BRT (Basisregistratie Topografie)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: BRT (Basisregistratie Topografie)
ID: BRT
Type: Bouwsteen
Subtype: Basisregistratie
Cluster: Stelsel van Basisregistraties

Beschrijving

De Basisregistratie Topografie (BRT) is dé unieke bron voor alle topografische informatie. De BRT gegevens worden geactualiseerd, beheerd en uitgeleverd door het Kadaster.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/brt/

Opdrachtgever

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Contact

Kadaster Klantenservice Topografie

Levering

De topografische gegevens uit de BRT zijn via PDOK's webservice en bestandslevering beschikbaar

Kosten

open data


Er worden geen kosten in rekening gebracht voor afname van de BRT.

Producten

Lees ook meer informatie over producten van bouwstenen.

 • BRT/Bestandsleveringen (Bestandsleveringen van de verschillende BRT-datasets. Via PDOK:
  • TOP10NL (voor schaalniveau’s tussen 1:5.000 en 1:25.000) wordt geleverd in bestandsformaten GML.
  • TOPvector (voor schaalniveau’s tussen 1:25.000 en 1:250.000) wordt geleverd in de bestandsformaten DGN, DXF en Shape.
  • TOPgrenzen wordt geleverd in de bestandsformaten DGN en Shape.
  • TOPnamen wordt geleverd in de bestandsformaten GDB, Dbase of Excel.
  (Datasets alleen voor geheel Nederland of deelgebied))
 • BRT/PDOK-Webservices (Webservices die een in het vraagbericht gespecificeerde uitsnede van de Basisregistratie Topografie bieden, welke middels een GIS-applicatie kan worden getoond ‘als plaatje’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de open standaarden, WMS, WMTS en/of TMS. De actualisatiefrequentie van de BRT is 5 kaartbladen per jaar. Elke informatie update betreft circa 10% van Nederland hierdoor ontstaat een integrale actualiteit van 2 jaar . Keus uit de volgende datasets:

Toepassing standaarden

StandaardToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)Het Kadaster voldeed al aan de Webrichtlijnen en heeft daarnaast een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl, waarin zij verklaart z.s.m. te willen voldoen aan Digitoegankelijk.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Geo-standaardenDe BRT wordt zowel geleverd via PDOK (Wat biedt Publieke Dienstverlening Op de Kaart) in GML (Objectdata), als via internationale Geo-standaarden. Daarnaast wordt de BRT geleverd via PDOK in rasterformaat in GEO, tiff formaat en WMTS (Web Map Tile Service).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
HTTPS en HSTSHTTPS wordt al toegepast, HSTS nog niet (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074). Dit wordt na 8 september 2017 opgepakt, met verwachte implementatie per Q1 2018.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 (Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen)
NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017 (Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging)
Het Kadaster is gecertificeerd voor NEN-ISO/IEC 27001 en hanteert 27002. Het Handboek Beveiliging Kadaster is volledig op de BIR gebaseerd. In het jaarverslag is een in control statement opgenomen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)OWMS is wel van toepassing, maar PDOK hanteert via het Nationaal GEO Register de wettelijk vastgelegde standaarden, gebaseerd op Inspire en ISO volgens het zogenaamde NL profiel. Data.overheid.nl harvest het NGR met behulp van de CSW standaard (Catalogue Services for the Web' een OGC-Geostandaard (Open Geospatial Consortium), ook onderdeel van INSPIRE). De BRT voldoet dus niet aan de standaard maar voldoet wel aan alternatieve internationale standaarden. Er zijn geen interoperabiliteitsproblemen hierdoor.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
SKOS (Simple Knowledge Organization System)Het Kadaster hanteert SKOS voor de beschikbaarstelling van begrippenkaders van basisregistraties. De begrippenkaders voor de BRK zoals gepubliceerd op brk.kadaster.nl, de BAG zoals gepubliceerd op bag.kadaster.nl en de BGT (IMgeo) en BRT op definities.geostandaarden.nl zijn allemaal conform SKOS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
STARTTLS en DANESTARTTLS is al geïmplementeerd (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074). DANE zal na 8 september opgepakt worden, met verwachte implementatie per Q1 2018.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
TLSDeze standaard wordt volledig door het Kadaster ondersteund (zie https://internet.nl/domain/www.kadaster.nl/87074)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder