbinding doormiddel van een IPv4/IPv6 proxy ook via IPv6 beschikbaar worden gesteld.
  • Hosting Bronhouderportaal BRO bij Standaard Platform (ODC Noord) > Zie status (d.d. maart 2018) in de monitor open standaardenbeleid https://www.noraonline.nl/wiki/Monitor_Open_Standaardenbeleid_2016/ODC-Noord-IPv6_en_IPv4

basisregistratieondergrond.nl is via IPv4 en IPv6 bereikbaar, voor dinoloket.nl geldt dat het domein nog alleen via IPv4 bereikbaar is.

voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NEN-ISO/IEC 27001
NEN-ISO/IEC 27002
  • TNO (en hosting partij Solvinity) zijn ISO 27001/27002 compliant
  • ICTU (en hosting partij SP
voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OpenAPI SpecificationHet Bronhouderportaal BRO (voorportaal voor validatie van BRO gegevens voordat deze worden door geleverd naar de Landelijke Voorziening BRO) voldoet aan de open API specificatie https://www.bronhouderportaal-bro.nl/bpbro-frontend/documentation/api.html. De Landelijke Voorziening BRO voldoet aan de PTOLU Digikoppeling standaard (SOAP-XML).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
SAMLHet Bronhouderportaal BRO maakt gebruik van eHerkenning voor authenticatie van gebruikers. eHerkenning ondersteunt SAML. Zie ook evaluatierapport SAML 2.0 Forum Standaardisatie https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/proceedings/FS%20180314.3C%20Evaluatie%20SAML%202.0.pdfvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TLSDe BRO gebruikt SSL (TLS) certificaten voor inname en uitgifte APIs en voor beveiligde gegevensuitwisseling met PDOK.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder