BWB

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: BWB
ID: BWB
Type: Standaard
Versie: 1.3.1

ja

Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving


Citeren, vinden en verbinden van wet- en regelgeving gaat door toepassing van de BWB standaard sneller, eenvoudiger en geeft minder kans op fouten. Gebruik van de standaard biedt daardoor verbetering van interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving.

De open standaard BWB biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) wet- en regelgeving.

De laatste versie (versie 1.3.1) maakt het mogelijk om in wet- en regelgeving te kunnen verwijzen naar:

  • taalversies en onderdelen van internationale verdragen,
  • wet- en regelgeving waarvan de indeling niet voldoet aan de gebruikelijke nummering van hoofdstukken en paragrafen, en
  • ruime begrippen zoals “enig artikel”.

De drie Juriconnect standaarden BWB, ECLI en JCDR zijn gericht op standaardisatie van identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. met het doel om de geïdentificeerde inhoud te delen.

De standaard BWB (Basis Wetten Bestand) is gericht op verwijzing naar geconsolideerde wet- en regelgeving. Voor verwijzing naar wet- en regelgeving of onderdelen daarvan in wetten.overheid.nl, is aan elke regeling een uniek identificatienummer (BWBID) toegekend. De Juriconnect standaard voor BWB beschrijft hoe deze verwijzing wordt vormgegeven. Nota bene: op de website van Juriconnect wordt de BWB standaard ook wel aangeduid als de standaard "logische links naar wetgeving".

De standaard JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving) is gericht op identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van en verwijzing naar geconsolideerde decentrale regelgeving. Elke overheid legt een collectie algemeen verbindende voorschriften aan met de teksten van verordeningen en keuren, waarin de later vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt (geconsolideerde vorm). Deze collectie is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De Juriconnect standaard voor decentrale voorzieningen beschrijft hoe dient te worden verwezen naar documenten die in CVDR zijn opgeslagen.

De ECLI standaard (European Case Law Identifier) is gericht op identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. voor citatie in het juridische domein. De ECLI is een Europese standaard notatie voor het uniek identificeren van jurisprudentie, met een sterke basis en input vanuit LJN (Landelijk Jurisprudentie Nummer). De standaard beschrijft de wijze waarop, met behulp van een Uniform Resource Identifier (URI), kan worden verwezen naar een European Case Law Identifier.

De verplichting geldt voor internet- en webservices met juridische documenten en systemen die (veel) verwijzingen kennen naar wet- en regelgeving.

  • Nut: Citeren, vinden en verbinden van wet- en regelgeving gaat door toepassing van de BWB standaard sneller, eenvoudiger en geeft minder kans op fouten. Gebruik van de standaard biedt daardoor verbetering van interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: BWB moet worden toegepast op elektronische verwijzingen naar geconsolideerde wetten en regelingen of delen daarvan.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  • Waarvoor geldt de verplichting: De verplichting geldt voor internet- en webservices met juridische documenten en systemen die (veel) verwijzingen kennen naar wet- en regelgeving.

Meer informatie

Gerelateerd

ECLI (European Case Law Identifier), JCDR (Juriconnect Decentrale Regelgeving)

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRO (Basisregistratie Ondergrond)Zou gebruikt kunnen (en moeten) worden voor verwijzingen naar BRO gerelateerde wetsartikelen vanuit de BRO website en in overige BRO documenten zoals programmaplan, GAS, PSA, etc. (zie voorbeeld https://www.overheid.nl/help/wet-en-regelgeving/verwijzen-naar-wet-en-regelgeving). De standaard wordt 3e kwartaal 2019 geïmplementeerd.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OndernemerspleinBinnen de website, de content van AvB, wordt verwezen naar wetgeving conform de BWB standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
StelselcatalogusDe Stelselcatalogus gebruikt het Basis Wetten Bestand (BWB) via Juriconnect als open standaard voor de link naar de wetgeving als bron. De Juriconnect Id’s worden gebruikt om per gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat of begrip in de Stelselcatalogus de link te leggen naar de wet en het artikel in het Basis Wetten Bestand.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Overheid.nlOverheid.nl is zelfs de bron van de BWB identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.. Zie wetten.overheid.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
P-DirektAlle verwijzingen naar wetten worden conform de BWB-standaard gemaakt. De redactie heeft de richtlijn dat ze altijd op deze manier handelt bij verwijzingen naar wetsteksten of andere regels en richtlijnen die op wetten.overheid.nl te vinden zijn. voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Rijksoverheid.nlBinnen de website wordt verwezen naar wetgeving conform de BWB standaard. BWB wordt toegepast.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden