BRO (Basisregistratie Ondergrond)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: BRO (Basisregistratie Ondergrond)
ID: BRO
Type: Bouwsteen
Subtype: Basisregistratie
Cluster: Stelsel van Basisregistraties

Beschrijving

Informatie over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw) is nodig bij een groot aantal overheidstaken, zoals het winnen van water, aardgas of aardwarmte of de opslag van CO2. Dat moet duurzaam, veilig en efficiënt gebeuren. De daarvoor benodigde ondergrondgegevens zijn te gebruiken vanuit de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De BRO voegt daar gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond aan toe. Nu zijn deze ondergrondgegevens nog in beheer bij verschillende organisaties. Ze zijn daardoor niet in dezelfde mate gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd en maar deels publiek beschikbaar. Dankzij de BRO hebben alle gegevens straks een gevalideerde, hoge kwaliteit en zijn ze voor iedereen vrij beschikbaar. De overheid kan planprocessen en beheerstaken efficiënter uitvoeren en de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren.

Informatie

https://basisregistratieondergrond.nl

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ContactToepassing standaarden

Er is nog geen informatie over toepassing van deze standaard opgenomen in NORA. Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder